Cilj projekta REPLACE je motivirati in podpreti ljudi v ciljnih regijah znotraj devetih različnih držav, da svoje stare ogrevalne sisteme zamenjajo z okolju prijaznejšimi alternativami ali pa izvedejo preproste ukrepe, s čimer lahko zmanjšajo skupno porabo energije v stavbi.

To poročilo je praktični vodnik, namenjen končnim uporabnikom, ki razmišljajo o zamenjavi ogrevalnega sistema ali uvajanju ukrepov za energetsko učinkovitost v svojem domu.

  • Poročilo jim bo dalo koristne informacije o ekonomskih, okoljskih in družbenih koristih zamenjave starega in neučinkovitega ogrevalnega sistema z inovativnim, nizkoogljičnim sistemom na obnovljive vire.
  • Poročilo poleg tega svetuje o ukrepih, ki jih mora sprejeti vsak ozaveščen potrošnik pred in med postopkom zamenjave sistema, ter odgovarja na najpogostejša vprašanja, ki jih v zvezi s tem postavijo končni uporabniki.
  • Na koncu poročila je predstavljen izčrpen, ilustrativen in informativen pregled tehnologij za ogrevanje in hlajenje na obnovljive vire energije, ki so trenutno na voljo na evropskem trgu.

V poročilu so zajete in obravnavane številne tehnologije za ogrevanje in hlajenje, na obnovljive vire energije, kljub temu, da na trgu še vedno lahko izbirate med tehnologijami za ogrevanje in hlajenje, ki delujejo na fosilna goriva.

Cookie Consent with Real Cookie Banner