Mnogo toga se dešava u REPLACE regijama! Na sastanku konzorcija dat je osvrt na akcije zamene kotlova i peći

14. februara 2022. održan je sastanak konzorcija projekta REPLACE, koji je dao impresivan pregled kako ljudi u devet ciljnih regija Zapadne, Centralne i Jugoistočne Evrope trenutno mogu imati koristi od akcija zamene sistema grejanja.

Platforma za zamenu kotlova i peći u Austriji, koju je pokrenula Austrijska energetska agencija, počet će sa radom u aprilu. Krajnji korisnici će moći koristiti novu internet platformu pilot inicijative, prvo u pokrajini Salzburg, kako bi odabrali prodavača i instalatera sistema grejanja u svojoj blizini. Ponuđači koji su dio ove platforme, između ostalog, obavezuju se da će instalirati sisteme grejanja koji nisu štetni po životnu sredinu i klimu te da će preuzeti stari kotao. Pored toga, oni će vršiti održavanje sistema radi ušteda energije i obezbediti mobilni spremnik za grejanje u slučaju kvara na sistemu grejanja, kako bi se premostilo vreme potebno za zamenu sistema. 

U Kantonu Sarajevo u Bosni i Hercegovini, projektni partneri iz Enove su već označili 12 objekata koji se greju na 100% obnovljivu energiju. Kako bi motivisali još više ljudi da zamijene svoje sisteme grejanja, Enova je organizovala veliku medijsku kampanju putem društvenih mreža, medija i intervjua na radiju i televiziji, s ciljem informisanja što većeg broja građana  Kantona Sarajevo i šire. Sedam dana informativnog štanda u opštini je donio veliki uspeh i privukao više od 200 zainteresovanih građana koji su dobili korisne informacije.

U Bugarskoj, REPLACE projektni partner BSERC je bio direktno uključen u povećanje ukupne subvencije za sisteme grejanja na obnovljive izvore energije na nacionalnom nivou i to za sedam puta, sa 10 na 70 miliona eura. Kako bi se krajnji korisnici snabdili certificiranim i ekološki prihvatljivim peletom za nadolazeću zimu, BSERC u ljeto 2022. godine organizuje zajedničku kupovinu peleta u dvije opštine, što će se također pozitivno odraziti na cenu i doneti značajne uštede.

U Hrvatskoj, partnerska organizacija REGEA je pomogla 100 krajnjih korisnika u sjeverozapadnoj Hrvatskoj da dobiju subvencije za zamenu starih sistema grejanja sa novim i ekološki prihvatljivim te su tako mogli da kupe sisteme na solarne kolektore, toplotne pumpe, itd. Istovremeno, 30 budućih inženjera grejanja moglo je učestvovati u obilasku inovativnog demo centra za energijsku efikasnost i obnovljive izvore energije te se iz prve ruke upoznati s tehnologijama grejanja sa niskim uticajem na klimu. U proleće 2022. godine, partner EIHP će provesti aktivnosti dane otvorenih vrata i studijske posete primerima najbolje prakse, gdje će interesne strane imati priliku da vide već implementirane nove sisteme grejanja u regiji Primorsko-goranske županije.

U Bavarskom Oberlandu u Njemačkoj, mreže grejanja igraju glavnu ulogu. U Oberlandu zainteresovani građani mogu posetiti lokalne toplotne mreže poljoprivrednika koji snabdevaju toplotom sebe i svoje susede. Također, mogu posetiti i mreže opština koje otvaraju svoja vrata svima koji žele replicirati ovu ideju. Na EWO-ovom informativnom danu na temu toplotnih mreža i budućih snabdevača toplotnom energijom, predavači će preneti svoje znanje i iskustvo svim zainteresiranim.

U Sjevernoj Makedoniji, krajnji korisnici u regiji KGoP već sada mogu dobiti informacije o održivom grejanju na info štandovima. U prostrojima opština, projektni partner SDEWES-Skoplje obezbeđuje materijale kao što su priručnici i info listovi te vrši obuku zaposlenika koji dalje mogu prenijeti znanje. Virtuelni info centar upotpunjuje ponudu i omogućava informisanje šire javnosti izvan regije. Na dva webinara, SDEWES-Skopje je također prenio znanje na ukupno 50 učesnika iz opština, predstavnika viših vlasti, stručnih lica i krajnjih korisnika. Još jedan webinar planiran je za proljeće 2022. Početkom oktobra 2021. godine u okviru kampanje „Grejemo se na 100% obnovljive izvore energije“, KAGoP regija je pokrenula poziv i objavila ga na web stranicama opština, kako bi građani koji poseduju sisteme grejanja na 100% obnovljive izvore energije mogli da se prijave i budu nagrađeni zelenom naljepnicom. Odziv je bio zaista zadovoljavajući, jer je gotovo 80 građana bilo zainteresovano i voljno da predstavljaju pozitivan primer ekološki osveštenih građana.

U Španiji, projektni partneri EREN i ESCAN su organizovali radionicu za za stručna lica na kojoj je 41 učesnik  stekao nova znanja o sistemima grejanja sa niskim uticajem na klimu – znanje koje sada mogu preneti svojim kupcima. Projektni partneri posebno radili na promociji i informisanju o benefitima biomase te je 200 objekata i 200 kotlova dobilo informativne oznake. Promocija projektnih aktivnosti je vršena i putem 10 info štandova. Nova shema subvencija koju je razvio EREN pomaže da se u roku od nekoliko mjeseci ukupno 10 MW kapaciteta kotlova u stambenim objektima prebaci sa fosilnih goriva na biomasu. Pripremljena su i četiri videa koja se bave upotrebom biomase za grijanje u stambenim objektima, višeetažnim objektima, privatnoj i javnoj mreži grejanja, umesto korištenja fosilnih goriva.

U Sloveniji, kroz zalaganje projektnog partnera Instituta Jožef Stefan, svi koji žele da apliciraju za subvenciju za uvođenje grejanja koje nema štetan uticaj na životnu sredinu, imaju koristi od REPLACE kalkulatora. To je zato što kancelarija koja dodeljuje subvenciju, savetuje podnosioce zahteva da unaprijed izračunaju osnovne podatke koristeći kalkulator za grejanje. Na taj način mogu dobiti informacije o sistemima grejanja koji su pogodni za njihovo objekat i ostvariti pravo na sredstva za finansiranje. Pored toga, 75 posrednika koristi Replace Calculator kao “bijelu etiketu” za svoje poslovanje. U zajedničkoj akciji bit će zamijenjena 134 kotla na lož ulje, dok je cilj bio 100 kotlova.

IREPLACE kampanje se odvijaju u 9 projektnih regija do avgusta 2022. Saznajte od partnera na projektu  šta se do tada planira u vašoj regiji.

Cookie Consent with Real Cookie Banner