Cilj projekta REPLACE je motivisati i podržati korisnike sistema grejanja u ciljanim regijama devet različitih zemalja da svoje stare sisteme grejanja zamene ekološki prihvatljivijim alternativama ili da sprovedu jednostavne mere renoviranja koje smanjuju ukupnu potrošnju energije u njihovoj zgradi.

Da bi zamena sistema grejanja bila uspešna, neophodna je posvećenost posrednika i investitora, jednako kao i uključivanje korisnika sistema grejanja.

  • Zato je cilj ovog Priručnika da pruži profesionalnim posrednicima (poput instalatera, odžačara, građevinskih radnika, energetskih savetnika itd.) detaljna znanja o mogućnostima sistema grejanja i hlađenja tehnologijama obnovljivih izvora energije koje su danas dostupne na tržištu, s ciljem da ih profilišu u dobro obučene lidere postupka zamena i osposobljavajući ih da kvantifikuju na uverljiv i argumentovan način očekivane energetske i finansijske uštede kao i šire društvene koristi od zamena uređaja za grejanje i hlađenje.
  • Istovremeno, Priručnik daje informacije investitorima (finansijerima, javnim vlastima, snabdevačima energije ili vlasnicima stambenih zgrada) o ekonomskim pitanjima, najboljim praksama i inovativnim poslovnim modelima, kao i o modelima ugovora, za rešenja grejanja i hlađenja iz obnovljivih izvora energije.

Danas postoji mnoštvo rešenja za grejanje koje potrošači, profesionalni posrednici i investitori mogu izabrati: ovaj Priručnik pokriva i odnosi se na sisteme grejanja i hlađenja koji koriste obnovljive izvore energije, iako tehnologije neobnovljivih, tradicionalnih izvora (koje rade na fosilna goriva) postoje i još uvek su dostupne na tržištu.

Cookie Consent with Real Cookie Banner