ДОБРИ ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА ЗА ПОДМЯНА НА СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Никой не познава по-добре ползите от чистите и ефективни отоплителни системи от домакинствата, които ги използват.

Ето защо REPLACE състави каталог с най-добри практики, описани чрез споделените от домакинствата впечатления, опит, данни и препоръки. Ние от своя страна сме подбрали и подготвили на български език тези, които са най-подходящи за приложение в Родопския регион.

От описанието на примерите ще научите как е реализирана подмяната на отоплението в конкретните условия на съответния регион, както и какво я е направило успешна от техническа и икономическа гледна точка.

Всички примери на английски можете да намерите тук.

Cookie Consent with Real Cookie Banner