Zbirni izvještaj o zamjeni sustava grijanja s manjim utjecajem na klimu – sažetak posljednjeg sastanka konzorcija REPLACE održanog u ožujku 2023.

Projekt REPLACE pripremio je mnoge materijale i aktivnosti koje pomažu kućanstvima, ali i stručnjacima i donositeljima odluka u prelasku na održivije sustave grijanja s manjim utjecajem na klimu. Tema posljednjeg sastanka koji je održan 23.03.2023. u Briselu, bili su načini da se projektne aktivnosti u budućnosti omoguće široj javnosti u sažetom i jasnom obliku.

Projektni partneri pripremit će izvješće koje će predstaviti mjere politike koje su razvili i implementirali tijekom projekta. Drugo izvješće će se baviti aspektima kao što su rodne razlike, energetsko siromaštvo, rezultati povrata i učinci zaključavanja/ograničenja izbora, koje treba uzeti u obzir pri planiranju zamjene sustava grijanja s manjim utjecajem na klimu. Također će biti predstavljene zajedničke akcije koje promiču zamjenu grijanja i koje su implementirane u projektu. Neki od primjera takvih akcija su “zajednička” nabava toplinskog sustava, koji je samim tim jeftiniji, ili uspostava logističkog centra za razne vrste biomase, što omogućuje jednaku kvalitetu goriva i povoljne cijene za krajnje potrošače. U javno dostupnim rezultatima nalazit će se i REPLACE zaključci za donositelje odluka te konačno izvješće o rezultatima projekta o čijim se obrascima raspravljalo na sastanku.

Na sastanku s voditeljicom projekta REPLACE Annom Sin Bagues razgovaralo se i o dizalicama topline zrak-zrak i njihovoj prikladnosti za regije obuhvaćene projektom. Zaključci ove rasprave navedeni su u nastavku.

Ova je tehnologija dio REPLACE matrice u Bugarskoj i dio je alata za prethodnu procjenu izvedivosti koji je razvijen posebno za zamjenu električnih sustava grijanja kombinacijom krovnih fotonaponskih sustava i dizalice topline s decentraliziranim pretvaračem. Alat je za postojeće zgrade veće površine razvio SDEWES, za pilot regiju Sjeverne Makedonije.

Dizalice topline zrak-voda još su učinkovitije od dizalica topline zrak-zrak. Međutim, u regijama s hladnijom klimom, poput Austrije, ili u nekim njezinim pokrajinama, jednokratne subvencije nisu dostupne za prebacivanje postojećih zgrada s plina i goriva na te sustave.

U Hrvatskoj i Sloveniji dizalice topline zrak-zrak povremeno se koriste za hlađenje pojedinačnih prostorija, posebno u kombinaciji s fotonaponskim sustavima, kako bi se smanjili troškovi električne energije. No, prema partnerskim organizacijama u projektu, u hladnijim krajevima na većim nadmorskim visinama peleti su se pokazali boljim načinom grijanja.

Projekt REPLACE završava u travnju 2023. Zbirna izvješća na temu zamjene grijanja s manjim utjecajem na klimu bit će objavljena na web stranici, društvenim mrežama i drugim komunikacijskim kanalima.

Cookie Consent with Real Cookie Banner