Cilj projekta REPLACE je motivirati i podržati korisnike sistema grijanja u ciljanim regijama devet različitih zemalja da svoje stare sisteme grijanja zamijene okolinski prihvatljivijim alternativama ili da provedu jednostavne mjere renoviranja koje smanjuju ukupnu potrošnju energije u objektu.

Da bi zamjena sistema grijanja bila uspješna, neophodna je posvećenost posrednika i investitora jednako kao i uključivanje korisnika Sistema grijanja.

  • Zato je cilj ovog Priručnika pružiti profesionalnim posrednicima (poput instalatera, dimnjačara, građevinskih radnika, energetskih savjetnika itd.) detaljna znanja o mogućnostima sistema grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije koji su danas dostupni na tržištu, s ciljem da ih profilišu u dobro obučene voditelje postupka zamjena i osposobljavajući ih da kvanificiraju i argumentiraju očekivane energijske i finansijske uštede i šire društvene koristi od zamjena za grijanje i hlađenje.
  • Istovremeno, Priručnik daje informacije investitorima (finansijerima, javnim vlastima, snabdjevačima energije ili vlasnicima stambenih objekata) o ekonomskim pitanjima, najboljim praksama i inovativnim poslovnim modelima, kao i o modelima ugovora, za rješenja grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora.

Danas postoji mnoštvo rješenja za grijanje koje potrošači, profesionalni posrednici i investitori mogu birati: ovaj Priručnik pokriva i odnosi se na sisteme grijanja i hlađenja koji koriste obnovljivih izvora energije, iako tehnologije na neobnovljive izvore (koje rade na fosilna goriva) postoje i još uvijek su dostupne na tržištu.

Cookie Consent with Real Cookie Banner