Калкулатор за сравняване на отоплителните системи (BG)

С какво да замените течното гориво, газа или неефективната система за отопление? С помощта на калкулатора на REPLACE можете да откриете устойчива и екологосъобразна алтернатива на старата си отоплителна система само в три стъпки. Калкулаторът ще Ви покаже как да обновите или замените котлите или отоплителните  си уреди, съобразно конкретните Ви нужди и условия. Калкулаторът е разработен така, че да отчита специфичните особености на 10 европейски целеви региона, работи на 8 езика и може да служи като своеобразен енергиен  консултант.

Конференция за устойчивото отопление и сградно обновяване

От 21-ви до 25-ти юни 2021 г. се проведе онлайн конференция на тема “Обновяване на отопление и сгради с мисъл за бъдещето”, организирана от ЧИЕЦ и За Земята – Приятели на Земята България. Петдневното събитие бе посветено на устойчивото отопление и обновяване на сгради в Централна и Югоизточна Европа, с фокус върху решенията, които осигуряват надеждно, удобно и достъпно отопление за всички и гарантират по-чист въздух и климатично безопасно бъдеще. 

Continue reading “Конференция за устойчивото отопление и сградно обновяване”

Кампания за подмяна на отоплението в Родопския регион, България

Месец септември бе белязан от серия събития в Родопския регион, посветени на устойчивото отопление и строителство. Организатори на събитията бяха ЧИЕЦ в рамките на проекта REPLACE и ЕнЕфект в рамките на проекта nZEB Roadshow, а специализираните изложения на открито и семинарите и обученията на закрито се проведоха от 2-ри до 4-ти септември в Пазарджик, и от 23 до 25 септември в Смолян. Посетителите на изложенията имаха възможност да се консултират безплатно с енергийните експерти на двете организации и да научат подробности за различните екологосъобразни технологии за отопление от представителите на строителните и инженерните компании.

Continue reading “Кампания за подмяна на отоплението в Родопския регион, България”

Калкулатор на отоплителната система REPLACE – уебинар през юни 2021 г.

Калкулаторът на REPLACE ще бъде на разположение на 9 езика, включително български. Крайните потребители, инсталаторите (посредниците) и инвеститорите ще могат да оценяват предварително дейностите си по подмяна на отоплението със системи на ВИ в съществуващи сгради. Калкулаторът е замислен и като своеобразен бял етикет – инсталаторите, доставчиците и други заинтересовани лица ще могат да поставят калкулатора на интернет страниците си и да го използват за целите на бизнеса си.

Последните детайли по инструмента бяха уточнени от международния екип на REPLACE на уебинар на 15 юни. Австрийската енергийна агенция представи функционалностите и характеристиките му, като стана ясно, че калкулаторът позволява да се извършват калкулации не само за еднофамилни къщи, но и за сгради с апартаменти до 1,500 m². Осигурен е лесен за използване режим за крайни потребители, който се допълва от задълбочен експертен режим, а резултатите се показват графично по четири различни начина.

Continue reading “Калкулатор на отоплителната система REPLACE – уебинар през юни 2021 г.”

Старт на същинските дейности на REPLACE – среща на консорциума през април 2021 г.

Срещата на консорциума по REPLACE през април показа, че интензивната подготвителна работа е завършила и вече може да се даде старт на дейностите за устойчиво отопление и охлаждане в 10 европейски региона!

Събрани, описани и готови за използване Примери за най-добри практики представят на заинтересованите страни какви решения по отношение на отоплението и охлаждането от ВИ вече са приложени успешно от домакинства в целевите региони.

Описание на технологиите за отопление и охлаждане с ВИ също е на разположение на крайните потребители, а специално Ръководство разяснява на специалистите предимствата на устойчивите системи, преглежда предлаганите на пазара системи за отопление и охлаждане на ВИ и дава отговори на често задавани въпроси. Всеки момент ще бъдат готови и матриците на отоплението, както и калкулаторът на REPLACE. От юли нататък хората ще могат да се „консултират“ с онлайн инструментите за това, коя устойчива система е най-подходяща за тяхната сграда, какви икономии на емисии на СО2 могат да очакват и какви разходи включва подмяната на отоплението. 

Continue reading “Старт на същинските дейности на REPLACE – среща на консорциума през април 2021 г.”

Планирате ли да инсталирате нова система за отопление или охлаждане, или да санирате сградата си? Най-добрите примери от практиката, събрани от REPLACE, ще Ви помогнат да направите най-добрия избор (Доклад D4.4)

Обикновено, когато се планира подмяна на старата система за отопление или охлаждане, или обновяване на сградната обвивка, възникват множество въпроси. REPLACE с готовност подава ръка: проектът представя 38 най-добри примера за успешно реализирани проекти, които са помогнали на собствениците да спестят енергия и пари, като по този начин са допринесли и за намаляването на щетите върху климата. 

Continue reading “Планирате ли да инсталирате нова система за отопление или охлаждане, или да санирате сградата си? Най-добрите примери от практиката, събрани от REPLACE, ще Ви помогнат да направите най-добрия избор (Доклад D4.4)”

Потенциал за подмяна на системите за отопление и охлаждане в регионите на REPLACE – статистически анализ и 3 сценария (Доклад D3.2)

По какъв начин отопляват и охлаждат сградите си хората в регионите на REPLACE? Какъв е потенциалът за преминаване към системи, които щадят климата, в бъдеще? Използвайки данни за определена базова година, партньорите по REPLACE разработиха три сценария, които описват ефекта от проекта, изразен в брой на подменените котли и домакинствата, които са заменили старите си неефективни системи с нови екологосъобразни решения, количество спестена енергия и намалени емисии на СО2 и големина на привлечените инвестиции. 

Трите сценария обхващат следните варианти: придържане към обичайното, оптимистичен и песимистичен сценарий. Сценариите, включени в доклад D3.2 се отнасят до целия проект, както и конкретно за десетте целеви региона от Западна, Централна и Югоизточна Европа.

REPLACE в едно видео

Измененията в климата са едно от най-големите предизвикателства пред съвременното общество. В същото време в Европа се консумира огромно количество енергия за отопление и охлаждане.

От видеото ще научите:

  • кое затруднява подмяната на системите за отопление и охлаждане,
  • каква е мисията на REPLACE и кои са целевите региони, в които се извършват дейностите по проекта,
  • как проектът може да Ви помогне да се топлите и охлаждате по устойчив начин,
  • и не на последно място – какви ще бъдат ползите от REPLACE за Вас, Вашия регион и климата въобще.

Можете да изберете субтитри на Вашия език от иконката за настройки.

Трета среща на партньорите в REPLACE – благодарност към консултативния съвет

Третата среща на консорциума по REPLACE се проведе на 9 и 10 декември 2020 г. Партньорите отново се събраха онлайн, вместо в Загреб, както бе планирано, но това не им попречи да представят и обсъдят нашироко инструментите и материалите, които предстои да бъдат завършени и предоставени на заинтересованите страни през 2021 г. Това са калкулаторът за смяна на отоплителната система, практически ръководства за потребители, инсталатори и инвеститори, както и добри примери от практиката в 9-те участващи държави.

Continue reading “Трета среща на партньорите в REPLACE – благодарност към консултативния съвет”

Матрици на отоплението препоръчват технологии за отопление, оползотворяващи ВИ, за различните като тип и качество сгради (Доклад 4.1)

Матриците на отоплението, описани в Доклад D4.1, дават първоначална информация за това кои системи за отопление, базирани на възобновяема енергия или централно топлоснабдяване са най-подходящи за дадена сграда. Матриците са адаптирани към спецификите на конкретния регион по отношение на структурните и екологичните условия, строителни стандарти и икономическа жизнеспособност. 

Continue reading “Матрици на отоплението препоръчват технологии за отопление, оползотворяващи ВИ, за различните като тип и качество сгради (Доклад 4.1)”