REPLACE Matrice grijanja

Pri zamjeni neefikasnih sistema grijanja, REPLACE Matrice grijanja pružaju početni pregled: one pokazuju koji tip sistema grijanja zasnovana na obnovljivim izvorima energije ili priključku na daljinsko grijanje je najprikladniji za vaše objekte individualnog ili kolektivnog stanovanja. Kakav se sistem preporučuje, zavisi od energetskih karakteristika razmatrane zgrade, tj. od potrebne korisne toplote u kWh po m² i godini prema energetskom certifikatu. Izvještaj koji prikazuje matrice grijanja za oba tipa objekata za devet evropskih zemalja možete pogledati ovdje.

Bilo da se radi o novoj gradnji ili renoviranju: s obnovljivom energijom vaš novi sistem grijanja – bilo da je to peć, vlastiti kotao ili priključak na daljinsko grijanje – ne donosi samo uštedu troškova i udobnost. Takođe daje dragocjen doprinos ublažavanju klimatskih promjena, te održavanju ekonomske snage vašeg regiona i sigurne opskrbe energijom. Sve navedeno sa energijom iz vašeg regiona: bilo sunčevom energijom, biomasom ili ambijentalnom toplotom koja se putem toplotne pumpe stavlja na raspolaganje električnom energijom iz vode, vjetra i sunca ili se radi o priključku na daljinsko grijanje.

U svakoj od devet partnerskih zemalja, u dvije matrice grijanja, sistemi grijanja klasificirani su prema sistemu semafora. Gradacija se temelji na sveobuhvatnom katalogu kriterija, pri čemu su udobnost, investicijski troškovi i emisije CO2 dobili visok značaj. Na primjer, sistemi grijanja s tamnozelenim poljima imaju vrlo niske emisije CO2, s niskim investicijskim troškovima i visokim komforom grijanja. Sistemi grijanja sa žutim poljima preporučuju se samo uslovno, a oni sa crvenim poljima se ne preporučuju – zbog neusklađenosti sa gornjim kriterijima.

  • Zgrade koje se mogu pronaći kreću se od pasivnih kuća preko niskoenergetskih do starih ili energetski neefikasnih objekata.
  • Dostupni sistemi grijanja sadrže npr. toplotne pumpe, grijanje na pelet, daljinsko grijanje ili kamine.
  • Skala od zelene preko žute do crvene pokazuje koji sistem grijanja najbolje odgovara određenom tipu objekta. Potražite zeleno polje.
  • Informacije pri prelasku mišem objašnjavaju na šta korisnici trebaju paziti pri odabiru određenog sistema grijanja ili zašto se tačno preporučuje ili ne preporučuje sistem.

Pregled služi kao osnova za traženje stručnog energetskog savjeta i razjašnjavanje daljih detalja.

Savjet: REPLACE preporučuje da vanjska ovojnica zgrade i interni sistem za dovod toplote pregleda energetski savjetnik prije promjene sistema grijanja. Dobra toplotna izolacija ovojnice zgrade, dobri prozori i hidraulički uravnoteženoa opskrba toplotom sprečavaju gubitak toplote i na taj način značajno smanjuju godišnje troškove grijanja i ulaganja potrebna za novi sistem grijanja.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Organizacija ENOVA je, prema svom najboljem znanju i mogućnostima, izradila ovu matricu grijanja za odabir najprikladnijeg sistema grijanja na osnovu originalne matrice grijanja austrijske inicijative za zaštitu klime klimaaktiv Saveznog ministarstva za zaštitu klime, okoliša, energije, mobilnosti, Inovacije i tehnologija (BMK). Ova matrica je prilagođena uzimajući u obzir regionalne, strukturne, ekonomske i okolišne uvjete, tako da npr. različiti klimatski uslovi, građevinski standardi, udio uglja, nafte i plina u nacionalnoj mješavini električne energije za rad toplotnih pumpi itd. adekvatno se uzimaju u obzir s obzirom na preporučene tehnologije grijanja.

Matrica grijanja izrađena je sa najvećom pažnjom od strane ENOVA stručnjaka u koordinaciji sa relevantnim regionalnim akterima. Međutim, uključeni autori ne mogu prihvatiti nikakvu odgovornost za ispravnost, cjelovitost i aktuelnost sadržaja. Pored toga, isključena je odgovornost za sve odgovorne autore za svu štetu, posebno za direktnu ili indirektnu, kao i materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu upotrebom ili nekorištenjem datih podataka. Isto se analogno odnosi na Evropsku komisiju koja je finansirala izradu matrica grijanja i austrijsku Vladu (posebno BMK) koja je razvila i dostavila originalnu verziju.

Cookie Consent with Real Cookie Banner