Primeri Dobre Prakse Korišćenja Oie Za Grejanje I Hlađenje U Ciljnim Regijama

Ko bi mogao znati više o prednostima klimatski prihvatljivih sistema grejanja i hlađenja od ljudi koji ih koriste?

Stoga REPLACE pruža katalog najboljih praksi i inovativnih pristupa u bliskoj saradnji sa određenim ciljnim grupama za svaki region.

Oni pokazuju kako se zamene mogu izvršiti u stvarnim lokalnim uslovima, što je istovremeno i tehnički i ekonomski opravdano.

Pregled svih praktičnih primera možete naći ovde na engleskom jeziku.

Cookie Consent with Real Cookie Banner