REPLACE kalkulator za Vaš sistem grijanja (BA)

Nestašica nafte, plina ili je sistem grijanja neefikasan – šta onda? Uz „REPLACE kalkulator za Vaš sistem grijanja” možete pronaći najbolju i okolišno prihvatiljivu alternativu Vašem starom sistemu grijanja u samo tri koraka. Za renoviranje ili zamjenu vaših pojedinačnih kotlova ili peći, prilagođenih Vašem domu i Vašoj situaciji u 10 evropskih ciljnih regija. Kalkulator je dostupan na 8 jezika (BiH, DE, BG, ES, HR, MK, RS, SL) kao vid energijske konsultacije.

Jesmo li spremni na dekarbonizaciju sistema grijanja?

Projektni tim kompanije Enova je organizirao 2 trening programa s fokusom na dekarbonizaciju sistema grijanja, 23. i 24. septembra 2021. godine, u hotelu Courtyard by Marriott Sarajevo. Tema prvog treninga je bio strateški i zakonski okvir, sa učešćem donosioca odluka iz ove oblasti, te koje su mogućnosti regije Kantona Sarajevo za napredak u tom kontekstu. Drugi trening je bio fokusiran na tehnička rješenja za dekarbonizaciju sistema grijanja te opcije zamjene koje su dostupne na tržištu u regiji. 

Continue reading “Jesmo li spremni na dekarbonizaciju sistema grijanja?”

Be the Change, Take the Challenge

Na području Kantona Sarajevo aktivno je započelo sprovođenje kampanje zamjene starih i neefikasnih sistema grijanja sa novim, zelenijim alternativama na obnovljive izvore energije.

Prvi info štand je postavljen u prostorijama Centra za energiju, okolinu i resurse – CENER 21, gdje su svi zainteresirani posjetitelji imali priliku da čuju i pročitaju nešto više o projektu, kampanji zamjene te opcijama sistema grijanja na obnovljive izvore energije koje su dostupne u regiji kroz info listove i razgovor sa članovima našeg projektnog tima. 

Continue reading “Be the Change, Take the Challenge”

Početak kampanje zamjene neefikasnih sistema grijanja

Kako vam zvuči grijanje koje je izuzetno efikasno sa stabilnom cijenom troškova? 

Sretni smo jer možemo najaviti početak aktivnosti kojima ćemo inspirisati i motivisati potrošače na zamjenu neefikasnih sistema grijanja u Kantonu Sarajevo! Zajedno sa ostalih 9 evropskih regija, Kanton Sarajevo postaje važan akter u procesu dekarbonizacije, koji će nam pomoći da našoj djeci predamo čistu i sigurnu životnu sredinu!

Continue reading “Početak kampanje zamjene neefikasnih sistema grijanja”

REPLACE vaš kalkulator sistema grijanja – Webinar, juni 2021.

REPLACE kalkulator sistema grijanja bit će dostupan na 9 jezika, uključujući i engleski. Krajnji potrošači, posrednici i investitori mogu unaprijed uraditi proračune za svoje projekte zamjene, procjenjujući zamjene prema sistemima obnovljivih izvora energije ili sistemima daljinskog grijanja za postojeće kuće. A planiran je kao alat sa bijelom oznakom: posrednici, dobavljači i svi drugi zainteresirani, kalkulator mogu postaviti na vlastite web stranice i alat mogu profitabilno koristiti za svoje poslovanje.

Kako bi dovršio alat, REPLACE-ov međunarodni projektni tim sastao se na webinaru 15. juna. Karakteristike i funkcije predstavio je tim Austrijske energetske agencije poput činjenice da se ne mogu izračunati samo jednoporodične kuće, već i zgrade do 1.500 m² stambenog prostora, jednostavan način upotrebe za krajnjeg korisinka dopunjen i ekspertskim načinom ili rezultati koji su grafički prikazani na četiri različita načina.

Continue reading “REPLACE vaš kalkulator sistema grijanja – Webinar, juni 2021.”

REPLACE akcije su spremne za početak – sastanak konzorcija, april 2021.

Sastanak REPLACE konzorcija  u aprilu pokazao je da: Nakon faze intenzivnog pripremnog rada, akcije za održivo grijanje i hlađenje spremne su za početak u 10 evropskih regija! Primjeri najboljih praksi spremni su za upotrebu, gdje zainteresirane strane mogu pogledati šta su drugi već primijenili u pogledu sistema grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije. Dostupan je i tehnički priručnik za krajnje potrošače – i onaj za posrednike i investitore onoliko koliko je spreman – koji predstavlja npr. prednosti održivih sistema, sistema između kojih možete birati odgovore na često postavljana pitanja. A REPLACE matrice i REPLACE kalkulator sistema grijanja su pri kraju. Od jula pa nadalje, online alati omogućit će ljudima da na prvi pogled vide koji je održivi sistem najprikladniji za njihov objekat i urade proračun za zamjenske projekte, npr. u pogledu uštede CO2 i troškova.

Continue reading “REPLACE akcije su spremne za početak – sastanak konzorcija, april 2021.”

Planirate novi HC sistem ili obnovu zgrade? REPLACE primjeri najboljih praksi nude pomoć usmjerenu na praksu – Izvještaj D4.4

Kada planirate zamijeniti stari sistem grijanja ili hlađenja (HC) ili obnoviti zgradu, mogu se pojaviti mnoga pitanja. REPLACE pruža ruku pomoći: sa svojih 38 primjera najboljih praksi, predstavlja projekte koji su uspješno realizirani i koji sada pomažu u uštedi energije, novca i zaštiti klime. 

Continue reading “Planirate novi HC sistem ili obnovu zgrade? REPLACE primjeri najboljih praksi nude pomoć usmjerenu na praksu – Izvještaj D4.4”

Potencijal zamjene u regijama REPLACE – statistički inventari i 3 scenarija – Izvještaj D3.2

Kako ljudi u REPLACE regijama danas griju i hlade svoje zgrade? I kakav potencijal za klimatski prihvatljive zamjene postoji u budućnosti? Na osnovu podataka dostupnih za baznu godinu, tim REPLACE razvio je tri scenarija koji opisuju utjecaj projekta REPLACE: U broju kotlova i domova koji zamjenjuju stare neefikasne sisteme novim održivim, kao i uštede energije, smanjenje emisija CO2 i nivo pokrenutih investicija.

Tri scenarija pokrivaju uobičajeno poslovanje, optimistični i pesimistični REPLACE scenarij. Scenariji u Izvještaju D3.2odnose se na cjelokupni projekat kao i na deset ciljnih regija od zapadne preko Centralne do Jugoistočne Evrope.

REPLACE na prvi pogled – online video

Klimatske promjene su jedan od najvažnijih izazova s kojima se danas suočavamo. Istovremeno, ogromna potražnja za energijom u Evropi – naime 50% – proizlazi iz grijanja i hlađenja.

U videu naučite, 

  • koji su izazovi kada je u pitanju zamjena sistema grijanja i hlađenja,
  • šta je misija REPLACE-a i u kojim ciljanim regijama je aktivan,
  • kako Vam projekat pomaže da se održivo grijete i hladite,
  • i kako REPLACE može koristiti Vama, Vašoj regiji i klimi.

Titlovi se mogu odabrati putem “postavki”.

3. sastanak konzorcija REPLACE – zahvaljujući Savjetodavnom odboru

Treći sastanak konzorcija REPLACE održan je 9. i 10. decembra 2020. godine. Konzorcij planiran za Zagreb, ponovo se sastao online, predstavljajući i raspravljajući o REPLACE rezultatima koji će biti objavljeni tokom 2021. godine, kao što je Kalkulator sistema grijanja, praktični priručnici za potrošače, posrednike i investitore, kao i primjeri najboljih praksi iz stvarnog života iz 9 zemalja.

Continue reading “3. sastanak konzorcija REPLACE – zahvaljujući Savjetodavnom odboru”