Projekt REPLACE je objavil tri celovita poročila, ki so osredotočena na ključne vidike – povzetek rezultatov projekta REPLACE, pregled kampanj za zamenjavo starih sistemov za ogrevanje ter povzetek zaključkov za odločevalce

Od novembra 2019 do aprila 2023 je projekt REPLACE podpiral gospodinjstva, posrednike, oblikovalce politik in investitorje pri zamenjavi starih in neučinkovitih sistemov ogrevanja in hlajenja s trajnostnimi rešitvami. Ob zaključku projekta so na voljo tri poročila, ki povzemajo dosežene rezultate in lahko služijo kot navdih za trajnostne zamenjave starih sistemov tudi drugod po svetu. Vsa poročila so na voljo v angleškem jeziku.

Continue reading “Projekt REPLACE je objavil tri celovita poročila, ki so osredotočena na ključne vidike – povzetek rezultatov projekta REPLACE, pregled kampanj za zamenjavo starih sistemov za ogrevanje ter povzetek zaključkov za odločevalce”

Kako podpreti zamenjavo sistemov za ogrevanje in hlajenje – objavljena 3 zgoščena poročila projekta REPLACE

Projekt REPLACE si prizadeva spodbuditi gospodinjstva v osmih evropskih državah, da zamenjajo svoje neučinkovite sisteme ogrevanja in hlajenja s okolju prijaznejšimi alternativami. Sestavljena so bila tri poročila, ki predstavljajo pregled ukrepov, ki so bili izvedeni za podporo zamenjave sistemov ogrevanja in hlajenja v regijah projekta REPLACE. Ta poročila so na voljo drugim kot referenčni vir, z željo, da bodo navdih za podobne projekte drugod.

Continue reading “Kako podpreti zamenjavo sistemov za ogrevanje in hlajenje – objavljena 3 zgoščena poročila projekta REPLACE”

REPLACE konferenca – vizija prihodnosti, trajnostne tehnologije, ovire in rešitve

Ogrevanje v času krize

“Ogrevanje v času krize” je bilo geslo REPLACE konference, na kateri se je 21. marca 2023 v Bruslju in preko spleta udeležilo približno 120 udeležencev. Projekt je od leta 2019 podpiral gospodinjstva v osmih evropskih državah pri zamenjavi neučinkovitih sistemov ogrevanja in hlajenja z okolju prijaznimi rešitvami. Pri implementaciji se je soočil s prvo pandemijo in nato še z energetsko krizo. Kot je dejal Karlis Goldstein iz estonskega Ministrstva za gospodarstvo in komunikacije v svojem uvodnem govoru: “Nismo pričakovali, da se bomo znašli v trenutnem geopolitičnem in energetskem prehodu. … če bi šele sedaj začeli razmišljati o rešitvah, bi zapravili nekaj dobrih let. Zelo sem hvaležen ekipi REPLACE projekta za njihov trud. In res je pravi čas, da preučimo rezultate njihovega dela.”

Continue reading “REPLACE konferenca – vizija prihodnosti, trajnostne tehnologije, ovire in rešitve”

Zgoščena poročila o trajnostni zamenjavi sistema za ogrevanje – pregled zadnjega srečanja konzorcija REPLACE, ki je potekalo marca 2023

Projekt REPLACE je ustvaril velik nabor gradiv in izvedel številne ukrepe, ki pomagajo gospodinjstvom, strokovnjakom in odločevalcem pri prehodu na trajnostne načine ogrevanja. Na zadnjem projektnem srečanju, ki je potekalo 22. marca 2023 v Bruslju, je bilo osredotočeno na to, kako bodo rezultati projekta v prihodnosti na voljo v zgoščeni obliki.

Continue reading “Zgoščena poročila o trajnostni zamenjavi sistema za ogrevanje – pregled zadnjega srečanja konzorcija REPLACE, ki je potekalo marca 2023”

REPLACE poudarki; Avstrija – Julija 2022 je začel delovati spletni portal, kjer lahko na enem mestu pridobite informacije o zamenjavi kotlov na kurilno olje in zemeljski plin

V Avstriji je bil po več kot letu dni posvetovanja oblikovan spletni portal, na katerem lahko izpeljete celoten proces zamenjave kotla – od ogrevalnih sistemov na olje/plin/elektriko do sistemov za ogrevanje na obnovljive vire energije in sistemov daljinskega ogrevanja. 

Continue reading “REPLACE poudarki; Avstrija – Julija 2022 je začel delovati spletni portal, kjer lahko na enem mestu pridobite informacije o zamenjavi kotlov na kurilno olje in zemeljski plin”

REPLACE poudarki; Bosna in Hercegovina – Uvajanje inovacij v času svetovne energetske krize – REPLACE študije izvedljivosti pomagajo premagati ovire na področju trajnostnega ogrevanja

Zamenjava ogrevalnega sistema je kompleksen proces. Da bi bila zamenjava sistema ustrezna, je treba upoštevati številne dejavnike. Aktivnosti in orodja REPLACE ponujajo inovativen pristop k postopku zamenjave, ki je lahko razumljiv in dostopen ne le strokovnjakom, temveč tudi končnim potrošnikom.

Izdelava študij izvedljivosti za zamenjavo sistema ogrevanja je ena izmed inovativnih aktivnosti, ki je bila prvič predstavljena in je na voljo končnim uporabnikom v Kantonu Sarajevo (ciljna regija v BiH) – popolnoma brezplačno. Študije izvedljivosti prikazujejo ogrevalne sisteme, ki si priporočena za določeno gospodinjstvo, kjer so izpostavljene tudi  prednosti zamenjave ogrevalnega sistema.

Slika 1: Zbiranje podatkov za izdelavo študije izvedljivosti na info stičišču
Continue reading “REPLACE poudarki; Bosna in Hercegovina – Uvajanje inovacij v času svetovne energetske krize – REPLACE študije izvedljivosti pomagajo premagati ovire na področju trajnostnega ogrevanja”

REPLACE poudarki; Bolgarija – Od starih kotlov na premog do učinkovitih tehnologij ogrevanja – dva primera iz prakse, kako REPLACE kalkulator pomaga gospodinjstvom v Bolgariji pri načrtovanju novega ogrevalnega sistema

V regiji Rodopa, v Bolgariji, je REPLACE kalkulator dragocena podpora gospodinjstvom pri izbiri tehnologije ogrevanja za njihov dom. Projektni partner na projektu REPLACE, BSERC, je skupaj z dvema gospodinjstvoma, pridobil informacije o tehnologijah in s tem povezanimi obratovalnimi stroški, vračilni dobi, denarnimi prihranki in prihranki CO2 emisij. Prvo gospodinjstvo, za katerega so bila razvita navodila za načrtovanje, se nahaja v Bratsigovu. Gre za manjšo hišo (55 m2), trenutno se ogreva preko individualnega štedilnika, ki porabi 8 m3 drv in 0,5 m3 premoga. Kalkulator je pokazal, da je najboljša možnost prehod na toplovodni kamin. Nova rešitev bi zahtevala investicijo v višini okoli 2.500 €, vendar bi se zaradi višje učinkovitosti obratovalni stroški znižali za 41 %, naložba pa bi se povrnila v 10 letih. Manjša poraba se odraža tudi v enostavnejšem servisu naprave in nižjim emisijami. Slednje bo pripomoglo tudi k dodatnim finančnim prihrankom, saj se v prihodnje načrtuje tudi, da bodo gospodinjstva vključena v sistem EU ETS 2 za trgovanje z emisijami.

Slika 1: Hiša, 55 m2, v Bratsigovu pred zamenjavo ogrevanja
Continue reading “REPLACE poudarki; Bolgarija – Od starih kotlov na premog do učinkovitih tehnologij ogrevanja – dva primera iz prakse, kako REPLACE kalkulator pomaga gospodinjstvom v Bolgariji pri načrtovanju novega ogrevalnega sistema”

REPLACE poudarki, Nemčija – Ogledi daljinskih omrežij – za bodoče izvajalce storitev in uporabnike

Daljinska omrežja, ki temeljijo na obnovljivih virih energije, so lahko dober vzvod za ohranjanje podnebja. Poleg tega, da nadomeščajo posamezne manjše ogrevalne sisteme in oskrbujejo naselja s trajnostno toploto, hkrati ponujajo tudi denarne prihranke ter tudi večjo neodvisnost od nihanja cen energentov iz tujine (dobave nafte in plina). Kako pa se načrtujejo, gradijo in upravljajo daljinska omrežja?

Continue reading “REPLACE poudarki, Nemčija – Ogledi daljinskih omrežij – za bodoče izvajalce storitev in uporabnike”

REPLACE poudarki; Hrvaška – Ogrevanje in hlajenje na obnovljive vire energije v turističnem okolju – Dan odprtih vrat na Hrvaškem

Otok Mali Lošinj v Jadranskem morju je priljubljena hrvaška počitniška destinacija. Poleti se prostori ne hladijo le za otoške prebivalce, temveč tudi za turistične goste, zato je povpraševanje po energiji precej veliko. Da bi prikazali, kako lahko sistemi obnovljivih virov energije zadovoljijo povpraševanje, je partner REPLACE Energetski inštitut Hrvoje Požar (EIHP) 12. aprila 2022 organiziral dan odprtih vrat na Otoku.

Continue reading “REPLACE poudarki; Hrvaška – Ogrevanje in hlajenje na obnovljive vire energije v turističnem okolju – Dan odprtih vrat na Hrvaškem”

REPLACE poudarki, Hrvaška – Informiranje strokovnjakov o trajnostnem ogrevanju in hlajenju – projekt REPLACE na največjem sejmu v Zagorju

Partner projekta REPLACE, REGEA, je na trinajstem sejmu GZS Krapinsko-zagorskega okraja, največjem srečanju gospodarstvenikov, obrtnikov, predstavnikov družinskih kmetij ter drugih obiskovalcev, predstavil možnosti trajnostnega ogrevanja in hlajenja za izvajalce storitev.

Continue reading “REPLACE poudarki, Hrvaška – Informiranje strokovnjakov o trajnostnem ogrevanju in hlajenju – projekt REPLACE na največjem sejmu v Zagorju”
Cookie Consent with Real Cookie Banner