Cilj je projekta REPLACE motivirati i podržati ljude u ciljanim regijama devet različitih zemalja da zamijene svoje stare sustave grijanja ekološki prihvatljivijim alternativama ili da primijene jednostavne mjere obnove kojima se smanjuje ukupna energetska potrošnja zgrada.

Kako bi zamjena bila uspješna, u jednakoj su mjeri potrebne predanost posrednika i ulagača i uključenost krajnjih korisnika.

  • Cilj je ovog izvješća stoga pružanje stručnim posrednicima (kao što su instalateri, dimnjačari, graditelji, energetski savjetnici itd.) dubinskog znanja o opcijama sustava grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora energije koje su dostupne na tržištu kako bi postali dobro educirani provoditelji zamjena i kako bi im se omogućilo da mjere očekivane energetske i financijske uštedama te i informiraju o njima i o širim društvenim koristima zamjene sustava grijanja i hlađenja.
  • Istodobno, izvješće informira ulagače (bilo financijske institucije, tijela javne vlasti, opskrbljivače energijom ili vlasnike stambenih objekata) o ekonomskim pitanjima, najboljim praksama i inovativnim poslovnim modelima, kao i modelima ugovora povezanim s rješenjima grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora energije.

Danas, postoji mnoštvo rješenja za grijanje između kojih potrošači, stručni posrednici i ulagači mogu birati: iako postoje neobnovljive tehnologije utemeljene na fosilnim gorivima koje su još uvijek dostupne na tržištu, ovo izvješće pokriva i bavi se samo sustavima grijanja i hlađenja koji iskorištavaju obnovljive izvore energije.

Cookie Consent with Real Cookie Banner