Skupa energija čini grijanje zamkom za troškove: besplatni alati pomažu pri zamjeni grijanja

Matrica grijanja pokazuje koji sistemi grijanja su najprikladniji za koje kuće. Kalkulator grijanja određuje godišnje troškove i pomaže u pronalaženju najboljeg rješenja za kuću.

“Cijene energije su u posljednje dvije godine porasle isto koliko i tokom naftne krize 1973. To predstavlja probleme za mnoga domaćinstva, jer je grijanje na naftu, prirodni plin ili ugalj posebno poskupjelo”, kaže Herbert Tretter, koji koordinira EU projekt REPLACE. Da bi se izbjegla “zamka za troškove grijanja”, zamijeniti stare, neefikasne i uglavnom štetne za okoliš i klimu, sisteme grijanja, itekako ima smisla. „Sistemi grijanja koji koriste lož ulje, prirodni gas ili ugalj, ne samo da troše mnogo novca, već su također, među svim dostupnim tehnologijama za grijanja prostora, oni koji najviše štete okolišu i klimi”, nastavlja Tretter. Kako bi se olakšao prelazak na novi sistem grijanja, koji je manje štetan po okoliš i klimu, dva nezavisna, besplatna internetska alata dostupna su na 9 jezika u sklopu EU projekta REPLACE. 

Continue reading “Skupa energija čini grijanje zamkom za troškove: besplatni alati pomažu pri zamjeni grijanja”

Energetski samit: Jesmo li spremni za održivo i efikasno snabdijevanje toplotnom energijom sa manjim utjecajem na okoliš i klimu?

U četvrtak, 16.06.2022. održan je online samit pod nazivom Jesmo li spremni za održivo i efikasno snabdijevanje toplotnom energijom sa manjim utjecajem na okoliš i klimu?.

Samit je okupio preko 70 učesnika/ca predstavnika/ca ministarstava, kreatora politika, finansijskih institucija, NVO, proizvođača i distributera opreme za grijanje, investitora te drugih relevantnih interesnih strana iz sektora grijanja.

Continue reading “Energetski samit: Jesmo li spremni za održivo i efikasno snabdijevanje toplotnom energijom sa manjim utjecajem na okoliš i klimu?”

Prezentacija projekta REPLACE na radionicama u Zenici i Travniku

Početkom mjesca juna, Enova tim je imao priliku učestvovati na dvije radionice koje su održane 9.6. u Zenici i 10. 6. U Travniku, pod nazivom “Mogućnosti razvoja koncepta pametnih mreža u elektroenergetskom sektoru Regije – Zeničko-dobojski i Srednjebosanski kanton”.

Glavni cilj radionice bio je pružiti smjernice interesnim stranama po pitanju efikasnog i održivog razvoja elektroenergetskog sistema s aspekta decentralizacije, digitalizacije, dekarbonizacije i demokratizacije uvođenjem koncepta „pametna mreža“ kroz jačanje kapaciteta ključnih sudionika energetskog sektora u vezi mogućnosti uvođenja pametnog upravljanja energijom u svrhu ostvarivanja okolišnih, ekonomskih i socijalnih benefita.

Continue reading “Prezentacija projekta REPLACE na radionicama u Zenici i Travniku”

REPLACE webinar u saradnji s EU portalom BUILD UP – Ka grijanju i hlađenju na obnovljive izvore energije: Zamjena neefikasnih sistema u stambenom sektoru

U maju, EU portal BUILD UP se fokusirao na to kako smanjiti potrošnju energije u zgradama. REPLACE webinar o postepenom ukidanju sistema grijanja na fosilna goriva savršeno se uklapao i isti je održan 31.5.2022 u saradnji sa EU portalom BUILD UP i projektom HARP.

Panelisti su razgovarali o izazovima i pokretačima za upotrebu obnovljivih izvora energije u sektoru grijanja i hlađenja. Odozdo prema gore: Herbert Tretter (Austrijska energetska agencija, Austrija), Vladimir Gjorgievski (SDEWES centar, Sjeverna Makedonija), Angel Nikolaev (Crnomorski energetski istraživački centar BSERC, Bugarska), Dražen Balić (Energetski institut Hrvoje Požar EIHP, Hrvatska), Ignacio Macías Rodríguez (ESCAN Energy Consulting, Španija), Stefan Drexlmeier (Energiewende Oberland, Njemačka), Federica Sabbati (European Heating Industry EHI, EU), Karina Knaus (Moderator, Austrijska energetska agencija, Austrija)
Continue reading “REPLACE webinar u saradnji s EU portalom BUILD UP – Ka grijanju i hlađenju na obnovljive izvore energije: Zamjena neefikasnih sistema u stambenom sektoru”

REPLACE treninzi, kolektivne akcije i cijene energije – teme na sastanku REPLACE konzorcija održanog u junu 2022. godine

Projekat REPLACE napreduje prema planu. I kao što je sastanak projektnih partnera 30. juna 2022. pokazao, veliki broj planiranih alata i aktivnosti je već implementiran kako bi se ljudi u projektnim regijama motivirali da pređu na sisteme grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije i na štednju energije.

At the June 2022 meeting, the team focused on progress in the REPLACE project as well as the current energy price situation.

Između ostalog, svi REPLACE treninzi, uključujući i neke naknadne, već su implementirani. Profesionalci u Sjevernoj Makedoniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Sloveniji dobili su informacije o tome kako zamijeniti sisteme grijanja na okolišno prihvatljiv način i kako podržati korisnike u uštedi energije. U Sloveniji je planirana još jedan trening za septembar 2022.

Druga tema bila je provođenje kolektivnih akcija koje istovremeno dopiru do posebno velikog broja krajnjih korisnika. Pored lokalnih mreža grijanja u Njemačkoj ili logističkog centra za biomasu u Španiji, partner u Sjevernoj Makedoniji planira pokrenuti zajedničku kupovinu inverterskih toplotnih pumpi i fotonaponskih postrojenja u grupi stanova uz pomoć prethodne studije izvodljivosti. U Austriji je po prvi put razvijen online one-stop shop koji od sredine jula omogućava jednostavan prelazak sa sistema na fosilna goriva na sisteme grijanja na obnovljive izvore energije i daljinsko grijanje.

Aktuelne visoke cijene energije bile su također tema sastanka. S jedne strane, situacija na tržištu povećava potrebu za energetskom neovisnošću, na primjer kroz toplotne pumpe i solarnu toplotnu energiju, dok s druge strane, rast cijena također značajno otežava proces zamjene kao što su, na primjer, izvijestili partneri iz Bosne i Bugarske, gdje poskupljenje peleta značajno smanjilo broj ljudi koji se odlučuju da pređu na ovu vrstu okolišno prihvatljivog energenta. I druge zemlje se suočavaju sa sličnim izazovima. U oba slučaja, REPLACE alati i aktivnosti značajno doprinose i pomažu da se napori zamjene sistema grijanja usmjere u održivijem smjeru.

Zajedno postižemo više – kolektivne akcije u okviru projekta REPLACE

Kolektivno djelovanje može učiniti toplotnu tranziciju pristupačnijom, postići tehnički efikasnije rezultate i unaprijediti temu okolišno prihvatljivog grijanja i hlađenja. Na projektnom sastanku održanom 6. aprila 2022. godine, REPLACE partneri su predstavili mogućnosti i inicijative koje implementiraju u svojim regijama.

Continue reading “Zajedno postižemo više – kolektivne akcije u okviru projekta REPLACE”

Radionica inovacija na Svjetskim danima održive energije (eng. Innovation workshop at the World Sustainable Energy Days) – REPLACE daje informacije o sistemima grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije u stambenom sektoru

“Počeo je još jedan rat sa fosilnim gorivima u središtu sukoba…. a činjenica da su riječi poput energetske ovisnosti, sigurnosti snabdijevanja, pouzdanosti, stabilnosti cijena ponovo od velike važnosti jedina je dobra stvar u ovoj situaciji.” Imajući u vidu trenutnu situaciju u Ukrajini i njen utjecaj na evropski energetski sektor, Dominik Rutz (WIP Renewable Energies) otvorio je program i poželio obrodošlicu više od 40 učesnika na REPLACE Innovation Workshop-u u Velsu, 8. aprila 2022. godine. U okviru Svjetskih dana održive energije, REPLACE projektni tim je iskoristio priliku za razmjenu znanja i iskustva sa učesnicima na temu sistema grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije u stambenom sektoru.

Nakon što je dugo vremena politička pažnja bila usmjerena samo na električnu energiju, a zatim na sektor mobilnosti, posljedice zanemarivanje sektora grijanja i hlađenja se sada itekako osjećaju, rekao je Rutz. „Projekat REPLACE počinje upravo ovdje i promovira prelazak sa fosilne energije na korištenje obnovljivih izvora energije.“

Radionica je imala za cilj upoznati učesnike sa projektom REPLACE, njegoivm ciljevima, aktivnostima i alatima te dati osvrt na trenutno stanje i dekarbonizaciju sistema grijanja i hlađenja u Evropi. U toku radionice dat je također i pregled glavnih izazova, pokretača kao i mogućih rješenja i preporuka za prelazak na tehnologije koje su manje štetne po okoliš i klimu.

Okrugli sto: Učesnici su bili predstavnici REPLACE regija: Karina Knaus (Austrijska agencija za energiju, Austrija, moderatorica), Samra Muratspahić (Enova Consultants and Engineers, Bosna i Hercegovina), Angel Nikolaev (Crnomorski istraživački centar za energiju (BSERC), Bugarska), Emilija Mihajloska (SDEWES centar, Sjeverna Makedonija), Herbert Tretter (Austrijska agencija za energiju, Austrija), Ingo Ball (WIP obnovljiva energija, Njemačka).
Continue reading “Radionica inovacija na Svjetskim danima održive energije (eng. Innovation workshop at the World Sustainable Energy Days) – REPLACE daje informacije o sistemima grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije u stambenom sektoru”

REPLACE info štand u Općini Novo Sarajevo uspješno realiziran sa velikom brojem posjetitelja

Tim projekta REPLACE u Kantonu Sarajevo proveo je još jednu aktivnost „informativnih dana“. U periodu od 21. do 25. marta, REPLACE info štand bio je postavljen u prostorijama Općine Novo Sarajevo, čiji su predstavnici aktivni saradnici na projektu i članovi radne grupe.

Projektni štand je posjetilo preko 300 građana općine Novo Sarajevo koji su najveću zainteresiranost pokazali za informacije o sistemima grijanja koji su prihvatljivi za njihov tip objekta putem REPLACE matrice grijanja i „brzi“ proračun potencijalne zamjene sistema grijanja korištenjem REPLACE kalkulatora, a pojedini posjetitelji su odlučili uzeti učešće i u izradi detaljne tehno-ekonomske studije izvodljivosti za zamjenu sistema grijanja.

Continue reading “REPLACE info štand u Općini Novo Sarajevo uspješno realiziran sa velikom brojem posjetitelja”

Mnogo toga se dešava u REPLACE regijama! Na sastanku konzorcija dat je osvrt na akcije zamjene kotlova i peći

14. februara 2022. održan je sastanak konzorcija projekta REPLACE, koji je dao impresivan pregled kako ljudi u devet ciljnih regija Zapadne, Centralne i Jugoistočne Evrope trenutno mogu imati koristi od akcija zamjene sistema grijanja.

Platforma za zamjenu kotlova i peći u Austriji, koju je pokrenula Austrijska energetska agencija, počet će s radom u aprilu. Krajnji korisnici će moći koristiti novu internet platformu pilot inicijative, prvo u pokrajini Salzburg, kako bi odabrali prodavača i instalatera sistema grijanja u svojoj blizini. Ponuđači koji su dio ove platforme, između ostalog, obavezuju se da će instalirati sisteme grijanja koji nisu štetni po okoliš i klimu te da će preuzeti stari kotao. Pored toga, oni će vršiti održavanje sistema radi ušteda energije i obezbijediti mobilni spremnik za grijanje u slučaju kvara na sistemu grijanja, kako bi se premostilo vrijeme potebno za zamjenu sistema. 

U Kantonu Sarajevo u Bosni i Hercegovini, projektni partneri iz Enove su već označili 12 objekata koji se griju na 100% obnovljivu energiju. Kako bi motivisali još više ljudi da zamijene svoje sisteme grijanja, Enova je organizirala veliku medijsku kampanju putem društvenih mreža, medija i intervjua na radiju i televiziji, s ciljem informisanja što većeg broja građana  Kantona Sarajevo i šire. Sedam dana informativnog štanda u općini je donio veliki uspjeh i privukao više od 200 zainteresiranih građana koji su dobili korisne informacije.

U Bugarskoj, REPLACE projektni partner BSERC je bio direktno uključen u povećanje ukupne subvencije za sisteme grijanja na obnovljive izvore energije na nacionalnom nivou i to za sedam puta, sa 10 na 70 miliona eura. Kako bi se krajnji korisnici snabdili certificiranim i okolišno prihvatljivim peletom za nadolazeću zimu, BSERC u ljeto 2022. godine organizuje zajedničku kupovinu peleta u dvije općine, što će se također pozitivno odraziti na cijenu i donijeti značajne uštede.

U Hrvatskoj, partnerska organizacija REGEA je pomogla 100 krajnjih korisnika u sjeverozapadnoj Hrvatskoj da dobiju subvencije za zamjenu starih sistema grijanja sa novim i okolišno prihvatljivim te su tako mogli da kupe sisteme na solarne kolektore, toplotne pumpe, itd. Istovremeno, 30 budućih inženjera grijanja moglo je učestvovati u obilasku inovativnog demo centra za energijsku efikasnost i obnovljive izvore energije te se iz prve ruke upoznati s tehnologijama grijanja sa niskim utjecajem na klimu. U proljeće 2022. godine, partner EIHP će provesti aktivnosti dane otvorenih vrata i studijske posjete primjerima najbolje prakse, gdje će interesne strane imati priliku da vide već implementirane nove sisteme grijanja u regiji Primorsko-goranske županije.

U Bavarskom Oberlandu u Njemačkoj, mreže grijanja igraju glavnu ulogu. U Oberlandu zainteresirani mogu posjetiti lokalne toplotne mreže poljoprivrednika koji opskrbljuju toplotom sebe i svoje susjede. Također, mogu posjetiti i mreže općina koje otvaraju svoja vrata svima koji žele replicirati ovu ideju. Na EWO-ovom informativnom danu na temu toplotnih mreža i budućih dobavljača toplotne energije, predavači će prenijeti svoje znanje i iskustvo svim zainteresiranim.

U Sjevernoj Makedoniji, krajnji korisnici u regiji KGoP već sada mogu dobiti informacije o održivom grijanju na info štandovima. U prostrojima općina, projektni partner SDEWES-Skoplje obezbjeđuje materijale kao što su priručnici i info listovi te vrši obuku zaposlenika koji dalje mogu prenijeti znanje. Virtuelni info centar upotpunjuje ponudu i omogućava informisanje šire javnosti izvan regije. Na dva webinara, SDEWES-Skopje je također prenio znanje na ukupno 50 učesnika iz općina, predstavnika viših vlasti, stručnih lica i krajnjih korisnika. Još jedan webinar planiran je za proljeće 2022. Početkom oktobra 2021. godine u okviru kampanje „Grijemo se na 100% obnovljive izvore energije“, KAGoP regija je pokrenula poziv i objavila ga na web stranicama općina, kako bi građani koji poseduju sisteme grijanja na 100% obnovljive izvore energije mogli da se prijave i budu nagrađeni zelenom naljepnicom. Odziv je bio zaista zadovoljavajući, jer je gotovo 80 građana bilo zainteresovano i voljno da predstavljaju pozitivan primjer ekološki osvještenih građana.

U Španiji, projektni partneri EREN i ESCAN su organizirali radionicu za za stručna lica na kojoj je 41 učesnik  stekao nova znanja o sistemima grijanja sa niskim utjecajem na klimu – znanje koje sada mogu prenijeti svojim kupcima. Projektni partneri posebno radili na promociji i informisanju o benefitima biomase te je 200 objekata i 200 kotlova dobilo informativne oznake. Promocija projektnih aktivnosti je vršena i putem 10 info štandova. Nova shema subvencija koju je razvio EREN pomaže da se u roku od nekoliko mjeseci ukupno 10 MW kapaciteta kotlova u stambenim objektima prebaci sa fosilnih goriva na biomasu. Pripremljena su i četiri videa koja se bave upotrebom biomase za grijanje u stambenim objektima, višeetažnim objektima, privatnoj i javnoj mreži grijanja, umjesto korištenja fosilnih goriva.

U Sloveniji, kroz zalaganje projektnog partnera Instituta Jožef Stefan, svi koji žele da apliciraju za subvenciju za uvođenje grijanja koje nema štetan utjecaj na okoliš, imaju koristi od REPLACE kalkulatora. To je zato što kancelarija koja dodjeljuje subvenciju, savetuje podnosioce zahtjeva da unaprijed izračunaju osnovne podatke koristeći kalkulator za grijanje. Na taj način mogu dobiti informacije o sistemima grijanja koji su pogodni za njihovo objekat i ostvariti pravo na sredstva za finansiranje. Pored toga, 75 posrednika koristi Replace Calculator kao “bijelu etiketu” za svoje poslovanje. U zajedničkoj akciji bit će zamijenjena 134 kotla na lož ulje, dok je cilj bio 100 kotlova.

REPLACE kampanje se odvijaju u 9 projektnih regija do avgusta 2022. Saznajte od partnera na projektu  šta se do tada planira u vašoj regiji.

Proljeće je vrijeme za akciju održive zamjene sistema grijanja

U protekla dva mjeseca članovi projektnog tima REPLACE iz regije Kanton Sarajevo, održali su dva sastanka lokalne radne grupe s ciljem definiranja daljeg toka implementacije projektnih aktivnosti sa fokusom na aktivnosti kampanje zamjene neefikasnih sistema grijanja. Sastanci su održani u prostorijama općina Ilijaš i Novo Sarajevo.

Na sastancima je utvrđen plan za organizaciju aktivnosti postavljanja info štandova u ključnim institucijama, označavanje stambenih objekata koji se griju na obnovljive izvore energije i organizaciju dana „otvorenih kotlovnica“ kroz saradnju sa predstavnicima mjesnih zajednica te izradu tehno-ekonomskih studija izvodljivosti zamjene sistema grijanja za nekoliko domaćinstava u različitim dijelovima regije. Članovi radne grupe su također razgovarali i na temu Energetskog samita kao prioritetne aktivnosti čija je realizacija planirana u maju 2022. godine.

Članovi lokalne radne grupe u Kantonu Sarajevo kontinuirano daju svoj doprinos na realizaciji aktivnosti projekta REPLACE, kako kroz davanje stručnih savjeta, tako i kroz aktivno učešće u projektnim aktivnostima.

Projektni tim je već pokrenuo medijsku kampanju, a intenzivna realizacija projektnih aktivnosti za cilj ima ostvarivanje trajnog napretka u oblasti održivog snabdijevanja toplotnom energijom što iziskuje promjenu načina razmišljanja kroz donošenje informiranih odluka kao i odnosa stanovništva prema navedenom problemu.