REPLACE matrika ogrevalnih sistemov

S čim zamenjati star, neučinkovit ogrevalni sistem? REPLACE matrika ogrevalnih sistemov  ponuja hiter pregled različnih možnosti ogrevalnih sistemov na obnovljive vire energije, ki so najbolj primerni glede na energetsko učinkovitost vaše stavbe. 

Učinkovit ogrevalni sistem, ki izkorišča obnovljive vire energije prinaša ne samo stroškovne ugodnosti, temveč tudi toplotno ugodje tako v novogradnjah kot tudi v energetsko prenovljeni stavbi. To predstavlja tudi dragocen prispevek k blaženju podnebnih sprememb ob sočasnem ohranjanju gospodarske stabilnosti in zanesljive oskrbe obnovljivih virov energije. 

REPLACE kalkulator menjave ogrevalnega sistema (Sl)

Zamenjava energenta in/ali neučinkovitega ogrevalnega sistema – kako se pravilno odločiti?

Z REPLACE kalkulatorjem lahko v treh korakih poiščete najbolj učinkovito in podnebju prijazno alternativo svojemu staremu ogrevalnemu sistemu. V kalkulatorju lahko prilagodite karakteristike, ki ustrezajo vašemu domu ter tako izhajate iz svoje dejanske porabe energenta. Kalkulator je pripravljen za 10 evropskih ciljnih regij in deluje v 8 jezikih (BiH, DE, BG, ES, HR, MK, RS, SL).

REPLACE kampanje

V obdobju 2021-22 poteka v Sloveniji 9 različnih aktivnosti, ki so namenjene ozaveščanju gospodinjstev o pomembnosti uporabe okolju prijaznega ogrevalnega sistema, ki ne prinaša samo ekonomskih prihrankov gospodinjstvu, temveč je tudi okolju bolj prijazen iz vidika manjšega izpusta CO2 in PM delcev.

Continue reading “REPLACE kampanje”

»REPLACE – tvoj kalkulator ogrevalnega sistema« – Spletni seminar junij 2021

»REPLACE – tvoj kalkulator ogrevalnega sistema« bo na voljo v 9 jezikih, vključno s slovenščino. Končni potrošniki, posredniki in vlagatelji lahko predhodno ocenijo projekte, pri čemer lahko ocenijo zamenjavo sistema na obnovljiv vir energije ali zamenjavo sistema daljinskega ogrevanja za obstoječo hišo. Orodje je uporabno za: posrednike, dobavitelje in druge zainteresirane posameznike. Dinamično orodje je na voljo preko spleta, in se ga lahko uporablja na vseh napravah z dostopom do spleta.

Continue reading “»REPLACE – tvoj kalkulator ogrevalnega sistema« – Spletni seminar junij 2021”

Ukrepi REPLACE so pripravljeni – konzorcijsko srečanje, april 2021

V aprilu je potekalo konzorcijsko srečanje REPLACE kjer se je pokazalo, da so po fazi intenzivnega dela in priprav pripravljeni trajnostni ukrepi ogrevanja in hlajenja v 10 evropskih regijah!

Primeri najboljših praks so pripravljeni za uporabo, kjer si lahko vsi zainteresirani ogledajo, primere že izvedenih ukrepov na področju ogrevanja in hlajenja na obnovljiv vir energije. Na voljo je tudi tehnični priročnik za končne potrošnike – in tudi za posrednike in vlagatelje -, ki predstavlja npr. prednosti trajnostnih sistemov med katerimi lahko izbirate, in vključuje tudi odgovore na pogosta vprašanja. REPLACE matrika ogrevalnih sistemov in REPLACE- »tvoj kalkulator ogrevalnega sistema« sta skoraj končana. Od julija naprej bodo spletna orodja uporabnikom omogočala, da lahko sami preverijo, kateri trajnostni sistem je najprimernejši za njihovo gradnjo npr. glede prihrankov CO2 in stroškov.

Continue reading “Ukrepi REPLACE so pripravljeni – konzorcijsko srečanje, april 2021”

Načrtujete zamenjavo sistema za ogrevanje, hlajenje ali prenovo stavbe? REPLACE Primeri najboljših praks ponujajo pomoč pri izbiri novega sistema za ogrevanje in hlajenje – poročilo D4.4

Ko nameravate zamenjati stari sistem ogrevanja ali hlajenja ter prenoviti stavbo, se lahko pojavijo številna vprašanja. Projekt REPLACE vam nudi pomoč – s svojimi 38 primeri iz prakse predstavlja projekte, ki so bili uspešno realizirani in zdaj pomagajo prihraniti energijo, zmanjšati stroške in varovati okolje. Projekti, prikazujejo primere izvedene v gospodinjstvih in vključujejo projekte toplotne izolacije stavbe ter tudi široko paleto zamenjav od ogrevanja na olje, premog ali plin do ogrevanja s podnebjem prijaznimi toplotnimi črpalkami, peleti ali sončnimi kolektorji. Če načrtujete zamenjave v širšem obsegu, navdih in odgovore lahko najde tudi v primerih najboljših praks. Vključeni so npr. prenova mestne četrti, uporaba mobilne ogrevalne enote za upravljanje prehoda na obnovljive vire energije ali zamenjave omrežja na biomaso v podeželskem naselju. 

Continue reading “Načrtujete zamenjavo sistema za ogrevanje, hlajenje ali prenovo stavbe? REPLACE Primeri najboljših praks ponujajo pomoč pri izbiri novega sistema za ogrevanje in hlajenje – poročilo D4.4”

Matrika ogrevalnih sistemov, prikaz tehnologij ogrevalnih sistemov na OVE po tipu in kakovosti stavbe – Poročilo D4.1.

Matrike ogrevalnih sistemov v poročilu D4.1 nudijo osnovni pregled ogrevalnih sistemov na obnovljiv (ne fosilni) vir energije, ki so primerni za določen tip stavbe. Matrike so bile prilagojene za regionalne razmere partnerjev projekta in upoštevajo okoljske razmere, gradbene standarde in ekonomsko upravičenost.

Continue reading “Matrika ogrevalnih sistemov, prikaz tehnologij ogrevalnih sistemov na OVE po tipu in kakovosti stavbe – Poročilo D4.1.”

Spletni video projekta REPLACE

Okoljske spremembe predstavljajo pomemben izziv, na kar pa vpliva tudi vedno večja raba energije. Ogrevanje in hlajenje predstavljata pomemben del rabe energije – v Evropi za to namenimo 50% rabe energije.

REPLACE video izpostavlja:

  • izzive s katerimi se srečujemo, na področju zamenjave ogrevalnih in hladilnih sistemov;
  • poslanstvo projekta REPLACE in ciljne regije v katerih deluje;
  • načine kako trajnostno ogrevati in ohlajevati vašo stavbo;
  • posredne koristi, ki jih projekt REPLACE lahko prinese vam, vaši regiji in okolju.

Ustrezne podnapise izberite v »nastavitvah« videa.

Tretji konzorcijski sestanek REPLACE – zahvala svetovalnemu odboru

Tretji konzorcijski sestanek REPLACE, se je ponovno odvijal na spletu in je potekal 9. in 10. decembra 2020. Na sestanku je bilo predstavljeno dosedanje delo in se razpravljalo o poteku nadaljnjega dela, v letu 2021 (priprava orodja “REPLACE – Tvoj kalkulator ogrevalnega sistema”, priprava priročnikov za porabnike, ponudnike storitev in vlagatelje in priprava priročnikov z vključenimi primeri najboljših praks).

Continue reading “Tretji konzorcijski sestanek REPLACE – zahvala svetovalnemu odboru”

Potencial zamenjav naprav znotraj REPLACE regij – statistični popisi in 3 scenariji – Poročilo D3.2

Kako ljudje v regijah REPLACE ogrevajo in hladijo svoje hiše? In kakšen je potencial za podnebju prijazne zamenjave sistemov v prihodnosti?

Na podlagi podatkov, ki so na voljo za izhodiščno leto, je skupina REPLACE razvila tri scenarije, ki opisujejo vpliv projekta REPLACE: Število kotlov in domov, ki stare neučinkovite sisteme nadomeščajo novi – bolj trajnostni sistemi, ki spodbujajo prihranke energije, zmanjšanje emisij CO2 in raven naložb. Zajeti so trije scenariji: brez dodatnih ukrepov (ENG: business as usual), optimistični in pesimistični scenarij. Scenariji v poročilu D3.2 se nanašajo na celoten projekt in deset ciljnih regij od zahodne preko srednje do jugovzhodne Evrope. Have fun with the slot bonanza.