ZAMJENA (eng. REPLACE) – Učinimo grijanje i hlađenje u europskim domaćinstvima efikasnijim, ekonomičnijim, čistijim i klimatski-prihvatljivim

Solarthermie Montage Copyright Austria Solar - Sonnenkraft © Austria Solar/ Sonnenkraft

U Europi sektor grijanja i hlađenja čini 50% ukupne potrošnje finalne energije sa preko 68% učešća uvoznog prirodnog gasa. Stoga, smanjenje potrošnje energije i povećanje udjela obnovljivih izvora energije u ovom sektoru predstavlja ključ za uspješnu Energetsku Uniju. Konkretno, činjenica da od ukupno 120 miliona instaliranih sistema za grijanje prostora u Europi 80 miliona trenutno pripada energijskom razredu C ili D, predstavlja podsticaj za potrošače, da što prije izvrše zamjenu uređaja sa efikasnijim i zelenijim alternativama.
© Ricardo Arce/Unsplash

Projekat REPLACE, koji se implementira u okviru EU projekta Horizon 2020, ima za cilj podržati evropske energijske, klimatske, okolišne, privredne i društvene ciljeve do 2030. i 2050. godine, poticanjem postepene zamjene neefikasnih i starih sistema za grijanje i hlađenje sa obnovljivim sistemima. Projekat je fokusiran na potrošače, investitore/vlasnike kao i posrednike (instalatere, dimnjačare i savjetnike) i pomaže im u donošenju informisanih odluka.

Sve aktivnosti koje uključuje projekat REPLACE, imaju za cilj informisati i motivisati krajnje potrošače da svoje stare i neefikasne uređaje za grijanje i hlađenje zamjene boljim, zelenijim alternativama koje uz to imaju i prednosti novčanih ušteda, poboljšanja kvalitete zraka, komfora i sigurnosti snabdijevanja energijom (zbog korištenja lokalno dostupne energije sa stabilnim cijenama iz obnovljivih izvora). Zamjena uređaja za grijanje i hlađenje može povećati i vrijednost imovine, jer se vrši snadbdijevanje neiscrpnim, obnovljivim izvorima energije.
© photos-hobby/Unsplash

Podciljevi projekta “REPLACE” su:
  • razumijevanje tržišta toplotne energije, kao i raspoloženje i potrebe krajnjih potrošača, posrednika (poput instalatera, dimnjačara, savjetnika) i investitora,
  • identifikacija i smanjenje tržišnih barijera i poticanje pogodnog okruženja kao i boljih i pouzdanijih usluga,
  • poboljšanje okvirnih uslova, sigurnosti planiranja i ulaganja,
  • bolje informisanje svih ulagača o prednostima zamjene sistema grijanja i hlađenja, u skladu sa njihovim potrebama i interesima,
  • omogućiti potrošaćima da donose odluke na osnovu informacija, podstičući održivo energetsko ponašanje,
  • ojačati povjerenja krajnjih potrošača u posrednike i pouzdanost obnovljivih sistema za grijanje i hlađenje kao i dobavljače (usluge) povezane za te sisteme grijanja i hlađenja,
  • prenošenje znanja iz zemalja koje su u ovom području imale više iskustava u zemlje sa manje iskustva, na primjer obukom instalatera u zemljama Jugoistočne Europe,
  • izrada i implementacija kampanja prilagođenih lokalnim uslovima za prevazilaženje barijera u 10 europskih pilot regija, uz istovremene provjere, usmjeravanja i poboljšavanja na licu mjesta i
  • rezultate projekta staviti na raspolaganje i drugim zemljama i regijama.
Pored toga, REPLACE podržava korištenje regionalnih obnovljivih izvora energije (kao što su solarna energija, ambijentalna toplota ili biomasa) i opreme za grijanje i hlađenje (kao što su kotlovi na biomasu ili korištenje solarnih kolektora) proizvedene u EU, kako bi se riješilo pitanje energijskog siromaštva i smanjili rizici nemogućnosti grijanja.
© Felipe Furtado/Unsplash   REPLACE ima za cilj u deset odabranih regija od zapadne preko srednje do jugoistočne Europe, sa preko 8 miliona stanovnika, poboljšati koordinaciju u lokalnim sredinama za provedbu kampanja. U cilju sprovođenja efikasne kampanje, REPLACE:
  • identificira zahtjeve za provođenje aktivnosti koje se odnose na infrastrukturu, propise i zakone,
  • istražuje način razmišljanja i potrebe,
  • koristi lekcije naučene iz prethodnih projekata, i
  • razvija akcione planove prilagođene svakoj pilot regiji.
© Nik MacMillan/Unsplash

Ključni faktor za prilagođavanje aktivnosti kampanje REPLACE, različitim regionalnim potrebama su lokalne radne grupe. Radne grupe povezuju sve ključne aktere u svakoj regiji - lokalne samouprave, udruženja potrošača, instalatere, energetska preduzeća i profesionalna udruženja - kako bi pripremili teren za provođenje regionalne kampanje i usmjeravali široki spektar aktivnosti koje uključuje REPLACE.

Kao osnovni pristup, REPLACE povezuje različite djelatnosti koje imaju stalan pristup potrošačima (poput dimnjačara ili instalatera), i kreatore politika, da razvijaju zajedničke aktivnosti sa maksimalnim utjecajem. REPLACE pruža podršku lokalnoj radnoj grupi, komunikacijskim okvirom i specifičnim akcijama usmjerenim na potrebe svih relevantnih učesnika.
© Marianne Bos/Unsplash

Polazna tačka akcije je izazovna: Generalno gledano, sistemi grijanja i sa njima povezane odluke smatraju se “nezanimljivim” i „neprivlačnim“ za krajnje potrošače te se zbog toga korisnici rijetko odlučuju na dobrovoljno učešće. Stoga se zastarjeli sistemi za grijanje mijenjaju tek kada u potpunosti prestanu sa radom ili su pred kraj radnog vijeka – to obično znači da nema vremena za donošenje odluke zasnovane na kvaliteno prikupljenim informacijama ili za promjenu izvora energije. Da bi se uvele promjene, potrebno je dosta informacija i savjetovanja sa ljudima iz različitih sektora. U mnogim slučajevima, potrošači nemaju dovoljno novca kako bi ulagali u potencijalno skuplje sisteme za grijanje i hlađenje sa nižim emisijama CO2, čak iako su troškovi unutar životnog ciklusa značajno niži i rizik manji.

Projektom REPLACE se žele riješiti ti i drugi  izazovi i barijere na lokalnom nivou,razvijanjem i testiranjem kampanja za zamjenu sistema prilagođenih lokalnim uslovima – po prvi put paralelno u deset europskih pilot regija na kojima živi 8 miliona stanovnika. Kampanje za zamjenu sistema bi trebali pokrenuti i podržati partneri na projektu kroz lokalne radne grupe, okupljajući za istim stolom: vlasti, krajnje potrošače, instalatere, dimnjačare, energetske savjetnike, kompanije za snabddijevanje energijom, kreatore politike i ostale ključne aktere.
© Klara Vernarcova/Unsplash

Lokalna radna grupa će, koliko je to u njenoj moći, stvoriti pogodno okruženje, ponuditi atraktivna „rješenja za zamjenu“ i omogućiti krajnjim potrošačima donošenje odluka na bazi relevantnih informacija. Na osnovu preliminarnih istraživanja, elementi pomenutih rješenja za zamjenu, u najboljem slučaju, sadržat će sljedeće:
  • „oznaka starosti kotla“ koju će davati firme koje se bave dimnjačarskim uslugama – osim što poboljšava informisanost potrošača olakšava i prikupljanje podataka za lokalne radne grupe na osnovu kojih će planirati i izraditi karte sa informacijama o zamjeni,
  • nezavisne energijske savjetnike, koji rade na principu „sve na jednom mjestu“, besplatno i na licu mjesta (osim izbora pristiglih ponuda), koji intenzivno savjetuju o adekvatnim novim sistemima grijanja koji koriste obnovljive izvore energije, vodeći računa o tome da odgovarajući „sveobuhvatni paket“ ponuda bude kompletan i uporediv,  rade na praćenju zadovoljstva kupaca u pogledu poduzetih tehničkih i proceduralnih mjera.
  • „sveobuhvatni paket“ koji će nuditi odabrani instalateri i u čijoj ponudi će biti „paket zbrinjavanja“ koji će sadržavati sve troškove i usluge potrebne za:
   • zbrinjavanje dotrajale opreme i energenta,
   • ugradnju i puštanje u rad novog sistema, uključujući električne instalacije itd.,
   • (eventualna) privremena, mobilna rješenja grijanja za premoštavanje do uspostave željenog sistema, kao i
   • prijave za dozvole i subvencije, ako postoje.
  • „paket finansiranja“, odnosno javne vlasti
   • ponuditi finansijske podsticaje ili premostiti postojeće prekide u finansiranju, ,
   • pregovarati sa bankama o predviđenim i atraktivnim ratama kredita (po mogućnosti da su u visini ili ispod iznosa godišnje uštede novca zbog promjene goriva),
   • pregovarati sa dobavljačima održivih sistema za grijanje i hlađenje u cilju ostvarenja popusta na opremu ili gorivo i
   • odobriti hipotekarne kredite u slučaju energijskog siromaštva kod starijih osoba koji imaju poteškoće sa dobijanjem kredita,
  • „zajedničke akcije“ koje se odnose na provođenje mjera energijske efikasnosti prije ili istovremeno sa zamjenom sistema grijanja, koje su zajednički organizovane (od strane javnih organizacija), kao što su:
   • toplotna izolacija plafona gornjeg sprata, na primjer kod porodičnih kuća,
   • implementacija jeftinih i jednostavnih mjera za provjeru sistema grijanja, ili
   • zajednička kupovina sistema za iskorištenje solarne energije, sa grijnim elementima koji koriste toplu vodu ili split sistemima za hlađenje (preporučeni od strane topten.eu)
Moguća su odstupanja od preliminarnog koncepta (izrađenog u ranoj fazi planiranja projekta), u zavisnosti od lokalnih uslova i mogućnosti.
© Energiewende Oberland: Mobile heating container

Za praćenje cjelokupne ideje  provođenja projekta, koji se sastoji od gore navedenih rješenja, lokalna radna skupina u svojoj kampanji za zamjenu sistema grijanja i hlađenja će provesti najmanje šest pratećih aktivnosti od navedenih aktivnosti u nastavku:
  1. REPLACE informativni štandovi u Općinama ili na javnim mjestima,
  2. “Dani otvorenih vrata” u domaćinstvima koja su izvršila zamjenu sistema grijanja/hlađenja
  3. Studijsko putovanje i obilazak sistema
  4. Označavanje kuća, prema utjecajima na klimatske promjene,
  5. Tri webinars-a o korištenju “kalkulatora za zamjenu sistema grijanja”
  6. Šest besplatnih studija izvodljivosti zamjene kotlova u određenoj regiji,
  7. Informativni štandovi na sajmovima, okupljanjima instalatera i slično
  8. Informativni štandovi o hlađenju i klimatizaciji
  9. Izlaganje mobilnog spremnika za grijanje, na primjer kao dio “carefree packages”
  10. Predstavljanje dobavljača energije/kompanija za pružanje energetskih usluga/montažera koji su i izvođači
  11. Predstavljanje instalacijskih programa (dobavljača opreme) i izvođača (planiranje, finansiranje)
  12. predstavljanje sistema multifunkcionalnih fasada
Za implementaciju kampanje najvažnije su komunikacijske strategije  za ciljane skupine sa različitim mrežnim i izvanmrežnim marketinškim aktivnostima (know-how i show-how). Ovim paketom aktivnosti REPLACE će stvoriti potrebni impuls  za donošenje zajedničkih rješenja koja će pomoći lokalnom stanovništu i omogućiti ulagačima u drugim regijama i zemljama da ponove slične pristupe, čineći grijanje u Europi efikasnim i klimatski pogodnim.
Christopher Burns/ Unsplash © Christopher Burns/Unsplash REPLACE provodi regionalne kampanje koje je moguće replicirati i učiniti održivim tako što:
 • su svi materijali dostupni,
 • nudi instrumente za kampanje, npr. smjernice za krajnje korisnike, posrednike i investitore,
 • prezentira uspješne primjere,
 • obezbjeđuje materijal za edukaciju i provođenje regionalnih trening seminara,
 • te poboljšava politike i poslovanja.
Kroz projekat će se razviti i osnovni alat pod nazivom "REPLACE - Kalkulator vašeg sistema grijanja". Alat će utjecati na podizanje svijesti potrošača i investitora o novčanim i drugim prednostima koje donosi zamjena sistema grijanja i hlađenja i osigurat će impuls za veći broj zajedničkih akcija.

Pri zamjeni neefikasnih sistema grijanja, REPLACE Matrice grijanja pružaju početni pregled: one pokazuju koji tip sistema grijanja zasnovana na obnovljivim izvorima energije ili priključku na daljinsko grijanje je najprikladniji za vaše objekte individualnog ili kolektivnog stanovanja.
Ko bi mogao bolje znati o prednostima klimatski prihvatljivih sistema za grijanje i hlađenje od ljudi koji koriste te sisteme? Stoga, REPLACE pruža katalog najboljih praksi i inovativnih pristupa u uskoj saradnji sa određenim ciljnim grupama za svaku regiju. Oni pokazuju kako se zamjene mogu sprovesti u stvarnim lokalnim uslovima, što je u isto vrijeme tehnički i ekonomski opravdano. Pregled svih praktičnih primjera možete pronaći ovdje na engleskom jeziku.
Zamjena starih sistema grijanja i hlađenja održivim alternativama je složena tema. Zbog toga REPLACE pomaže u donošenju informisanih odluka: Priručnici o zamjeni posebno se odnose na krajnje potrošače, posrednike i investitore, a dostupni su na 9 jezika:

Krajnji korisnici nalaze informacije o tehničkim i ekonomskim aspektima u vezi sa modernom opremom za grijanje i hlađenje - sažete i lahko razumljive. Uključene su jednostavne mjere koje pomažu u uštedi energije. A veze koje vode do regionalnih posrednika mogu otvoriti put za poduzimanje sljedećih koraka.

Za profesionalne posrednike, kao i za investitore, REPLACE pruža tehnički pregled inovativnih i primijenjenih rješenja za grijanje i hlađenje na obnovljive izvore, uključujući npr. smjernice za planiranje, inovativne poslovne modele i mogućnosti finansiranja.
Zemljopisni fokus ZAMJENE nalazi se u zapadnoj, srednjoj i jugoistočnoj Europi: obuhvaća 8 zemalja sa 9 reprezentativnih ciljnih regija i ukupno 8,3 mil stanovnika:
  • Austrija: Savezna država Salzburg
  • Bosna i Hercegovina: Kanton Sarajevo
  • Bugarska: Planinska regija Rodopa
  • Hrvatska: Primorsko- goranska županija, Grad Zagreb uklj. tri pogranične županije
  • Njemačka: Bavarian Oberland
  • Sjeverna Makedonija: Skoplje
  • Slovenija: Slovenija
  • Španjolska: Regija Castilla y León
Usredotočujući se na navedene regije, ZAMJENA istražuje širok spektar tehnologija grijanja i hlađenja i odgovarajuće obnovljive sustave. Projekt razvija pojedinačne pristupe, ispituje moguće sličnosti i generira rješenja koja se mogu podijeliti unutar i izvan ciljnih regija.
Fethi Silajdzic, Director
Samra Arnaut, Consultant
Enova d.o.o. Sarajevo
Podgaj 14/I
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
fethi.silajdzic@enova.ba, samra.arnaut@enova.ba
Web stranica: www.enova.ba
Cookie Consent with Real Cookie Banner