Završna konferencija projekta REPLACE – vizija budućnosti, obnovljive tehnologije, prepreke i rješenja

Održavanje toplote u vremenima krize

Održavanje toplote u vremenima krize” bio je moto završne konferencije projekta REPLACE, koja se održala 21. marta 2023. godine, a na kojoj je  prisustvovalo 120 učesnika kako u Briselu tako i putem interneta. Od 2019. godine, projekat je podržavao domaćinstva u osam europskih zemalja kako bi zamijenili svoje neefikasne sisteme grijanja i hlađenja s onima koji su klimatski prihvatljivi. Tokom realizacije, projekat se prvo suočio s krizom uzrokovanom korona virusom, a potom i s energetskom krizom.

Kako je Karlis Goldstein iz estonskog Ministarstva za ekonomske poslove i komunikacije istakao u svom uvodnom govoru: “Nismo očekivali da ćemo se naći u trenutnoj geopolitičkoj situaciji i u procesu energetske tranzicije. … Da smo tek sada počeli razmišljati o rješenjima, izgubili bismo nekoliko dragocjenih godina. Jako sam zahvalan timu projekta REPLACE na uloženom trudu. Došlo je pravo vrijeme da pogledamo rezultate njihovog rada.”

Buduća vizija za sektor grijanja i hlađenja te tri obnovljive tehnologije

Nakon što je koordinator projekta Herbert Tretter (Austrijska Energetska Agencija) dao pregled projekta REPLACE, Karlis Goldstein je u svom uvodnom govoru predstavio viziju o budućnosti sektora grijanja i hlađenja u EU. Između ostalog, predstavio je smjernice za klimatski prihvatljivo grijanje i hlađenje, kao što su planiranje, elektrifikacija i skladištenje energije, te ukazao na važnost pravednosti kao ključnog faktora za postizanje društvenih koristi.

Na konferenciji su također predstavljene tri tehnologije obnovljive energije: Govoreći o bioenergiji, Manolis Karampinis (Bioenergy Europe) naglasio je važnost jasnih i ujednačenih politika te važnost podrške vlade za masovni prelazak na uređaje koji koriste obnovljive izvore energije. U kontekstu toplotnih pumpi za grijanje domova, Jozefien Vanbecelaere (European Heat Pump Association) se fokusirala na pitanje mogu li toplotne pumpe ispuniti zahtjeve i naglasila važnost stručnosti kao ključnog elementa u promociji upotrebe toplotnih pumpi u domaćinstvima. Amélie Ancelle (Energy Cities) predstavila je ulogu daljinskog grijanja u procesu dekarbonizacije sektora grijanja. U sklopu projekta Decarb City Pipes 2050, sedam gradova razvija strategije dekarbonizacije, uključujući karte energetskog planiranja prilagođene EU, nacionalnim i lokalnim politikama.

Ciljevi, prepreke povezane s krizom i rješenja za tranziciju grijanja u Europi

Dražen Balić (Energetski institut Hrvoje Požar, Hrvatska) razmatrao je ciljeve i izazove povezane s krizom koji stoje pred tranzicijom grijanja u Europi. Balić je, između ostalog, naglasio globalne izazove poput klimatskih kriza i prekida u snabdijevanju gorivom, prepreke tranziciji kao što su tehnološke barijere i zrelost tržišta te rješenja poput čvrstog regulatornog okvira i aktivnog uključivanja građana.

Rješenja iz pilot-regija projekta REPLACE

U sesiji posvećenoj rješenjima, učesnici su učili o lokalnim mrežama za daljinsko grijanje na biomasu koje mogu ublažiti nedostatak instalatera (Njemačka), austrijskom One-Stop-Shop-u koji zamjenu sistema grijanja čini jednostavnijom, bržom i održivijom, pružajući 15 obaveznih usluga osnovnog ‘’sve-u-jednom’’ paketa, uspješnoj saradnji između nekoliko organizacija u Sloveniji koja je rezultirala REPLACE kampanjama i materijalima koji su postali dio nacionalnog programa, te informativnim centrima u Bosni i Hercegovini koji su dostigli više od 1000 krajnjih korisnika.

Panel diskusija: Načini provođenja tranzicije grijanja u stambenom sektoru Europe

U završnoj panel diskusiji raspravljalo se o načinima ostvarivanja tranzicije u stambenom sektoru grijanja u Europi. Jozefien Vanbecelaere je, u kontekstu toplotnih pumpi, naglasila važnost standardizacije i “plug and play” sistema kako bi se pojednostavile i pojeftinile instalacije. Što se tiče bioenergije, Manolis Karampinis smatra da treba bolje naglasiti obnovljivu stranu bio-toplotne energije i omogućiti korisnicima sigurno ulaganje u bio-toplotne sisteme.

Govoreći u ime projektnih regija, Francisco Puente  (Španija) naglasio je da ne postoji univerzalno rješenje za sve tipove zgrada, već se tehnologija grijanja mora prilagoditi situaciji, klimi itd. Angel Nikolaev (Bugarska) ukazao je na izazov nedostatka subvencija za zamjenu sistema u njegovoj regiji s niskim prihodima, dok je Nataša Markovska (Sjeverna Makedonija) izrazila želju za izradom nacionalne karte grijanja i hlađenja koja bi služila kao osnova za planiranje svim zainteresovanim stranama.

REPLACE Bilten br. 4 – Završna konferencija

Prezentacije i video snimci

Ako vas zanimaju dodatni detalji, sve prezentacije i video snimke možete pronaći na linku.

Cookie Consent with Real Cookie Banner