REPLACE matrika ogrevalnih sistemov

S čim zamenjati star, neučinkovit ogrevalni sistem? REPLACE matrika ogrevalnih sistemov  ponuja hiter pregled različnih možnosti ogrevalnih sistemov na obnovljive vire energije, ki so najbolj primerni glede na energetsko učinkovitost vaše stavbe. 

Učinkovit ogrevalni sistem, ki izkorišča obnovljive vire energije prinaša ne samo stroškovne ugodnosti, temveč tudi toplotno ugodje tako v novogradnjah kot tudi v energetsko prenovljeni stavbi. To predstavlja tudi dragocen prispevek k blaženju podnebnih sprememb ob sočasnem ohranjanju gospodarske stabilnosti in zanesljive oskrbe obnovljivih virov energije. 

V devetih partnerskih regijah sta bili pripravljeni dve REPLACE matriki ogrevalnih sistemov, kjer je z vizualnim prikazom opredeljena primernost ogrevalnega sistema za izbran tip stavbe. Matrika je bila izdelana na podlagi kriterijev, ki so vključevali primernost ogrevanja, investicijske stroške in izpuste CO2. Ogrevalni sistem, ki vsebuje temno zeleno barvo ima nižje CO2 izpuste, nizke stroške investicije in se smatra kot ustrezen način ogrevanja. Ogrevalni sistemi v matriki, ki so obarvani z rumeno barvo, so pogojno priporočljivi, medtem ko ogrevalni sistemi obarvani z rdečo barvo niso priporočeni, saj ne zasleduje zgornjih kriterijev.

Za enostanovanjske stavbe je pripravljena dodatna interaktivna matrika, kjer je mogoče izbrati energetsko učinkovitost vaše stavbe, ki se opazuje skozi kazalnik potrebne toplote za ogrevanje. Matrika na podlagi tega podatka ponudi ogrevalni sistem, ki je primeren za vašo hišo. Interaktivna matrika vsebuje: 

  • nabor stavb po tipu od nizko energijskih do starih, energijsko neučinkovitih stavb;
  • ogrevalne sisteme po tipu, npr. toplotne črpalke, ogrevanje na pelete, daljinsko ogrevanje ali ogrevanje s pomočjo zidanih kaminov in peči;
  • lestvico od zelene, rumene do rdeče, ki označuje, kateri ogrevalni sistem najbolje ustreza določenemu tipu stavbe, kjer zelena velja za najustreznejšo možnost.
  • matriko opremljeno z namigi, s katerimi je uporabnik opozorjen na kaj mora biti pozoren ob določeni izbiri ogrevalnega sistema.

Matrika predstavlja odskočno desko za iskanje nadaljnjih strokovnih informacij o zamenjavi ogrevalnih sistemov. 

Namig: Pred zamenjavo ogrevalnega sistema se priporoča posvet z neodvisnim energetskim svetovalcem, ki bo na podlagi dejanskega stanja lahko podal strokovno mnenje. Zadostna toplotna izolacije stavbe, kakovostna okna in hidravlično uravnotežen sistem preprečuje izgube toplote s čimer se lahko zmanjša letni strošek za ogrevanje in tudi naložba v nov ogrevalni sistem.

Poročilo, kjer so predstavljene ogrevalne matrike za več tipov stavb v devetih evropskih državah, najdete tukaj.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Inštitut »Jožef Stefan« IJS je po svojih najboljših močeh in prepričanju oblikoval REPLACE matriko ogrevalnih sistemov. Matrika je namenjena za izbiro najprimernejšega ogrevalnega sistema in temelji na originalni matriki ogrevalnih sistemov klimaaktiv, ki je bila oblikovana na pobudo za zaščito podnebja v Avstriji, zveznem ministrstvu za varstvo podnebja, okolja, energije, mobilnosti, inovacij in tehnologije (BMK). REPLACE matrika je bila prilagojena glede na regionalne strukturne, ekonomske in okoljske razmere, tako da npr. upošteva različne podnebne razmere, gradbene standarde, energetsko mešanico za pridobivanje električne energije, ki je potrebna za delovanje toplotnih črpalk itd. Razmere so nato ustrezno umeščene za vsak ogrevalni sistem v matriki. 

Obstoječo matriko je z največjo skrbnostjo ustvaril Institut »Jožef Stefan« v sodelovanju z ustreznimi regionalnimi akterji. Vpleteni avtorji ne morejo prevzeti odgovornosti za pravilnost, popolnost in aktualnost vsebine. Poleg tega je izključena odgovornost vseh odgovornih avtorjev, za vso škodo, zlasti za neposredno ali posredno ter materialno ali nematerialno škodo, ki je nastala zaradi uporabe ali neuporabe predloženih informacij. Enako velja za Evropsko komisijo, ki je financirala izdelavo teh ogrevalnih matrik, in avstrijsko vlado (zlasti BMK), ki je razvila in predložila prvotno različico.

Cookie Consent with Real Cookie Banner