Обобщение на резултатите от проекта REPLACE, преглед на националните кампании и препоръки към политиката

В продължение на три години и половина – от ноември 2019 г. до април 2023 г., проектът REPLACE подкрепяше домакинствата, инсталаторите, политиците и инвеститорите от 9 европейски региона в подмяната на остарелите и неефективни системи за отопление и охлаждане с екологосъобразни алтернативи. В края на проекта бяха изготвени три доклада, които обобщават постигнатите резултати и могат да послужат за вдъхновение на всеки, имащ интерес към системите за отопление и охлаждане, оползотворяващи възобновяеми енергийни източници. Докладите са налични на английски език.

Continue reading “Обобщение на резултатите от проекта REPLACE, преглед на националните кампании и препоръки към политиката”

Три доклада на REPLACE разкриват как може да се подкрепи подмяната на системите за отопление и охлаждане

Проектът REPLACE има за цел да мотивира домакинствата в осем европейски държави да заменят неефективните и замърсяващи системи за отопление и охлаждане със системи, щадящи климата. Следващите три доклада съдържат преглед на инициираните от партньорите по проекта мерки, които са подпомогнали подмяната на отоплителни и охладителни системи в пилотните региони на REPLACE. Добре дошли са подражателите.

Continue reading “Три доклада на REPLACE разкриват как може да се подкрепи подмяната на системите за отопление и охлаждане”

Заключителна конференция на REPLACE – визия за бъдещето, ВЕИ технологии, пречки и решения

Поддържане на топлината във време на криза

“Поддържане на топлината във време на криза“ – под това мото се проведе заключителната конференция на проекта REPLACE на 21 март 20203 г. в Брюксел. От стартирането си през 2019 г., проектът подкрепя европейските домакинства при подмяната на неефективните и замърсяващи системи за отопление и охлаждане с екологосъобразни алтернативи. Изпълнението на проекта съвпадна най-напред с разразилата се епидемия на Корона вирус, а след това и с енергийната криза.

Както отбеляза Карлис Голдщайн от Министерството на икономиката и комуникациите на Естония: „Ние не очаквахме, че ще се окажем в сегашната геополитическа обстановка, както и в условия на енергиен преход… ако едва сега започвахме да търсим решения, щяхме да бъдем пропилели няколко ценни години. Аз съм изключително благодарен на екипа на проекта REPLACE за всички положени усилия. И действително, сега е най-точният момент да разгледаме резултатите от неговата работа.“

Continue reading “Заключителна конференция на REPLACE – визия за бъдещето, ВЕИ технологии, пречки и решения”

Отзвук от последната среща на консорциума по REPLACE през март 2023 г.

В рамките на проекта REPLACE бяха изготвени множество материали и бяха инициирани редица дейности в помощ както на домакинствата, така и на професионалистите и лицата, вземащи политически решения, при прехода към щадящо климата отопление. Как резултатите да бъдат предоставени в компактна форма в бъдеще, беше темата на последната среща на консорциума по проекта, състояла се на 22 март 2023 г. в Брюксел.

Continue reading “Отзвук от последната среща на консорциума по REPLACE през март 2023 г.”

Акценти на REPLACE в Испания: Подмяната на старите котли спестява още повече емисии на СО2 и пари – успешно обновяване на отоплителните системи в Кастилия и Леон, Централна и Северна ИспанияАкценти на REPLACE в Испания:

Испанските партньори в REPLACE – EREN и Escan насърчават използването на биомаса в сградите и домовете с цел да се заменят изкопаемите горива с възобновяема енергия. И, за да се спестят по този начин особено големи количества емисии на СО2 и да се подпомогне постигането на климатична неутралност на Европа до 2050 г., партньорите в REPLACE се фокусираха върху един особено благодатен регион на Испания.

Continue reading “Акценти на REPLACE в Испания: Подмяната на старите котли спестява още повече емисии на СО2 и пари – успешно обновяване на отоплителните системи в Кастилия и Леон, Централна и Северна ИспанияАкценти на REPLACE в Испания:”

Акценти на REPLACE в Германия: Посещение на частни и общински топлофикационни мрежи – за подражатели и бъдещи клиенти

Топлофикационните мрежи, захранвани с енергия от възобновяеми източници, освен че заменят индивидуалните отоплителни системи, снабдяват цели квартали с топлина, произведена по щадящ климата начин. В същото време те осигуряват независимост от колебаещите се цени на енергията и от доставките на нефт и природен газ от чужбина, и не на последно място пестят пари. Но как се планират, изграждат и експлоатират топлофикационни мрежи?

Continue reading “Акценти на REPLACE в Германия: Посещение на частни и общински топлофикационни мрежи – за подражатели и бъдещи клиенти”

Акценти на REPLACE в Австрия – От юли 2022 г. австрийските домакинства имат достъп до нова уеб-базирана услуга за обслужване на едно гише за подмяна на котли на нафта и природен газ

След повече от година консултации със заинтересованите страни и работа по разработването и внедряването в Австрия започна да функционира уеб-базирана система за обслужване на едно гише за подмяна на домашни отоплителни котли – от отоплителни системи на нафта, природен газ или електричество към системи на ВИ и централно отопление.

Continue reading “Акценти на REPLACE в Австрия – От юли 2022 г. австрийските домакинства имат достъп до нова уеб-базирана услуга за обслужване на едно гише за подмяна на котли на нафта и природен газ”

Акценти на REPLACE в България – От стари котли на въглища към ефективни отоплителни технологии – два примера за това, как с помощта на калкулатора на REPLACE домакинства в България планират смяна на системите за отопление

Калкулаторът на REPLACE предоставя ценна помощ на домакинствата в Родопския регион в България при избора на най-добра технология за отопление. В резултат от съвместната работа на българския партньор в проекта REPLACE – ЧИЕЦ и две домакинства от Брацигово бяха идентифицирани най-подходящите отоплителни технологии за съответните сгради, бяха изчислени експлоатационните разходи, срока за изплащане на инвестициите и потенциалните спестявания на средства и емисии на СО2.

Малката къща от 55 m2 в Брацигово преди подмяната на отоплението
Continue reading “Акценти на REPLACE в България – От стари котли на въглища към ефективни отоплителни технологии – два примера за това, как с помощта на калкулатора на REPLACE домакинства в България планират смяна на системите за отопление”

Акценти на REPLACE в Босна и Херцеговина: Нововъведения в условията на световна енергийна криза – предпроектни проучвания на REPLACE помагат за преодоляване на пречките пред екологосъобразното отопление

Подмяната на отоплителна система е комплексен процес. Той изисква съобразяването на множество фактори, за да може подмяната да се извърши по най-добрия и ефективен начин. Дейностите и инструментите на проекта REPLACE предлагат новаторски подход към процеса на подмяна, за да бъде той лесен за разбиране и достъпен не само за професионалистите, но и за потребителите.

Разработването на предпроектни проучвания за подмяна на отоплителните системи е една от иновативните дейности, представени и предложени за първи път на крайните потребители в Кантон Сараево (целевият регион от Босна и Херцеговина в проекта REPLACE), при това напълно безплатно. Благодарение на проучванията, домакинствата научават кои са най-подходящите за тях системи за отопление, както и какви биха били ползите от извършването на подмяна.

Събиране на данни за изготвянето на предпроектно проучване в един от информационните центрове
Continue reading “Акценти на REPLACE в Босна и Херцеговина: Нововъведения в условията на световна енергийна криза – предпроектни проучвания на REPLACE помагат за преодоляване на пречките пред екологосъобразното отопление”

Акценти на REPLACE в Словения: Цялостно енергийно обновяване в съответствие с REPLACE – семейство от Любляна, Словения, няма да се тревожи за сметките си за енергия

Една от добрите практики на REPLACE в Словения включва цялостно енергийно обновяване на къщата на семейство Жупанич в Любляна. Съгласно предписанията на проекта REPLACE семейството инсталира екологосъобразна отоплителна система и санира къщата си, което допълнително допринася за намаляването на потреблението на енергия. Къщата се намира в гъсто населен район на Любляна. Преди същинското изпълнение на строително-монтажните работи инвеститорът премина през всички етапи, описани в наръчниците на REPLACE.

Continue reading “Акценти на REPLACE в Словения: Цялостно енергийно обновяване в съответствие с REPLACE – семейство от Любляна, Словения, няма да се тревожи за сметките си за енергия”
Cookie Consent with Real Cookie Banner