Акценти на REPLACE в Испания: Подмяната на старите котли спестява още повече емисии на СО2 и пари – успешно обновяване на отоплителните системи в Кастилия и Леон, Централна и Северна ИспанияАкценти на REPLACE в Испания:

Испанските партньори в REPLACE – EREN и Escan насърчават използването на биомаса в сградите и домовете с цел да се заменят изкопаемите горива с възобновяема енергия. И, за да се спестят по този начин особено големи количества емисии на СО2 и да се подпомогне постигането на климатична неутралност на Европа до 2050 г., партньорите в REPLACE се фокусираха върху един особено благодатен регион на Испания.

Continue reading “Акценти на REPLACE в Испания: Подмяната на старите котли спестява още повече емисии на СО2 и пари – успешно обновяване на отоплителните системи в Кастилия и Леон, Централна и Северна ИспанияАкценти на REPLACE в Испания:”

Акценти на REPLACE в Германия: Посещение на частни и общински топлофикационни мрежи – за подражатели и бъдещи клиенти

Топлофикационните мрежи, захранвани с енергия от възобновяеми източници, освен че заменят индивидуалните отоплителни системи, снабдяват цели квартали с топлина, произведена по щадящ климата начин. В същото време те осигуряват независимост от колебаещите се цени на енергията и от доставките на нефт и природен газ от чужбина, и не на последно място пестят пари. Но как се планират, изграждат и експлоатират топлофикационни мрежи?

Continue reading “Акценти на REPLACE в Германия: Посещение на частни и общински топлофикационни мрежи – за подражатели и бъдещи клиенти”

Акценти на REPLACE в Австрия – От юли 2022 г. австрийските домакинства имат достъп до нова уеб-базирана услуга за обслужване на едно гише за подмяна на котли на нафта и природен газ

След повече от година консултации със заинтересованите страни и работа по разработването и внедряването в Австрия започна да функционира уеб-базирана система за обслужване на едно гише за подмяна на домашни отоплителни котли – от отоплителни системи на нафта, природен газ или електричество към системи на ВИ и централно отопление.

Continue reading “Акценти на REPLACE в Австрия – От юли 2022 г. австрийските домакинства имат достъп до нова уеб-базирана услуга за обслужване на едно гише за подмяна на котли на нафта и природен газ”

Акценти на REPLACE в България – От стари котли на въглища към ефективни отоплителни технологии – два примера за това, как с помощта на калкулатора на REPLACE домакинства в България планират смяна на системите за отопление

Калкулаторът на REPLACE предоставя ценна помощ на домакинствата в Родопския регион в България при избора на най-добра технология за отопление. В резултат от съвместната работа на българския партньор в проекта REPLACE – ЧИЕЦ и две домакинства от Брацигово бяха идентифицирани най-подходящите отоплителни технологии за съответните сгради, бяха изчислени експлоатационните разходи, срока за изплащане на инвестициите и потенциалните спестявания на средства и емисии на СО2.

Малката къща от 55 m2 в Брацигово преди подмяната на отоплението
Continue reading “Акценти на REPLACE в България – От стари котли на въглища към ефективни отоплителни технологии – два примера за това, как с помощта на калкулатора на REPLACE домакинства в България планират смяна на системите за отопление”

Акценти на REPLACE в Босна и Херцеговина: Нововъведения в условията на световна енергийна криза – предпроектни проучвания на REPLACE помагат за преодоляване на пречките пред екологосъобразното отопление

Подмяната на отоплителна система е комплексен процес. Той изисква съобразяването на множество фактори, за да може подмяната да се извърши по най-добрия и ефективен начин. Дейностите и инструментите на проекта REPLACE предлагат новаторски подход към процеса на подмяна, за да бъде той лесен за разбиране и достъпен не само за професионалистите, но и за потребителите.

Разработването на предпроектни проучвания за подмяна на отоплителните системи е една от иновативните дейности, представени и предложени за първи път на крайните потребители в Кантон Сараево (целевият регион от Босна и Херцеговина в проекта REPLACE), при това напълно безплатно. Благодарение на проучванията, домакинствата научават кои са най-подходящите за тях системи за отопление, както и какви биха били ползите от извършването на подмяна.

Събиране на данни за изготвянето на предпроектно проучване в един от информационните центрове
Continue reading “Акценти на REPLACE в Босна и Херцеговина: Нововъведения в условията на световна енергийна криза – предпроектни проучвания на REPLACE помагат за преодоляване на пречките пред екологосъобразното отопление”

Акценти на REPLACE в Словения: Цялостно енергийно обновяване в съответствие с REPLACE – семейство от Любляна, Словения, няма да се тревожи за сметките си за енергия

Една от добрите практики на REPLACE в Словения включва цялостно енергийно обновяване на къщата на семейство Жупанич в Любляна. Съгласно предписанията на проекта REPLACE семейството инсталира екологосъобразна отоплителна система и санира къщата си, което допълнително допринася за намаляването на потреблението на енергия. Къщата се намира в гъсто населен район на Любляна. Преди същинското изпълнение на строително-монтажните работи инвеститорът премина през всички етапи, описани в наръчниците на REPLACE.

Continue reading “Акценти на REPLACE в Словения: Цялостно енергийно обновяване в съответствие с REPLACE – семейство от Любляна, Словения, няма да се тревожи за сметките си за енергия”

Акценти на REPLACE в Северна Македония: Закупуване на система за отопление на многофамилна сграда? SDEWES разработи технико-икономически анализ за Северна Македония:

Закупуването на система за отопление, използваща възобновяема енергия, не само за собствената къща, но и за многофамилна жилищна сграда, ще бъде по-лесно, ако разполагате с предварителен анализ на рентабилността на инвестицията. Партньорът в REPLACE – SDEWES разработи технико-икономически анализ за представителна сграда в регион KaGoP, резултатите от който са многообещаващи.

Continue reading “Акценти на REPLACE в Северна Македония: Закупуване на система за отопление на многофамилна сграда? SDEWES разработи технико-икономически анализ за Северна Македония:”

Акценти на REPLACE в Хърватия: Отопление и охлаждане с възобновяеми енергийни източници в туристическа дестинация – ден на отворените врати в Хърватия

Остров Мали Лошин в Адриатическо море е популярна ваканционна дестинация в Хърватия. Потреблението на енергия на острова през лятото е значително, поради необходимостта от охлаждане на къщите не само за нуждите на населението, но и на туристите. На 12 април 2022 г. енергийният институт Хрвойе Пожар (EIHP), който е партньор в проекта REPLACE, организира ден на отворените врати на острова, за да покаже как може да се задоволи потреблението на енергия със системи, използващи възобновяеми енергийни източници.

Continue reading “Акценти на REPLACE в Хърватия: Отопление и охлаждане с възобновяеми енергийни източници в туристическа дестинация – ден на отворените врати в Хърватия”

Акценти на REPLACE в Хърватия: Запознаване на специалистите с екологосъобразните възможности за отопление и охлаждане – участие на REPLACE в най-голямото изложение в Загорската жупания

Дори професионалистите може да се нуждаят от помощ, когато става въпрос за екологосъобразно отопление и охлаждане. И кой друг би могъл да окаже такава подкрепа, ако не партньорът в REPLACE – REGEA по време на тринадесетия панаир на Търговската камара на Крапина-Загорие – най-голямото събитие, провеждащо се в региона на Загорие, събиращо бизнесмени, занаятчии, семейни земеделски стопанства и много други.

Continue reading “Акценти на REPLACE в Хърватия: Запознаване на специалистите с екологосъобразните възможности за отопление и охлаждане – участие на REPLACE в най-голямото изложение в Загорската жупания”

Скъпата енергия вкарва отоплението в ценови капан: Безплатни инструменти помагат при подмяната на отоплителните системи

Матрица на отоплението показва кои отоплителни системи са най-подходящи за различните типове сгради. Калкулатор за сравняване на системите за отопление изчислява годишните разходи и помага за намирането на най-доброто отоплително решение за дома.

София, август 2022 г. – „През последните две години цените на енергията нараснаха до нивата от петролната криза през 1973 г. Това изправя голяма част от домакинствата пред сериозни проблеми, породени от неимоверното оскъпяване на отоплението с нафта, природен газ и въглища“, казва управителят на Черноморския изследователски енергиен център Ангел Николаев, който ръководи дейностите на европейския проект REPLACE в България. „Ценовият капан“ може да бъде избегнат чрез смяна на остарелите, неефективни и сериозно замърсяващи околната среда системи за отопление. „Хората, които се отопляват с нафта, природен газ или въглища не само плащат скъпо, но и нанасят сериозни щети на средата, в която живеят, тъй като този тип отоплителни системи са едни от най-замърсяващите въздуха технологии“, продължава г-н Николаев. За да улесни преминаването към екологосъобразно и здравословно отопление, проектът REPLACE създаде два независими безплатни онлайн инструмента, които са налични на български език.

Continue reading “Скъпата енергия вкарва отоплението в ценови капан: Безплатни инструменти помагат при подмяната на отоплителните системи”