Planirate novi HC sistem ili obnovu zgrade? REPLACE primeri najboljih praksi nude pomoć usmerenu na praksu – Izveštaj D4.4

Kada planirate zameniti stari sistem grejanja ili hlađenja (HC) ili obnoviti zgradu, mogu se pojaviti mnoga pitanja. REPLACE pruža ruku pomoći: sa svojih 38 primera najboljih praksi, predstavlja projekte koji su uspješno realizovani i koji sada pomažu u uštedi energije, novca i klime. 

Continue reading “Planirate novi HC sistem ili obnovu zgrade? REPLACE primeri najboljih praksi nude pomoć usmerenu na praksu – Izveštaj D4.4”

Potencijal zamene u regijama REPLACE – statistički inventari i 3 scenarija – Izveštaj D3.2

Kako ljudi u REPLACE regijama danas greju i hlade svoje zgrade? I kakav potencijal za klimatski prihvatljive zamene postoji u budućnosti? Na osnovu podataka dostupnih za baznu godinu, tim REPLACE razvio je tri scenarija koji opisuju utjecaj projekta REPLACE: U broju kotlova i domova koji zamenjuju stare neefikasne sisteme novim održivim, kao i uštede energije, smanjenje emisija CO2 i nivo pokrenutih investicija.

Tri scenarija pokrivaju uobičajeno poslovanje, optimistični i pesimistični REPLACE scenarij. Scenariji u Izveštaju D3.2 odnose se na celokupni projekat kao i na deset ciljnih regija od zapadne preko Centralne do jugoistočne Evrope.

REPLACE na prvi pogled – online video

Klimatske promene su jedan od najvažnijih izazova s kojima se danas suočavamo. Istovremeno, ogromna potražnja za energijom u Evropi – naime 50% – proizlazi iz grejanja i hlađenja.

U videu naučite, 

  • koji su izazovi kada je u pitanju zamena sistema grejanja i hlađenja,
  • šta je misija REPLACE-a i u kojim ciljanim regijama je aktivan,
  • kako Vam projekat pomaže da se održivo grejete i hladite,
  • i kako REPLACE može koristiti Vama, Vašem regionu i klimi.

Titlovi se mogu odabrati putem “podešavanja”.

3. sastanak konzorcijuma REPLACE – zahvaljujući Savetodavnom odboru

Treći sastanak konzorcijuma REPLACE održan je 9. i 10. decembra 2020. godine. Konzorcijum planiran za Zagreb, ponovo se sastao online, predstavljajući i raspravljajući o REPLACE rezultatima koji če biti objavljeni tokom 2021. godine, kao što je Kalkulator sistema grejanja, praktični priručnici za potrošače, posrednike i investitore, kao i primeri najboljih praksi iz stvarnog života iz 9 zemalja.

Continue reading “3. sastanak konzorcijuma REPLACE – zahvaljujući Savetodavnom odboru”

Objavljen izveštaj D4.1: Matrice grejanja prikazuju preporučene tehnologije grejanja na OIE koje su prihvatljive za različite tipove i kvalitete zgrada

Matrice grejanja u Izveštaju D4.1 pružaju početni pregled koji je sistem grejanja zasnovan na obnovljivim (nefosilnim) izvorima energije ili daljinskoj toploti najpogodniji za zgradu. Prikazane matrice prilagođene su regiji s obzirom na strukturne i ekološke uslove, građevinske standarde i ekonomsku održivost. 

Continue reading “Objavljen izveštaj D4.1: Matrice grejanja prikazuju preporučene tehnologije grejanja na OIE koje su prihvatljive za različite tipove i kvalitete zgrada”

Analiza mišljenja i potreba svih interesnih strana u ciljnim regijama – Izveštaj D3.1

Kako krajnji potrošači, posrednici i investitori doživljavaju grejanje i hlađenje na obnovljive izvore energije? Koje izvore informacija koriste? I na koje barijere, izazove i potrebe obraćaju pažnju u pogledu zamene neefikasnih sistema održivim? Obavljeni su brojni intervjui u svim partnerskim regijama. Odgovarajući Izveštaj D3.1 daje uvid u način razmišljanja i potrebe interesnih strana i čini osnovu za REPLACE kampanje.

Continue reading “Analiza mišljenja i potreba svih interesnih strana u ciljnim regijama – Izveštaj D3.1”

REPLACE vodi prema održivom grejanju i hlađenju – praktični alati su gotovo kompletni

REPLACE consortium meeting 16 September 2020

Iako COVID-19 otežava održavanje sastanaka, posebno na međunarodnom nivou, projekat REPLACE neprestano napreduje. Onlajn sastanak konzorcijuma 16. septembra 2020. potvrdio je: U bliskoj budućnosti biće spreman niz praktično orijentisanih alata za podršku krajnjim korisnicima, posrednicima i investitorima u njihovim zamenskim aktivnostima:

Continue reading “REPLACE vodi prema održivom grejanju i hlađenju – praktični alati su gotovo kompletni”

Objavljen Izveštaj D2.4: Razmena iskustava o prethodnim kampanjama zamene i njihova integracija u zakonodavne programe, SWOT za olakšavanje mera politike

Izveštaj D2.4 predstavlja detaljan pregled rada koji je već obavljen na nacionalnom i lokalnom nivou u cilju zamene neefikasnih sistema grejanja i hlađenja. To uključuje 22 kampanje za promociju opreme za grejanje i hlađenje koje su se odvijale u regijama REPLACE projekta, plus još pet kampanja koje su se odvijale izvan ciljnih regija.

Continue reading “Objavljen Izveštaj D2.4: Razmena iskustava o prethodnim kampanjama zamene i njihova integracija u zakonodavne programe, SWOT za olakšavanje mera politike”

Objavljen Izveštaj D2.3: Anketno istraživanje o postojećimakcijama ponude- potražnje (DR) i kolektivnim akcijama u sektoru grejanja i hlađenja i pregled zakonskih i drugih zahteva i izazova

Izveštaj D2.3 sadrži podatke o statusu kolektivnih akcija (CA), zadruga za obnovljive izvore energije (ZOE) i zadruga građanske energije (GEZ). Predstavljeno je ukupno 19 akcija ponude i potražnje i 28 primera kolektivnih akcija u ciljnim REPLACE zemljama.

Continue reading “Objavljen Izveštaj D2.3: Anketno istraživanje o postojećimakcijama ponude- potražnje (DR) i kolektivnim akcijama u sektoru grejanja i hlađenja i pregled zakonskih i drugih zahteva i izazova”

Objavljen Izveštaj D2.2: Učinimo grejanje i hlađenje održivim – prepreke, rešenja i najbolje prakse

Fokus Izveštaja D2.2 leži na pravnim aspektima koji sprečavaju prihvatanje obnovljivih sistema grejanja i hlađenja na tržištu. Prepreke, njihovi uzroci i posljedice glavne su teme ovog izveštaja. Posebno složen problem koji se pominje odnosi se na stambene zgrade na koje se odnosi Stambeni zakon. Nadalje, deljenje odgovornosti u energetskom sektoru može otežati donošenje odluka na lokalnom nivou. U tom kontekstu ispitano je da li postoji okruženje za razvoj tržišta energetskih usluga i da li postoji i na koji način se podstiče i podržava korišćenje i promocija obnovljivih izvora energije. Ostale teme se tiču sukoba interesa između vlasnika objekata i stanara, prepreka vezanih za donošenje odluka uvedenih u Zakon i podsticaja za finansiranje.

Zemlje obuhvaćene izveštajem su Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Nemačka, Severna Makedonija, Srbija, Slovenija i Španija.

Izveštaj je dostupan na engleskom jeziku.