Скъпата енергия вкарва отоплението в ценови капан: Безплатни инструменти помагат при подмяната на отоплителните системи

Матрица на отоплението показва кои отоплителни системи са най-подходящи за различните типове сгради. Калкулатор за сравняване на системите за отопление изчислява годишните разходи и помага за намирането на най-доброто отоплително решение за дома.

София, август 2022 г. – „През последните две години цените на енергията нараснаха до нивата от петролната криза през 1973 г. Това изправя голяма част от домакинствата пред сериозни проблеми, породени от неимоверното оскъпяване на отоплението с нафта, природен газ и въглища“, казва управителят на Черноморския изследователски енергиен център Ангел Николаев, който ръководи дейностите на европейския проект REPLACE в България. „Ценовият капан“ може да бъде избегнат чрез смяна на остарелите, неефективни и сериозно замърсяващи околната среда системи за отопление. „Хората, които се отопляват с нафта, природен газ или въглища не само плащат скъпо, но и нанасят сериозни щети на средата, в която живеят, тъй като този тип отоплителни системи са едни от най-замърсяващите въздуха технологии“, продължава г-н Николаев. За да улесни преминаването към екологосъобразно и здравословно отопление, проектът REPLACE създаде два независими безплатни онлайн инструмента, които са налични на български език.

Continue reading “Скъпата енергия вкарва отоплението в ценови капан: Безплатни инструменти помагат при подмяната на отоплителните системи”

Съвместен онлайн семинар на REPLACE и европейския портал BUILD UP – Към отопление и охлаждане с възобновяема енергия: подмяна на неефективните системи в жилищния сектор

Майският фокус на европейския портал BUILD UP бе намаляването на енергийното потребление на сградите. Партньорите по REPLACE се възползваха от тази възможност, за да организират на 31.05.2022 г. съвместно с портала BUILD UP и проекта HARP уебинар, посветен на подмяната на отоплителните системи, използващи изкопаеми горива.

Панелистите разискваха пречките и стимулите пред отоплението и охлаждането с възобновяема енергия. Отдолу нагоре: Херберт Третер (Австрийска енергийна агенция, Австрия), Владимир Джорджиевски (Център SDEWES, Северна Македония), Ангел Николаев (Черноморски изследователски енергиен център, България), Дражен Балич (Енергиен институт Хрвойе Пожар, Хърватия), Игнасио Масиас Родригес (ESCAN, Испания), Стефан Дрекслмайер (Energiewende Oberland, Германия), Федерика Сабати (European Heating Industry, ЕС), Карина Кнаус (Модератор, Австрийска енергийна агенция, Австрия)
Continue reading “Съвместен онлайн семинар на REPLACE и европейския портал BUILD UP – Към отопление и охлаждане с възобновяема енергия: подмяна на неефективните системи в жилищния сектор”

Заедно постигаме повече – съвместни дейности по проекта REPLACE

Съвместните дейности могат да направят прехода към устойчиво отопление по-достъпен, да доведат до по-ефективни технически резултати и да дадат тласък на екологосъобразното отопление и охлаждане. На 6 април 2022 г. партньорите по REPLACE се срещнаха онлайн, за да представят инициативите в пилотните региони на проекта. 

Continue reading “Заедно постигаме повече – съвместни дейности по проекта REPLACE”

REPLACE разказа за отоплението и охлаждането с ВИ в жилищния сектор по време на Световните дни на устойчивата енергия

„Започна още една война, в основата на която са изкопаемите горива… Фактът, че думи като енергийна зависимост, сигурност на доставките, надеждност и ценова стабилност отново придобиват голямо значение, е единственото хубаво нещо в тази ситуация“. С тази препратка към случващото се в Украйна и влиянието му върху европейския енергиен сектор, Доминик Руц (WIP Renewable Energies) приветства над 40-имата участници в семинара на REPLACE, посветен на иновациите. Той се проведе в рамките на Световните дни на устойчивата енергия във Велс, Австрия, на 8 април 2022 г. Партньорите по проекта REPLACE се възползваха от възможността да обменят информация с участниците относно отоплението и охлаждането с възобновяеми енергийни източници в жилищния сектор.

„След като дълго време политическото внимание бе насочено единствено към електроенергията и след това към сектора на мобилността, а секторът на отоплението и охлаждането се пренебрегваше, последиците вече се усещат“, каза Доминик Руц. „Точно оттук започва проектът REPLACE, който насърчава замяната на системите за отопление и охлаждане, използващи изкопаеми горива, със системи, оползотворяващи възобновяема енергия“.

Кръгла маса с участието на представители на регионите на REPLACE: (горе, отляво надясно) Карина Кнаус (Австрийска енергийна агенция, модератор), Самра Муратспахич (Enova, Босна и Херецеговина), Ангел Николаев (ЧИЕЦ, България), Емилия Михайлоска (SDEWES, Северна Македония), Херберт Третер (Австрийска енергийна агенция, Австрия), Инго Бал (WIP Renewable Energies, Германия)

Семинарът представи проекта REPLACE с неговите цели, инструменти и дейности, очерта напредъка в декарбонизацията на сектора на отоплението и охлаждането в Европа и разгледа основните пречки и стимули, както и възможните решения и препоръки за успешното налагане на щадящи климата технологии.

Continue reading “REPLACE разказа за отоплението и охлаждането с ВИ в жилищния сектор по време на Световните дни на устойчивата енергия”

Толкова много дейности в регионите на REPLACE!

През последните месеци партньорите по REPLACE бяха изключително заети с разнообразни инициативи и дейности, целящи да мотивират жителите на девет региона от Западна, Централна и Югоизточна Европа да подменят старите и неефективни отоплителни системи. Вижте какво разказаха те по време на виртуалната среща на консорциума, състояла се на 14 февруари 2022 г.

Австрийската енергийна агенция организира услуга за „обслужване на едно гише“, която ще започне да функционира през м. април в Австрия. Чрез тази услуга крайните потребители ще могат да се консултират по въпроси, свързани с подмяната на котли и печки, да търсят доставчици на технологии в района си чрез интернет платформа, като най-напред от тази възможност ще могат да се възползват жителите на провинция Залцбург. Наред с останалото, доставчиците се задължават да инсталират екологосъобразни отоплителни системи и да взимат старите котли, да извършват проверки на отоплението с цел пестене на енергия и да осигуряват временни мобилни контейнери за отопление в случай на повреда на отоплителната система.  

Партньорът от Босна и Херцеговина enova връчи етикети за отопление на сгради изцяло с възобновяема енергия на 12 домакинства от Сараево. За да мотивира още повече хора да преминат към екологосъобразни отоплителни решения, enova организира мащабна медийна кампания в социалните мрежи, пресата, радиото и телевизията. Информационните дни, които се проведоха в десет общини, имаха голям успех и привлякоха над 200 потребители, търсещи информация как да отопляват ефективно жилищата си.

В България, в градовете Смолян и Пазарджик се проведоха изложения, посветени на устойчивото отопление и охлаждане, по време на които гражданите имаха възможност да се запознаят с възможностите за преминаване към по-ефективни и чисти технологии. В момента ЧИЕЦ подготвя предпроектни проучвания за подмяна на отоплението в домакинствата, както и колективна покупка на пелети от няколко домакинства с цел постигане на по-високо качество и по-ниска цена на горивата.

системи за отопление, слънчеви термични системи и термопомпи. Същевременно 30 бъдещи инженери в областта на ОВК посетиха иновативен демонстрационен център за енергийна ефективност и ВЕИ и бяха запознати лично от експертите с модерните екологични технологии за отопление и охлаждане. През пролетта на 2022 г. хърватският институт Хрвойе Пожар  (EIHP) ще предложи дни на отворените врати и посещения на обекти, признати за еталонни, по време на които участниците ще имат възможност да научат и разгледат изпълнени проекти в района на Приморско-горанската жупания.

Отоплителните мрежи играят главна роля в Баварския Оберланд, Германия. Гражданите от региона имат възможност да посетят местните отоплителни мрежи на земеделските производители, които снабдяват с топлина себе си и съседите си. Или общинските топлофикационни мрежи, които са отворени за „подражатели“. Or the networks of municipalities that open their doors to imitators. В рамките на информационния ден, организиран от EWO по темата за топлофикационните мрежи и за бъдещите доставчици на топлинна енергия, експертите от практиката ще споделят мнението си и ще предадат знанията и опита си на заинтересованите страни.

Крайните потребители в Северна Македония вече могат да се консултират по въпросите на устойчивото отопление в информационните центрове на регион КАГоП. Партньорът по REPLACE – SDEWES Скопие предоставя на общините наръчници и технологични описания, и обучава служителите да предават знания на интересуващите се. Виртуален информационен хъб помага за разпространението на тази информация извън границите на региона. В рамките на два уебинара SDEWES Скопие обучи 50 представители на общински администрации, политици, професионалисти и крайни потребители. Още един уебинар е планиран за пролетта на 2022 г. В началото на м. октомври 2021 г. регион КАГоП публикува покана към гражданите, които притежават системи за отопление и охлаждане, оползотворяващи 100% възобновяема енергия, да кандидатстват за зелен етикет в рамките на кампанията „Етикетиране на 100% отопление и охлаждане от ВИ“. Над 80 домакинства отговориха на поканата и изразиха желание да бъдат пример за екологично осъзнати крайни потребители.

EREN и ESCAN организираха в Испания работна среща за професионалисти. Присъстващите 41 участници научиха за чистото отопление – знания, които сега могат да предадат на клиентите си. Партньорите по проекта предоставиха информация за биомасата директно на крайните потребители: 200 къщи и 200 котела получиха информационен етикет. Бяха създадени 10 информационни центъра. EREN разработи нова схема за субсидиране, която помага за преминаването от изкопаеми горива към биомаса на котли с обща инсталирана мощност от 10 MW. Четири видео клипа разглеждат отоплението с биомаса вместо с изкопаеми горива на еднофамилна къща, многофамилна сграда,  частна и публична отоплителна мрежа.

В Словения, благодарение на Института “Йожеф Стефан”, всеки, който иска да кандидатства за субсидия за чисто отопление, автоматично се възползва от калкулатора на REPLACE. Това е така, тъй като органът, който отпуска субсидията, съветва кандидатите да направят предварителни изчисления на проекта си с помощта на калкулатора и да кандидатстват за финансиране, според получената информация за подходящите за техните условия екологосъобразни отоплителни системи. Други 75 посредници използват калкулатора на Replace като бял етикет за своята дейност. А в рамките на колективно действие 134 маслени котела ще могат да се заменят с термопомпи, при заложена цел за 100 котела.

Кампаниите на REPLACE ще се провеждат в деветте региона на проекта до м. август 2022 г. Какво е планирано за Вашия регион можете да научите от партньорите по проекта.

Матрица на отоплителните системи REPLACE

Матрицата на отоплителните системи REPLACE е полезен инструмент при планирането на подмяна на неефективни отоплителни системи, с помощта на който може да се установи кой вид отопление е най-подходящ за различните типове сгради – еднофамилни или многофамилни.

Калкулатор за сравняване на отоплителните системи (BG)

С какво да замените течното гориво, газа или неефективната система за отопление? С помощта на калкулатора на REPLACE можете да откриете устойчива и екологосъобразна алтернатива на старата си отоплителна система само в три стъпки. Калкулаторът ще Ви покаже как да обновите или замените котлите или отоплителните  си уреди, съобразно конкретните Ви нужди и условия. Калкулаторът е разработен така, че да отчита специфичните особености на 10 европейски целеви региона, работи на 8 езика и може да служи като своеобразен енергиен  консултант.

Конференция за устойчивото отопление и сградно обновяване

От 21-ви до 25-ти юни 2021 г. се проведе онлайн конференция на тема “Обновяване на отопление и сгради с мисъл за бъдещето”, организирана от ЧИЕЦ и За Земята – Приятели на Земята България. Петдневното събитие бе посветено на устойчивото отопление и обновяване на сгради в Централна и Югоизточна Европа, с фокус върху решенията, които осигуряват надеждно, удобно и достъпно отопление за всички и гарантират по-чист въздух и климатично безопасно бъдеще. 

Continue reading “Конференция за устойчивото отопление и сградно обновяване”

Кампания за подмяна на отоплението в Родопския регион, България

Месец септември бе белязан от серия събития в Родопския регион, посветени на устойчивото отопление и строителство. Организатори на събитията бяха ЧИЕЦ в рамките на проекта REPLACE и ЕнЕфект в рамките на проекта nZEB Roadshow, а специализираните изложения на открито и семинарите и обученията на закрито се проведоха от 2-ри до 4-ти септември в Пазарджик, и от 23 до 25 септември в Смолян. Посетителите на изложенията имаха възможност да се консултират безплатно с енергийните експерти на двете организации и да научат подробности за различните екологосъобразни технологии за отопление от представителите на строителните и инженерните компании.

Continue reading “Кампания за подмяна на отоплението в Родопския регион, България”

Ръководство за специалисти

Ръководството за специалисти е насочено към посредниците (инсталатори, коминочистачи, енергийни консултанти и др.) и инвеститорите (строителни предприемачи, собственици на сгради, енергийни доставчици, оператори на топлофикационни мрежи и др.). Докладът (който е наличен на езиците на всички държави, участващи в проекта, и на английски език) включва диференцирана информация за двете целеви групи относно причините за насърчаване и инвестиране в устойчиви решения за отопление и охлаждане, насоки за планиране, типични грешки, възможности за обучение, възможности за финансиране, бизнес модели, описание на технологии и др.