REPLACE Matrice grejanja

Pri zameni neefikasnih sistema grejanja, REPLACE Matrice grejanja pružaju početni pregled: one pokazuju koji tip sistema grejanja zasnovan na obnovljivim izvorima energije ili priključku na daljinsko grejanje je najprikladniji za vaše objekte individualnog ili kolektivnog stanovanja.