ZAMENA (eng. REPLACE) – Učinimo grejanje i
hlađenje u evropskim domaćinstvima efikasnijim, ekonomičnijim, čistijim i klimatski prihvatljivim

Solarthermie Montage Copyright Austria Solar - Sonnenkraft © Austria Solar/Sonnenkraft

U Evropi sektor grejanja i hlađenja čini 50% ukupne krajnje potrošnje energije, sa preko 68% uvezenog prirodnog gasa. Stoga, smanjenje potrošnje energije i povećanje udela obnovljive energije u ovom sektoru je ključ za uspešnu Energetsku Uniju.

Konkretno, činjenica da od ukupno 120 miliona instaliranih sistema grejanja prostora u Evropi, 80 miliona trenutno pripada energetskom razredu C ili D, podsticaj je za potrošače da što pre zamene uređaje efikasnijim i zelenijim alternativama.
© Ricardo Arce/Unsplash

Projekat REPLACE, koji se implementira u okviru EU projekta Horizon 2020, ima za cilj podržati energetske, klimatske, ekološke, privredne i društvene ciljeve Evrope do 2030. i 2050. godine podsticanjem postepene zamene neefikasnih i starih sistema za grejanje i hlađenje obnovljivim sistemima. Projekat se fokusira na potrošače, investitore/vlasnike kao i posrednike (montere, dimnjačare i konsultante) i pomaže im u donošenju informisanih odluka.

Sve aktivnosti koje uključuje REPLACE, imaju za cilj informisati i motivisati krajnje potrošače da svoje stare i neefikasne uređaje za grejanje i hlađenje zamene boljim, ekološki prihvatljivim alternativama koje uz to imaju i prednosti novčanih ušteda, poboljšanja kvalitete zraka, komfora i sigurnosti snabdevanja energijom (zbog korištenja lokalno dostupne energije sa stabilnim cenama iz obnovljivih izvora). Zamena uređaja za grejanje i hlađenje može povećati vrednost imovine, jer se vrši snadbdevanje neiscrpnim, obnovljivim izvorima energije.
© photos-hobby/Unsplash

Podciljevi projekta “REPLACE” su:
  • razumevanje tržišta toplotne energije, kao i razmišljanja i potreba krajnjih potrošača, posrednika (poput montera, dimnjačara, konsultanata) i investitora,
  • identifikacija i smanjenje tržišnih prepreka i promovisanje pogodnog okruženja kao i boljih i pouzdanijih usluga,
  • poboljšanje okvirnih uslova, sigurnosti planiranja i ulaganja,
  • bolje informisanje svih ulagača o prednostima zamene sistema grejanja i hlađenja, u skladu sa njihovim potrebama i interesima,
  • omogućavanje informisanog odlučivanja od strane potrošača, podstičući održivo energetsko ponašanje,
  • jačanje poverenja krajnjih potrošača u posrednike i u pouzdanost obnovljivih sistema za grejanje i hlađenje te u sve uključene dobavljače,
  • prenošenje znanja iz zemalja koje su u ovom području imale više iskustava u zemlje sa manje iskustva, na primer obukom instalatera u zemljama Jugoistočne Evrope,
  • izrada i implementacija kampanja prilagođenih lokalnim uslovima za prevazilaženje barijera u 10 europskih pilot regija, uz istovremene provere, usmeravanja i poboljšavanja na licu mesta i
  • rezultate projekta staviti na raspolaganje i drugim zemljama i regijama.
Pored toga, REPLACE podržava korištenje regionalnih obnovljivih izvora energije (kao što su solarna energija, ambijentalna toplota ili biomasa) i opreme za grejanje i hlađenje (kao što su kotlovi na biomasu ili korištenje solarnih kolektora) proizvedene u EU, kako bi se rešilo pitanje energetskog siromaštva i smanjili rizici nemogućnosti grejanja.
© Felipe Furtado/Unsplash

REPLACE ima za cilj da poboljša koordinaciju kampanja u lokalnim sredinama u deset odabranih regija sa preko 8 miliona stanovnika, od zapadne, preko srednje do jugoistočne Evrope. U cilju sprovođenja efikasne kampanje, REPLACE:
  • utvrđuje zahteve za sprovođenje aktivnosti koje se odnose na infrastrukturu, propise i zakone,
  • istražuje način razmišljanja i potrebe,
  • koristi lekcije naučene iz prethodnih projekata i
  • razvija akcione planove prilagođene svakom pilot regionu.
 
© Nik MacMillan/Unsplash

Lokalne radne grupe su ključni faktor u prilagođavanju aktivnosti kampanje REPLACE različitim regionalnim potrebama. Radne grupe povezuju sve ključne aktere u svakoj regiji - lokalne samouprave, udruženja potrošača, instalatere, energetske kompanije i profesionalna udruženja - kako bi pripremili teren za provođenje regionalne kampanje i usmerili širok spektar aktivnosti koje uključuje REPLACE.

Kao osnovni pristup, REPLACE povezuje razne delatnosti koje imaju stalni pristup potrošačima (poput dimnjačara ili instalatera) i kreatorima politika, kako bi razvili zajedničke aktivnosti sa maksimalnim efektom. REPLACE pruža podršku lokalnoj radnoj grupi, komunikacijskim okvirom i specifičnim akcijama usmerenim na potrebe svih relevantnih zainteresovanih strana.
© Marianne Bos/Unsplash

Polazna tačka akcije je izazovna: generalno gledano, sistemi grejanja i sa njima povezane odluke smatraju se “neuzbudljivim” i „nezanimljivim“ za krajnje potrošače te se zbog toga korisnici retko odlučuju na dobrovoljno učešće. Zbog toga, zastareli sistemi za grejanje se menjaju tek kada u potpunosti zakažu ili su pred kraj radnog veka – to obično znači da nema vremena za donošenje informisanih odluka ili za promenu izvora energije. Za promene je potrebno dosta informacija i konsultacija sa ljudima iz različitih sektora. U mnogim slučajevima, potrošači nemaju dovoljno novca da ulažu u potencijalno skuplje sisteme za grejanje i hlađenje sa nižim emisijama CO2, čak iako su troškovi unutar životnog ciklusa značajno niži i rizik manji.

Projektom REPLACE se žele rešiti ti i drugi  izazovi i barijere na lokalnom nivou, razvijanjem i testiranjem kampanja za zamenu sistema prilagođenih lokalnim uslovima – po prvi put paralelno u deset evropskih pilot regija na kojima živi 8 miliona stanovnika. Kampanje za zamenu sistema bi trebali pokrenuti i podržati partneri na projektu kroz lokalne radne grupe, okupljajući za istim stolom: vlasti, krajnje potrošače, instalatere, dimnjačare, energetske savjetnike, kompanije za snabdevanje energijom, kreatore politike i ostale ključne igrače.
© Klara Vernarcova/Unsplash

Lokalna radna grupa će, koliko je to u njenoj moći, stvoriti pogodno okruženje, ponuditi atraktivna „rešenja za zamenu“ i omogućiti krajnjim potrošačima donošenje odluka na bazi relevantnih informacija. Na osnovu preliminarnih istraživanja, elementi pomenutih rešenja za zamenu, u najboljem slučaju, sadržat će sledeće:
  • „oznaka starosti kotla“ koju će davati firme koje se bave dimnjačarskim uslugama – osim što poboljšava informisanost potrošača olakšava i prikupljanje podataka za lokalne radne grupe na osnovu kojih će planirati i izraditi karte sa informacijama o zameni,
  • nezavisne energetske savetnike, koji rade na principu „sve na jednom mestu“, besplatno i na licu mesta (osim izbora pristiglih ponuda), koji  intenzivno savetuju o adekvatnim novim sistemima grejanja koji koriste obnovljive izvore energije, vodeći računa o tome da odgovarajući „sveobuhvatni paket“ ponuda bude kompletan i uporediv,  rade na praćenju zadovoljstva kupaca u pogledu poduzetih tehničkih i proceduralnih mera.
  • „sveobuhvatni paket“ koji će nuditi odabrani instalateri „i u čijoj ponudi će biti „paket zbrinjavanja“ koji će sadržavati sve troškove i usluge potrebne za:
   • zbrinjavanje dotrajale opreme i energenta,
   • ugradnju i puštanje u rad novog sistema, uključujući električne instalacije itd.,
   • (eventualna) privremena, mobilna rešenja grejanja za premoštavanje do uspostave željenog sistema, kao i
   • prijave za dozvole i subvencije, ako postoje.
  • „paket finansiranja“, odnosno javne vlasti
   • ponuditi finansijske podsticaje ili premostiti postojeće prekide u finansiranju,
   • pregovarati sa bankama o predviđenim i atraktivnim ratama kredita (po mogućnosti da su u visini ili ispod iznosa godišnje uštede novca zbog promene goriva),
   • pregovarati sa dobavljačima održivih sistema za grejanje i hlađenje u cilju ostvarenja popusta na opremu ili gorivo i
   • odobriti hipotekarne kredite u slučaju energetskog siromaštva kod starijih osoba koji imaju poteškoće sa dobijanjem kredita,
  • „zajedničke akcije“ koje se odnose na provođenje mera energetske efikasnosti prije ili istovremeno sa zamenom sistema grejanja, koje su zajednički organizovane (od strane javnih organizacija), kao što su:
   • oplotna izolacija plafona gornjeg sprata, na primer kod porodičnih kuća,
   • implementacija jeftinih i jednostavnih mera za proveru sistema grejanja, ili
   • zajednička kupovina sistema za iskorištenje solarne energije, sa grijnim elementima koji koriste toplu vodu ili split sistemima za hlađenje (preporučeni od strane topten.eu)
Moguća su odstupanja od preliminarnog koncepta (izrađenog u ranoj fazi planiranja projekta), u zavisnosti od lokalnih uslova i mogućnosti.
© Energiewende Oberland: Mobile heating container

Za praćenje celokupnog koncepta implementacije, koji se sastoji od gore navedenih rešenja, lokalna radna grupa u svojoj kampanji za zamenu sistema grejanja i hlađenja će sprovesti najmanje šest pratećih aktivnosti od navedenih aktivnosti, kako sledi:
  1. REPLACE informativni štandovi u Općinama ili na javnim mestima,
  2. “Dani otvorenih vrata” u domaćinstvima koja su izvršila zamenu sistema grejanja/hlađenja
  3. Studijsko putovanje i obilazak sistema
  4. Označavanje kuća, prema uticajima na klimatske promene,
  5. Tri webinars-a o korištenju “kalkulatora za zamenu sistema grejanja”
  6. Šest besplatnih studija izvodljivosti zamene kotlova u određenoj regiji,
  7. Informativni štandovi na sajmovima, okupljanjima instalatera i slično
  8. Informativni štandovi o hlađenju i klimatizaciji
  9. Izlaganje mobilnog spremnika za grejanje, na primer kao dio “carefree packages”
  10. Predstavljanje dobavljača energije/kompanija za pružanje energetskih usluga/montažera koji su i izvođači
  11. Predstavljanje instalacijskih programa (dobavljača opreme) i izvođača (planiranje, finansiranje)
  12. Predstavljanje sistema multifunkcionalnih fasada
Za implementaciju kampanje najvažnije su komunikacijske strategije  za ciljane skupine sa različitim mrežnim i izvanmrežnim marketinškim aktivnostima (know-how i show-how). Ovim paketom aktivnosti REPLACE će stvoriti potrebni impuls  za donošenje zajedničkih rešenja koja će pomoći lokalnom stanovništu i omogućiti ulagačima u drugim regijama i zemljama da ponove slične pristupe, čineći grejanje u Evropi efikasnim i klimatski pogodnim.
Christopher Burns - Unsplash © Christopher Burns/Unsplash REPLACE provodi regionalne kampanje koje je moguće replicirati i učiniti održivim tako što:
 • su svi materijali su dostupni,
 • nudi instrumente za kampanje, npr. smernice za krajnje korisnike, posrednike i investitore,
 • ukazuje na primere dobre prakse,
 • obezbeđuje materijal za edukaciju i provođenje regionalnih trening seminara,
 • te poboljšava politike i poslovanja.
Kroz projekat će se razviti i osnovni alat pod nazivom "REPLACE - Kalkulator vašeg sistema grejanja". Alat će uticati na podizanje svesti potrošača i investitora o novčanim i drugim prednostima koje donosi zamena sistema grejanja i hlađenja i osiguraće impuls za veći broj zajedničkih akcija.

Pri zameni neefikasnih sistema grejanja, REPLACE Matrice grejanja pružaju početni pregled: one pokazuju koji tip sistema grejanja zasnovan na obnovljivim izvorima energije ili priključku na daljinsko grejanje je najprikladniji za vaše objekte individualnog ili kolektivnog stanovanja.
Ko bi mogao znati više o prednostima klimatski prihvatljivih sistema grejanja i hlađenja od ljudi koji ih koriste? Stoga REPLACE pruža katalog najboljih praksi i inovativnih pristupa u bliskoj saradnji sa određenim ciljnim grupama za svaki region. Oni pokazuju kako se zamene mogu izvršiti u stvarnim lokalnim uslovima, što je istovremeno i tehnički i ekonomski opravdano. Pregled svih praktičnih primera možete naći ovde na engleskom jeziku.
Zamena starih sistema grejanja i hlađenja održivim alternativama je složena tema. Zbog toga REPLACE pomaže u donošenju informisanih odluka: Priručnici o zameni posebno se odnose na krajnje potrošače, posrednike i investitore, a dostupni su na 9 jezika:

Krajnji korisnici nalaze informacije o tehničkim i ekonomskim aspektima u vezi sa modernom opremom za grejanje i hlađenje - sažete i lako razumljive. Uključene su jednostavne mere koje pomažu u uštedi energije. A veze koje vode do regionalnih posrednika mogu otvoriti put za poduzimanje sledećih koraka.

Za profesionalne posrednike, kao i za investitore, REPLACE pruža tehnički pregled inovativnih i primenjenih rešenja za grejanje i hlađenje na obnovljive izvore, uključujući npr. smernice za planiranje, inovativne poslovne modele i mogućnosti finansiranja.
Geografski fokus ZAMENE nalazi se u zapadnoj, centralnoj i jugoistočnoj Evropi: obuhvata 8 zemalja sa 9 reprezentativnih ciljnih područja i ukupno 8,3 mil stanovnika:
   • Austrija: Savezna država Salzburg
   • Bosna i Hercegovina: Kanton Sarajevo
   • Bugarska: Planinski region Rodopa
   • Hrvatska: Primorsko goranska županija, Grad Zagreb uklj. tri pogranične županije
   • Nemačka: Bavarski Oberland
   • Северна Makedonija: Skopje
   • Slovenija: Slovenija
   • Španija: Regija Castilla y León
Fokusirajući se na navedena područja, ZAMENA istražuje širok spektar tehnologija grejanja i hlađenja i odgovarajuće obnovljive sisteme. Projekat razvija individualne pristupe, ispituje moguće sličnosti i stvara rešenja koja mogu da se dele u ciljnim područjima i izvan njih.
Slobodan Jerotic
Grad Šabac
Gospodar Jevremova 6
15000 Šabac
Srbiji
slobodan.jerotic@sabac.org
www.sabac.org
Cookie Consent with Real Cookie Banner