Проектът REPLACE си е поставил за цел да мотивира и подкрепи жителите на десет региона от девет европейски държави да подменят старите си и неефективни отоплителни системи с екологосъобразни алтернативи или да изпълнят прости мерки за обновяване, които цялостно ще намалят енергийното потребление на сградите.

Това начинание би било успешно само ако получи широка подкрепа и в него се ангажират инсталаторите, инвеститорите и крайните потребители.

  • Докладът, изготвен специално за нуждите на професионалистите (инсталатори, коминочистачи, строителни предприемачи, енергийни консултанти и др.), предоставя задълбочена информация относно системите за отопление и охлаждане, оползотворяващи възобновяема енергия, които се предлагат днес на пазара.
  • Целта му е да подготви професионалистите за изпълнението на проекти в областта на отоплението и охлаждането с възобновяеми източници (ВИ) и да им даде насоки как да комуникират очакваните енергийни и финансови икономии, както и по-широките обществени ползи от подмяната на системите за отопление и охлаждане.
  • Документът също така би бил полезен за инвеститорите (финансови институции, публични власти, доставчици на енергия, собственици на жилища), предоставяйки им информация относно икономическите въпроси, най-добрите примери от практиката и иновативните бизнес модели, както и типовите договори в областта на отоплението и охлаждането с ВИ.

В днешно време потребителите, инсталаторите и инвеститорите могат да избират между огромен брой решения за отопление: докато все още съществуват и се предлагат технологии, функциониращи на изкопаеми горива, този доклад разглежда само онези системи за отопление и охлаждане, които използват възобновяеми енергийни източници.

Cookie Consent with Real Cookie Banner