Mnogo toga se dešava u REPLACE regijama! Na sastanku konzorcija dat je osvrt na akcije zamene kotlova i peći

14. februara 2022. održan je sastanak konzorcija projekta REPLACE, koji je dao impresivan pregled kako ljudi u devet ciljnih regija Zapadne, Centralne i Jugoistočne Evrope trenutno mogu imati koristi od akcija zamene sistema grejanja.

Platforma za zamenu kotlova i peći u Austriji, koju je pokrenula Austrijska energetska agencija, počet će sa radom u aprilu. Krajnji korisnici će moći koristiti novu internet platformu pilot inicijative, prvo u pokrajini Salzburg, kako bi odabrali prodavača i instalatera sistema grejanja u svojoj blizini. Ponuđači koji su dio ove platforme, između ostalog, obavezuju se da će instalirati sisteme grejanja koji nisu štetni po životnu sredinu i klimu te da će preuzeti stari kotao. Pored toga, oni će vršiti održavanje sistema radi ušteda energije i obezbediti mobilni spremnik za grejanje u slučaju kvara na sistemu grejanja, kako bi se premostilo vreme potebno za zamenu sistema. 

U Kantonu Sarajevo u Bosni i Hercegovini, projektni partneri iz Enove su već označili 12 objekata koji se greju na 100% obnovljivu energiju. Kako bi motivisali još više ljudi da zamijene svoje sisteme grejanja, Enova je organizovala veliku medijsku kampanju putem društvenih mreža, medija i intervjua na radiju i televiziji, s ciljem informisanja što većeg broja građana  Kantona Sarajevo i šire. Sedam dana informativnog štanda u opštini je donio veliki uspeh i privukao više od 200 zainteresovanih građana koji su dobili korisne informacije.

U Bugarskoj, REPLACE projektni partner BSERC je bio direktno uključen u povećanje ukupne subvencije za sisteme grejanja na obnovljive izvore energije na nacionalnom nivou i to za sedam puta, sa 10 na 70 miliona eura. Kako bi se krajnji korisnici snabdili certificiranim i ekološki prihvatljivim peletom za nadolazeću zimu, BSERC u ljeto 2022. godine organizuje zajedničku kupovinu peleta u dvije opštine, što će se također pozitivno odraziti na cenu i doneti značajne uštede.

U Hrvatskoj, partnerska organizacija REGEA je pomogla 100 krajnjih korisnika u sjeverozapadnoj Hrvatskoj da dobiju subvencije za zamenu starih sistema grejanja sa novim i ekološki prihvatljivim te su tako mogli da kupe sisteme na solarne kolektore, toplotne pumpe, itd. Istovremeno, 30 budućih inženjera grejanja moglo je učestvovati u obilasku inovativnog demo centra za energijsku efikasnost i obnovljive izvore energije te se iz prve ruke upoznati s tehnologijama grejanja sa niskim uticajem na klimu. U proleće 2022. godine, partner EIHP će provesti aktivnosti dane otvorenih vrata i studijske posete primerima najbolje prakse, gdje će interesne strane imati priliku da vide već implementirane nove sisteme grejanja u regiji Primorsko-goranske županije.

U Bavarskom Oberlandu u Njemačkoj, mreže grejanja igraju glavnu ulogu. U Oberlandu zainteresovani građani mogu posetiti lokalne toplotne mreže poljoprivrednika koji snabdevaju toplotom sebe i svoje susede. Također, mogu posetiti i mreže opština koje otvaraju svoja vrata svima koji žele replicirati ovu ideju. Na EWO-ovom informativnom danu na temu toplotnih mreža i budućih snabdevača toplotnom energijom, predavači će preneti svoje znanje i iskustvo svim zainteresiranim.

U Sjevernoj Makedoniji, krajnji korisnici u regiji KGoP već sada mogu dobiti informacije o održivom grejanju na info štandovima. U prostrojima opština, projektni partner SDEWES-Skoplje obezbeđuje materijale kao što su priručnici i info listovi te vrši obuku zaposlenika koji dalje mogu prenijeti znanje. Virtuelni info centar upotpunjuje ponudu i omogućava informisanje šire javnosti izvan regije. Na dva webinara, SDEWES-Skopje je također prenio znanje na ukupno 50 učesnika iz opština, predstavnika viših vlasti, stručnih lica i krajnjih korisnika. Još jedan webinar planiran je za proljeće 2022. Početkom oktobra 2021. godine u okviru kampanje „Grejemo se na 100% obnovljive izvore energije“, KAGoP regija je pokrenula poziv i objavila ga na web stranicama opština, kako bi građani koji poseduju sisteme grejanja na 100% obnovljive izvore energije mogli da se prijave i budu nagrađeni zelenom naljepnicom. Odziv je bio zaista zadovoljavajući, jer je gotovo 80 građana bilo zainteresovano i voljno da predstavljaju pozitivan primer ekološki osveštenih građana.

U Španiji, projektni partneri EREN i ESCAN su organizovali radionicu za za stručna lica na kojoj je 41 učesnik  stekao nova znanja o sistemima grejanja sa niskim uticajem na klimu – znanje koje sada mogu preneti svojim kupcima. Projektni partneri posebno radili na promociji i informisanju o benefitima biomase te je 200 objekata i 200 kotlova dobilo informativne oznake. Promocija projektnih aktivnosti je vršena i putem 10 info štandova. Nova shema subvencija koju je razvio EREN pomaže da se u roku od nekoliko mjeseci ukupno 10 MW kapaciteta kotlova u stambenim objektima prebaci sa fosilnih goriva na biomasu. Pripremljena su i četiri videa koja se bave upotrebom biomase za grijanje u stambenim objektima, višeetažnim objektima, privatnoj i javnoj mreži grejanja, umesto korištenja fosilnih goriva.

U Sloveniji, kroz zalaganje projektnog partnera Instituta Jožef Stefan, svi koji žele da apliciraju za subvenciju za uvođenje grejanja koje nema štetan uticaj na životnu sredinu, imaju koristi od REPLACE kalkulatora. To je zato što kancelarija koja dodeljuje subvenciju, savetuje podnosioce zahteva da unaprijed izračunaju osnovne podatke koristeći kalkulator za grejanje. Na taj način mogu dobiti informacije o sistemima grejanja koji su pogodni za njihovo objekat i ostvariti pravo na sredstva za finansiranje. Pored toga, 75 posrednika koristi Replace Calculator kao “bijelu etiketu” za svoje poslovanje. U zajedničkoj akciji bit će zamijenjena 134 kotla na lož ulje, dok je cilj bio 100 kotlova.

IREPLACE kampanje se odvijaju u 9 projektnih regija do avgusta 2022. Saznajte od partnera na projektu  šta se do tada planira u vašoj regiji.

REPLACE (ZAMENA) – Newsletter #2

REPLACE pokreće kampanju za uvođenje efikasnog grejanje i hlađenje u Evropi: sa svojim novim kalkulatorom, krajnji korisnici i profesionalci mogu izračunati projekte održivog grejanja. Matrica pokazuje koji obnovljivi sistemi grejanja odgovaraju kojim tipovima zgrada. A dva namenska uputstva pomažu krajnjim korisnicima i profesionalcima da pređu na održive tehnologije grejanja. Svi alati su prilagođeni za deset projektnih regija od Zapadne preko Centralne do Jugoistočne Evrope.

Teme u biltenu su:

  • REPLACE alati – spremni za akciju!
  • REPLACE kampanje u ciljanim regijama
  • REPLACE energetski samiti
  • Sažeto znanje – novi REPLACE izvještaji.

REPLACE Matrice grejanja

Pri zameni neefikasnih sistema grejanja, REPLACE Matrice grejanja pružaju početni pregled: one pokazuju koji tip sistema grejanja zasnovan na obnovljivim izvorima energije ili priključku na daljinsko grejanje je najprikladniji za vaše objekte individualnog ili kolektivnog stanovanja.

REPLACE kalkulator za Vaš sistem grejanja (RS)

Nestašica nafte, gasa ili je sistem grejanja neefikasan – šta onda? Uz „REPLACE kalkulator za Vaš sistem grejanja” možete pronaći najbolju i ekološki prihvatiljivu alternativu Vašem starom sistemu grejanja u samo tri koraka. Za renoviranje ili zamenu vaših pojedinačnih kotlova ili peći, prilagođenih Vašem domu i Vašoj situaciji u 10 evropskih ciljnih regija. Kalkulator je dostupan na 8 jezika (BiH, DE, BG, ES, HR, MK, RS, SL) kao vid energetske konsultacije.

Priručnik za zamenu sistema grejanja – za instalatere, dimnjačare i investitore

Priručnik za profesionalce je fokusiran na posrednike (npr. dimnjačare, instalatere, energetske savetnike, itd.) i investitore (npr. graditelje zgrada, vlasnike stanova, snabdevače energijom i operatere daljinskog grejanja, itd.). Izveštaj (na svim jezicima projekta i engleskom) uključuje različite informacije za obe ciljne grupe, o tome zašto promovisati i ulagati u održiva rešenja za grejanje i hlađenje, smernice za planiranje, česte greške, opcije obuke, mogućnosti finansiranja, poslovne modele, tehničke info listove, itd.

REPLACE vaš kalkulator sistema grejanja – Webinar, juni 2021.

REPLACE kalkulator sistema grejanja bit će dostupan na 9 jezika, uključujući i engleski. Krajnji potrošači, posrednici i investitori mogu unapred uraditi proračune za svoje projekte zamene, procenujući zamene prema sistemima obnovljivih izvora energije ili sistemima daljinskog grejanja za postojeće kuće. A planiran je kao alat sa belom oznakom: posrednici, dobavljači i svi drugi zainteresirani, kalkulator mogu postaviti na vlastite web stranice i alat mogu profitabilno koristiti za svoje poslovanje.

Kako bi dovršio alat, REPLACE-ov međunarodni projektni tim sastao se na webinaru 15. juna. Karakteristike i funkcije predstavio je tim Austrijske energetske agencije poput činjenice da se ne mogu izračunati samo jednoporodične kuće, već i zgrade do 1.500 m² stambenog prostora, jednostavan način upotrebe za krajnjeg korisinka dopunjen i ekspertskim načinom ili rezultati koji su grafički prikazani na četiri različita načina.

Continue reading “REPLACE vaš kalkulator sistema grejanja – Webinar, juni 2021.”

REPLACE akcije su spremne za početak – sastanak konzorcijuma, april 2021.

Sastanak REPLACE konzorcijuma  u aprilu pokazao je da: Nakon faze intenzivnog pripremnog rada, akcije za održivo grejanje i hlađenje spremne su za početak u 10 evropskih regija! 

Primeri najboljih praksi spremni su za upotrebu, gde zainteresirane strane mogu pogledati šta su drugi već primenili u pogledu sistema grejanja i hlađenja na obnovljive izvore energije. Dostupan je i tehnički priručnik za krajnje potrošače – i onaj za posrednike i investitore onoliko koliko je spreman – koji predstavlja npr. prednosti održivih sistema, sistema između kojih možete birati odgovore na često postavljana pitanja. A REPLACE matrice i REPLACE kalkulator sistema grejanja su pri kraju. Od jula pa nadalje, online alati omogućit će ljudima da na prvi pogled vide koji je održivi sistem najprikladniji za njihov objekat i urade proračun za zamenske projekte, npr. u pogledu uštede CO2 i troškova.

Continue reading “REPLACE akcije su spremne za početak – sastanak konzorcijuma, april 2021.”

Planirate novi HC sistem ili obnovu zgrade? REPLACE primeri najboljih praksi nude pomoć usmerenu na praksu – Izveštaj D4.4

Kada planirate zameniti stari sistem grejanja ili hlađenja (HC) ili obnoviti zgradu, mogu se pojaviti mnoga pitanja. REPLACE pruža ruku pomoći: sa svojih 38 primera najboljih praksi, predstavlja projekte koji su uspješno realizovani i koji sada pomažu u uštedi energije, novca i klime. 

Continue reading “Planirate novi HC sistem ili obnovu zgrade? REPLACE primeri najboljih praksi nude pomoć usmerenu na praksu – Izveštaj D4.4”

Potencijal zamene u regijama REPLACE – statistički inventari i 3 scenarija – Izveštaj D3.2

Kako ljudi u REPLACE regijama danas greju i hlade svoje zgrade? I kakav potencijal za klimatski prihvatljive zamene postoji u budućnosti? Na osnovu podataka dostupnih za baznu godinu, tim REPLACE razvio je tri scenarija koji opisuju utjecaj projekta REPLACE: U broju kotlova i domova koji zamenjuju stare neefikasne sisteme novim održivim, kao i uštede energije, smanjenje emisija CO2 i nivo pokrenutih investicija. Read more about the bonanza slot demo.

Tri scenarija pokrivaju uobičajeno poslovanje, optimistični i pesimistični REPLACE scenarij. Scenariji u Izveštaju D3.2 odnose se na celokupni projekat kao i na deset ciljnih regija od zapadne preko Centralne do jugoistočne Evrope.

REPLACE tehnički priručnik korisnicima za zamenu sistema grejanja i hlađenja

Spremni ste da zamenite svoj stari sistem grejanja ili hlađenja novim, efikasnijim i manje štetnim po okoliš i klimu? Tražite jednostavne mere renoviranja kako biste postigli uštedu energije i novca?

Ovaj REPLACE priručnik je fokusiran na domaćinstva i vlasnike stambenih objekata, a krajnji cilj mu je da doprinese donošenju informisanih odluka. Priručnici su dostupni na lokalnim jezicima za svaku regiju (i jedan opšti na engleskom) te sadrže korisne informacije namijenjene krajnjim korisnicima, uključujući prednosti zamene starih neefikasnih sistema grejanja, tehno-ekonomske smernice za zamenu sistema, korake koje treba poduzeti, često postavljana pitanja, tehničke podatke (uključujući pasivne mere) i kontakte za dalje informacije (npr. o dostupnim subvencijama i energetskim savetima itd.) na regionalnom nivou.

Cookie Consent with Real Cookie Banner