Primjeri Najboljih Praksi Zamjene Sistema Grijanja U Ciljnim Regijama

Ko bi mogao bolje znati o prednostima klimatski prihvatljivih sistema za grijanje i hlađenje od ljudi koji koriste te sisteme?

Stoga, REPLACE pruža katalog najboljih praksi i inovativnih pristupa u uskoj saradnji sa određenim ciljnim grupama za svaku regiju.

Oni pokazuju kako se zamjene mogu sprovesti u stvarnim lokalnim uslovima, što je u isto vrijeme tehnički i ekonomski opravdano.

Pregled svih praktičnih primjera možete pronaći ovdje na engleskom jeziku.

Cookie Consent with Real Cookie Banner