REPLACE poudarki; Avstrija – Julija 2022 je začel delovati spletni portal, kjer lahko na enem mestu pridobite informacije o zamenjavi kotlov na kurilno olje in zemeljski plin

V Avstriji je bil po več kot letu dni posvetovanja oblikovan spletni portal, na katerem lahko izpeljete celoten proces zamenjave kotla – od ogrevalnih sistemov na olje/plin/elektriko do sistemov za ogrevanje na obnovljive vire energije in sistemov daljinskega ogrevanja. 

Continue reading “REPLACE poudarki; Avstrija – Julija 2022 je začel delovati spletni portal, kjer lahko na enem mestu pridobite informacije o zamenjavi kotlov na kurilno olje in zemeljski plin”

REPLACE poudarki; Bosna in Hercegovina – Uvajanje inovacij v času svetovne energetske krize – REPLACE študije izvedljivosti pomagajo premagati ovire na področju trajnostnega ogrevanja

Zamenjava ogrevalnega sistema je kompleksen proces. Da bi bila zamenjava sistema ustrezna, je treba upoštevati številne dejavnike. Aktivnosti in orodja REPLACE ponujajo inovativen pristop k postopku zamenjave, ki je lahko razumljiv in dostopen ne le strokovnjakom, temveč tudi končnim potrošnikom.

Izdelava študij izvedljivosti za zamenjavo sistema ogrevanja je ena izmed inovativnih aktivnosti, ki je bila prvič predstavljena in je na voljo končnim uporabnikom v Kantonu Sarajevo (ciljna regija v BiH) – popolnoma brezplačno. Študije izvedljivosti prikazujejo ogrevalne sisteme, ki si priporočena za določeno gospodinjstvo, kjer so izpostavljene tudi  prednosti zamenjave ogrevalnega sistema.

Slika 1: Zbiranje podatkov za izdelavo študije izvedljivosti na info stičišču
Continue reading “REPLACE poudarki; Bosna in Hercegovina – Uvajanje inovacij v času svetovne energetske krize – REPLACE študije izvedljivosti pomagajo premagati ovire na področju trajnostnega ogrevanja”

REPLACE poudarki; Bolgarija – Od starih kotlov na premog do učinkovitih tehnologij ogrevanja – dva primera iz prakse, kako REPLACE kalkulator pomaga gospodinjstvom v Bolgariji pri načrtovanju novega ogrevalnega sistema

V regiji Rodopa, v Bolgariji, je REPLACE kalkulator dragocena podpora gospodinjstvom pri izbiri tehnologije ogrevanja za njihov dom. Projektni partner na projektu REPLACE, BSERC, je skupaj z dvema gospodinjstvoma, pridobil informacije o tehnologijah in s tem povezanimi obratovalnimi stroški, vračilni dobi, denarnimi prihranki in prihranki CO2 emisij. Prvo gospodinjstvo, za katerega so bila razvita navodila za načrtovanje, se nahaja v Bratsigovu. Gre za manjšo hišo (55 m2), trenutno se ogreva preko individualnega štedilnika, ki porabi 8 m3 drv in 0,5 m3 premoga. Kalkulator je pokazal, da je najboljša možnost prehod na toplovodni kamin. Nova rešitev bi zahtevala investicijo v višini okoli 2.500 €, vendar bi se zaradi višje učinkovitosti obratovalni stroški znižali za 41 %, naložba pa bi se povrnila v 10 letih. Manjša poraba se odraža tudi v enostavnejšem servisu naprave in nižjim emisijami. Slednje bo pripomoglo tudi k dodatnim finančnim prihrankom, saj se v prihodnje načrtuje tudi, da bodo gospodinjstva vključena v sistem EU ETS 2 za trgovanje z emisijami.

Slika 1: Hiša, 55 m2, v Bratsigovu pred zamenjavo ogrevanja
Continue reading “REPLACE poudarki; Bolgarija – Od starih kotlov na premog do učinkovitih tehnologij ogrevanja – dva primera iz prakse, kako REPLACE kalkulator pomaga gospodinjstvom v Bolgariji pri načrtovanju novega ogrevalnega sistema”

REPLACE poudarki, Nemčija – Ogledi daljinskih omrežij – za bodoče izvajalce storitev in uporabnike

Daljinska omrežja, ki temeljijo na obnovljivih virih energije, so lahko dober vzvod za ohranjanje podnebja. Poleg tega, da nadomeščajo posamezne manjše ogrevalne sisteme in oskrbujejo naselja s trajnostno toploto, hkrati ponujajo tudi denarne prihranke ter tudi večjo neodvisnost od nihanja cen energentov iz tujine (dobave nafte in plina). Kako pa se načrtujejo, gradijo in upravljajo daljinska omrežja?

Continue reading “REPLACE poudarki, Nemčija – Ogledi daljinskih omrežij – za bodoče izvajalce storitev in uporabnike”

REPLACE poudarki; Hrvaška – Ogrevanje in hlajenje na obnovljive vire energije v turističnem okolju – Dan odprtih vrat na Hrvaškem

Otok Mali Lošinj v Jadranskem morju je priljubljena hrvaška počitniška destinacija. Poleti se prostori ne hladijo le za otoške prebivalce, temveč tudi za turistične goste, zato je povpraševanje po energiji precej veliko. Da bi prikazali, kako lahko sistemi obnovljivih virov energije zadovoljijo povpraševanje, je partner REPLACE Energetski inštitut Hrvoje Požar (EIHP) 12. aprila 2022 organiziral dan odprtih vrat na Otoku.

Continue reading “REPLACE poudarki; Hrvaška – Ogrevanje in hlajenje na obnovljive vire energije v turističnem okolju – Dan odprtih vrat na Hrvaškem”

REPLACE poudarki, Hrvaška – Informiranje strokovnjakov o trajnostnem ogrevanju in hlajenju – projekt REPLACE na največjem sejmu v Zagorju

Partner projekta REPLACE, REGEA, je na trinajstem sejmu GZS Krapinsko-zagorskega okraja, največjem srečanju gospodarstvenikov, obrtnikov, predstavnikov družinskih kmetij ter drugih obiskovalcev, predstavil možnosti trajnostnega ogrevanja in hlajenja za izvajalce storitev.

Continue reading “REPLACE poudarki, Hrvaška – Informiranje strokovnjakov o trajnostnem ogrevanju in hlajenju – projekt REPLACE na največjem sejmu v Zagorju”

REPLACE poudarki, Severna Makedonija – Nakup ogrevalnega sistema za večstanovanjski objekt – SDEWES je razvil tehnično-ekonomsko študijo za Severno Makedonijo

Partner REPLACE SDEWES je razvil tehnično-ekonomsko študijo za reprezentativno stavbo v regiji KaGoP, ki je pokazala obetajoče rezultate.

Continue reading “REPLACE poudarki, Severna Makedonija – Nakup ogrevalnega sistema za večstanovanjski objekt – SDEWES je razvil tehnično-ekonomsko študijo za Severno Makedonijo”

REPLACE poudarki; Španija – Z zamenjavo starega kotla do denarnih prihrankov in prihrankov CO2 emisij – uspešna prenova ogrevalnega sistema v Castilla y León, severna Španija

Da bi nadomestili fosilna goriva z obnovljivimi viri energije, REPLACE partnerja iz Španije EREN in Escan spodbujata uporabo biomase v domovih. S tem ukrepom se lahko prihrani veliko emisij CO2 in se hkrati podpre Evropo pri cilju, da postane  podnebne nevtralna do leta 2050.

Continue reading “REPLACE poudarki; Španija – Z zamenjavo starega kotla do denarnih prihrankov in prihrankov CO2 emisij – uspešna prenova ogrevalnega sistema v Castilla y León, severna Španija”

REPLACE poudarki Slovenija: Celostna energetska prenova pripravljena v skladu z REPLACE priporočili – družina iz Ljubljane, Slovenija ne rabi skrbeti za račun za energijo

Eden izmed primerov dobre prakse v Sloveniji je celostna energetska prenova vrstne hiše družine Županič v Ljubljani. Kot je bilo predvideno v projektu REPLACE, je družina vgradila podnebju prijazen sistem ogrevanja, hkrati pa je z ukrepi prenove zmanjšala porabo energije. Hiša se nahaja v strnjenem naselju Ljubljane. Pred dejansko izvedbo del je investitor opravil vse potrebne korake, kot je opisano v priročnikih REPLACE.

Continue reading “REPLACE poudarki Slovenija: Celostna energetska prenova pripravljena v skladu z REPLACE priporočili – družina iz Ljubljane, Slovenija ne rabi skrbeti za račun za energijo”

Draga energija in visoki stroški ogrevanja: brezplačna orodja, ki vam lahko pomagajo pri zamenjavi ogrevanja – Sporočilo za javnost

Matrika ogrevalnih sistemov prikazuje, kateri ogrevalni sistemi so najprimernejši za določen tip hiše. Kalkulator menjave ogrevalnega sistema vam pomaga določiti letne stroške in poiskati najboljšo rešitev za vašo hišo.

»Cene energije so se v zadnjih dveh letih dvignile za toliko kot v času naftne krize leta 1973. To predstavlja težave za številna gospodinjstva, saj je ogrevanje na olje, zemeljski plin ali premog postalo drago,« pravi Herbert Tretter, ki koordinira EU projekt REPLACE. Da bi se izognili visokim stroškom ogrevanja, je torej smiselno zamenjati stare, neučinkovite in netrajnostne ogrevalne sisteme. »Tisti, ki se ogrevajo na olje, zemeljski plin ali premog, ne le da imajo visoke stroške ogrevanja, ti zastareli ogrevalni sistemi so tudi netrajnosti in spadajo med škodljivejše v naboru razpoložljivih tehnologij za ogrevanja prostorov.« nadaljuje Tretter. Za lažji prehod na nov, podnebju prijazen način ogrevanja sta v okviru EU projekta REPLACE bili razviti dve neodvisni, brezplačni spletni orodji, ki sta na voljo v devetih jezikih.

Continue reading “Draga energija in visoki stroški ogrevanja: brezplačna orodja, ki vam lahko pomagajo pri zamenjavi ogrevanja – Sporočilo za javnost”