Cilj projekta REPLACE je motivirati i podržati korisnike sistema grijanja u ciljanim regijama devet različitih zemalja da svoje stare sisteme grijanja zamijene okolinski prihvatljivijim alternativama ili da provedu jednostavne mjere renoviranja koje smanjuju ukupnu potrošnju energije u objektu.

Kako bi podržao korisnike sistema grijanja u pravilnom odabiru zamjene, ovaj Tehnički priručnik pruža praktične informacije za korisnike sistema grijanja koji razmišljaju o zamjeni sadašnjeg sistema grijanja ili poduzimanju mjere energijske efikasnosti u svom domu.

  • Tehnološki priručnik će im pružiti korisne informacije o ekonomskim, okolinskim i socijalnim koristima zamjene starog i neefikasnog sistema grijanja sa inovativni sistemom koji ima niže emisje ugljika i obnovljivim izvorima energije.
  • Pored toga, Tehnički priručnik daje informacije o koracima koje bi svaki informisani korisnik sistma grijanja trebao poduzeti prije i tokom postupka zamjene, te odgovara na najčešća pitanja koja korisnici sistema grijanja postavljaju u ovom kontekstu.
  • Na kraju, Tehnički priručnik predstavlja sveobuhvatan spisak tehnologija grijanja i hlađenja sa obnovljivljivim izvorima energije koje su trenutno dostupni na europskom tržištu, kroz sažete i ilustrirane informativne listove.

Danas postoji velik izbor rješenja za grijanje. Iako tehnologije koje rade na fosilna goriva postoje i još uvijek se mogu naći na tržištu, ovaj Tehnički priručnik pokriva i obrađuje sisteme grijanja i hlađenja koji koriste obnovljive izvore energije.

Cookie Consent with Real Cookie Banner