REPLACE poudarki; Avstrija – Julija 2022 je začel delovati spletni portal, kjer lahko na enem mestu pridobite informacije o zamenjavi kotlov na kurilno olje in zemeljski plin

V Avstriji je bil po več kot letu dni posvetovanja oblikovan spletni portal, na katerem lahko izpeljete celoten proces zamenjave kotla – od ogrevalnih sistemov na olje/plin/elektriko do sistemov za ogrevanje na obnovljive vire energije in sistemov daljinskega ogrevanja. 

Mlade družine, ki kupujejo hišo, pogosto nimajo na voljo dovolj časa za pridobivanje vseh informacij o zamenjavi ogrevalnega sistema in je zato težko dobro upravljati celoten proces zamenjave. Ob enem se s podobno situacijo srečujejo tudi starejši ljudje, ki živijo v starejših hišah, zgrajenih v 70-ih in 80-ih letih z dotrajanim kotlom na olje ali plin. Za enostavnejše upravljanje celotnega procesa zamenjave ogrevalnega sistema je bil razvit spletni portal, kjer posamezniki lahko pridobijo vse informacije, ki so potrebne za zamenjavo ogrevalnega sistema, preko ene dostopne točke.

Ideja se je v Avstriji razvijala že od leta 2020 s pomočjo lokalne delovne skupine, ki je bila oblikovana v okviru projekta REPLACE. Delovna skupina je sestavljena iz različnih strokovnjakov s področja ogrevanja. Izvedbo je vodila avstrijska agencija za energijo ob podpori strokovnjakov in financiranja Zveznega ministrstva za varstvo podnebja in Oddelka za energetsko ekonomiko in energetsko svetovanje Urada deželne vlade Salzburga. Na začetku procesa so trije vodilni partnerji oblikovali paket za zamenjavo kotlov. Ta paket je bil v nadaljevanju usklajen med lokalnimi monterji, proizvajalci kotlov, veletrgovci z opremo in podjetji za energetske storitve (ESCO).

Osrednja ideja za celotni paket je ta, da dobavitelj koordinira in nadzoruje celotno storitev preko ene vstopne točke in zagotovi vse potrebne obrazce in informacije za brezhiben poslovni proces. V paket so vključene vse storitve, potrebne za zamenjavo ogrevalnega sistema, ki v 90 % primerov določajo tudi obvezna merila zagotavljanja kakovosti in energetske učinkovitosti. Merila vključujejo npr. obvezno energetsko svetovanje za izbrano rešitev, ki najbolje ustreza izbrani lokaciji, nabor ukrepov za varčevanje z energijo in tudi nabor mobilnih enot ogrevalnih naprav, ki so na voljo za nujne okvare v 24 urah po kontaktu. Poleg tega, med ukrepi v paketu najdemo tudi dodatne ukrepe, ki so poleg izvedbe zamenjave sistema tudi zelo priporočeni, kot na primer:  obnova ovoja stavb(e), postavitev solarne elektrarne in solarnih panelov za toplo vodo itd.

Spletna platforma je začela delovati julija 2022 in omogoča enostavno povezovanje gospodinjstev in ponudnikov storitev. Prek spletnega obrazca lahko uporabniki najdejo izvajalce storitev v bližini, ki zagotavljajo ustrezno izvedbo storitve. Platforma je bila prvotno razvita v deželi Salzburg, ki je bila v vključena v projekt REPLACE. Znanje pridobljeno pri oblikovanju spletne platforme se lahko razširi tudi na druge avstrijske dežele.

Potencialni izvajalci storitev so trenutno nekoliko bolj zadržani pri sprejemanju novih sodelovanj, zaradi trenutne energetske krize in velikega povpraševanja po kotlih. Zaradi povečanega povpraševanja po zamenjavi kotlov so monterji pogosto prezasedeni in predstavljajo ozko grlo v celotni verigi, saj so zasedeni za celo leto v naprej.  Trenutno je težko dobiti celo ponudbo monterja, na katero je praviloma potrebno dolgo čakati. Čakalne vrste za gospodinjstva so postale že običajna praksa. Trenutni presežek povpraševanja je povzročil, da se je trg na področju ogrevanja preoblikovala v trg prodajalcev, kjer monterji težko zadostijo povpraševanju in so manj motivirani za ponudbo celovitih storitev.

Pogoji sodelovanja so za izvajalce storitev zavezujoči in vključujejo elemente in postopke zagotavljanja kakovosti. Paket tako zagotavlja dobro osnovo za zamenjavo kotlov v energetsko revnih gospodinjstvih v prihodnosti, saj ta gospodinjstva v Avstriji prejmejo do 100 % nadomestila naložbe povrnjene prek enkratne subvencije. Trenutne razmere na trgu ogrevanja so zelo nepredvidljive, kar predstavlja dodaten izziv za nadaljnji razvoj spletne platforme.

Cookie Consent with Real Cookie Banner