REPLACE – Preporuke za poboljšanje zakonodavnog okvira za energetsku tranziciju u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Od studenog 2019. do travnja 2023. godine, projekt EU – REPLACE je pružao podršku kućanstvima u zamjeni starih, neučinkovitih uređaja za grijanje modernim, čistim i klimatski prihvatljivijim sustavima grijanja koji su udobniji i otporniji. U kontekstu energetske i klimatske krize, iznimno je važno osigurati energetske sustave koji se temelje na obnovljivim izvorima energije, koji su dostupni u blizini, umjesto da se koriste fosilna goriva uvezena iz nedemokratskih država. To je važno za slobodna društva.

Ovaj dokument daje preporuke za političko djelovanje na hrvatskom tržištu grijanja. Projektni partner, Regionalna energetsko – klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, koristeći rezultate projekta, pomogla je u procesu toplinske tranzicije.

REPLACE – Preporuke za toplinsku tranziciju u Hrvatskoj (Primorsko-goranska županija)

Od studenoga 2019. do travnja 2023., EU projekt REPLACE je pružao potporu kućanstvima da svoje stare, neučinkovite uređaje za grijanje zamijene modernim, čistim i klimatski prihvatljivijim sustavima grijanja. U kontekstu energetske i klimatske krize, omogućavanje energetskih sustava koji se temelje na obnovljivim izvorima energije instaliranima u regiji – umjesto fosilnih goriva uvezenih iz nedemokratskih država – vrlo je važno za slobodna društva.

Ovaj dokument sadrži preporuke za djelovanje na političkoj razini, koje Energetski institut Hrvoje Požar na temelju rezultata projekta smatra korisnim za toplinsku tranziciju u Hrvatskoj.

U sklopu projekta REPLACE objavljena su tri pregledna izvješća – sažetak rezultata REPLACE projekta, pregled kampanja zamjene i zaključci za donositelje odluka

Od studenog 2019. do travnja 2023., REPLACE je podržao kućanstva, ali i posrednike, političare i investitore u tranziciji sa starih i neučinkovitih sustava grijanja i hlađenja na klimatski prihvatljiva rješenja. Na kraju projekta, tri izvješća sažimaju rezultate i mogu poslužiti kao inspiracija za oponašanje zamjena s manjim utjecajem na klimu. Sva izvješća su dostupna na engleskom jeziku.

Continue reading “U sklopu projekta REPLACE objavljena su tri pregledna izvješća – sažetak rezultata REPLACE projekta, pregled kampanja zamjene i zaključci za donositelje odluka”

Kako podržati zamjenu sustava grijanja i hlađenja – objavljena su 3 sintetička izvješća projekta REPLACE

Projekt REPLACE ima cilj potaknuti domaćinstva u osam europskih zemalja na zamjenu neučinkovitih sustava grijanja i hlađenja klimatski prihvatljivim. U sljedeća tri izvješća nalazi se pregled mjera koje su podržale zamjenu sustava grijanja i hlađenja u regijama projekta REPLACE. Dobrodošli su svi koji žele slijediti njihov primjer.

Continue reading “Kako podržati zamjenu sustava grijanja i hlađenja – objavljena su 3 sintetička izvješća projekta REPLACE”

Završna konferencija projekta REPLACE – vizija budućnosti, obnovljive tehnologije, prepreke i rješenja

Očuvanje topline u vremenima krize

Očuvanje topline u vremenima krize” bio je moto završne konferencije projekta REPLACE, koja se održala 21. ožujka 2023. godine, a na kojoj je prisustvovalo 120 učesnika kako u Briselu tako i putem interneta. Od 2019. godine, projekt je podržavao domaćinstva u osam europskih zemalja kako bi zamijenili svoje neučinkovite sustave grijanja i hlađenja s onima koji su klimatski prihvatljivi. Tokom provedbe, projekt se prvo suočio s krizom uzrokovanom korona virusom, a zatim i s energetskom krizom.

Kako je Karlis Goldstein iz estonskog Ministarstva za ekonomske poslove i komunikacije istaknuo u svom uvodnom govoru: “Nismo očekivali da ćemo se naći u trenutnoj geopolitičkoj situaciji i u procesu energetske tranzicije… Da smo tek sada počeli razmišljati o rješenjima, izgubili bismo nekoliko dragocjenih godina. Jako sam zahvalan timu projekta REPLACE na uloženom trudu. Došlo je pravo vrijeme da se sagledaju rezultati njihovog rada.”

Continue reading “Završna konferencija projekta REPLACE – vizija budućnosti, obnovljive tehnologije, prepreke i rješenja”

Zbirni izvještaj o zamjeni sustava grijanja s manjim utjecajem na klimu – sažetak posljednjeg sastanka konzorcija REPLACE održanog u ožujku 2023.

Projekt REPLACE pripremio je mnoge materijale i aktivnosti koje pomažu kućanstvima, ali i stručnjacima i donositeljima odluka u prelasku na održivije sustave grijanja s manjim utjecajem na klimu. Tema posljednjeg sastanka koji je održan 23.03.2023. u Briselu, bili su načini da se projektne aktivnosti u budućnosti omoguće široj javnosti u sažetom i jasnom obliku.

Continue reading “Zbirni izvještaj o zamjeni sustava grijanja s manjim utjecajem na klimu – sažetak posljednjeg sastanka konzorcija REPLACE održanog u ožujku 2023.”

REPLACE highlight u Bosni i Hercegovini: Donošenje inovacija u vrijeme globalne energetske krize – REPLACE studije pred-izvedivosti pomažu u prevladavanju prepreka ekološki prihvatljivijim sustavima grijanja

Zamjena sustava grijanja složen je proces koji zahtijeva uzimanje u obzir mnogih čimbenika kako bi zamjena rezultirala najboljim i najučinkovitijim rješenjem. REPLACE aktivnosti i alati nude inovativan pristup procesu zamjene, koji je lako razumljiv i dostupan , ne samo profesionalcima, već i krajnjim korisnicima.

Upravo je izrada predstudije izvodljivosti za zamjenu sustava grijanja jedna od inovativnih aktivnosti koja je po prvi put predstavljena i dostupna građanima Kantona Sarajevo (ciljane regije u Bosni i Hercegovini) – potpuno besplatno. od naknade.

Skupljanje podataka za proizvodnju prethodne studije izvodljivosti na info štandu projekta
Continue reading “REPLACE highlight u Bosni i Hercegovini: Donošenje inovacija u vrijeme globalne energetske krize – REPLACE studije pred-izvedivosti pomažu u prevladavanju prepreka ekološki prihvatljivijim sustavima grijanja”

REPLACE highlight u Sloveniji: Holistička energetska obnova prema REPLACEu – obitelj iz Ljubljane, Slovenija ne mora brinuti o računu za struju

Jedan od primjera najbolje prakse REPLACE modela u Sloveniji je cjelovita energetska obnova kuće, u nizu, obitelji Županič u Ljubljani. Kao što je predviđeno projektom REPLACE, obitelj je ugradila klimatski prihvatljiv sustav grijanja, a ujedno je mjerama obnove smanjila potrošnju energije. Kuća se nalazi u gusto naseljenom dijelu Ljubljane. Investitor je i prije samog izvođenja radova prošao sve potrebne korake opisane u priručnicima REPLACE.

Continue reading “REPLACE highlight u Sloveniji: Holistička energetska obnova prema REPLACEu – obitelj iz Ljubljane, Slovenija ne mora brinuti o računu za struju”

REPLACE highlight u Sjevernoj Makedoniji: Kupujete sustav grijanja za stambenu zgradu? SDEWES je izradio tehno-ekonomsku studiju za Sjevernu Makedoniju:

Ako razmišljate o kupnji obnovljivog sustava grijanja ne samo za vlastitu kuću, već i za stambenu zgradu, proces je lakši ako unaprijed procijenite isplati li se kupnja. REPLACE partner SDEWES razvio je tehno-ekonomsku studiju za reprezentativnu zgradu u regiji KaGoP koja je pokazala obećavajuće rezultate.

Continue reading “REPLACE highlight u Sjevernoj Makedoniji: Kupujete sustav grijanja za stambenu zgradu? SDEWES je izradio tehno-ekonomsku studiju za Sjevernu Makedoniju:”

REPLACE highlight u Hrvatskoj: Obnovljivi izvori grijanja i hlađenja u turističkom okruženju – Dan otvorenih vrata u Hrvatskoj

Otok Mali Lošinj u Jadranskom moru popularno je hrvatsko odredište za odmor. Kako se ljeti prostorije hlade, ne samo za stanovništvo otoka, već i za turiste, potražnja za energijom je prilično velika. Kako bi pokazao kako se potražnja može zadovoljiti sustavima obnovljivih izvora energije, REPLACE partner Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) organizirao je dan otvorenih vrata na otoku 12. ožujka 2022.

Continue reading “REPLACE highlight u Hrvatskoj: Obnovljivi izvori grijanja i hlađenja u turističkom okruženju – Dan otvorenih vrata u Hrvatskoj”
Cookie Consent with Real Cookie Banner