Калкулатор за сравняване на отоплителните системи

С какво да замените течното гориво, газа или неефективната система за отопление? С помощта на калкулатора на REPLACE можете да откриете устойчива и екологосъобразна алтернатива на старата си отоплителна система само в три стъпки. Калкулаторът ще Ви покаже как да обновите или замените котлите или отоплителните  си уреди, съобразно конкретните Ви нужди и условия. Калкулаторът е разработен така, че да отчита специфичните особености на 10 европейски целеви региона, работи на 8 езика и може да служи като своеобразен енергиен  консултант.

Калкулаторът на REPLACEвзима предвид:

  • настоящото потребление на енергия,
  • съществуващата система за топлоснабдяване и подготовка на битова гореща вода,
  • възможността за присъединяване към районна/местна топлофикационна мрежа,
  • наличието на помещение за съхранение на гориво от биомаса и
  • достъпността за снабдяване с пелети.

Освен това,

  • изчисленията включват наличните към момента държавни и местни субсидии,
  • инструментът съдържа технически и икономически стойности по подразбиране, приложими за жилищни сгради – еднофамилни къщи или блокове с жилищна площ до 1500 m²,
  • калкулаторът съдейства на крайните потребители, посредниците (инсталатори, енергийни консултанти и др.) и инвеститорите, които могат да избират между: 1) опростен режим на пресмятане с предварително дефинирани стойности; и 2) професионален режим, при който потребителят може да въведе стойности на конкретния проект; а също така
  • инструментът предлага богата допълнителна информация под формата на технологични информационни листове, успешни примери от практиката и контакти на инсталатори и доставчици на технологии.

Резултатът от изчисленията показва от една страна инвестиционните, експлоатационните и пълните разходи, както и годишните финансови икономии, а от друга страна спестените въглеродни емисии. 

Инструмент за „бял етикет“ на 8 езика

Калкулаторът може да служи и като „бял етикет“. Фирмите, инсталаторите, енергийните консултанти и др. могат да го интегрират в своя уебсайт или да предоставят линк към неговата официална страница. Това ще улесни процеса по взимане на най-доброто решение за Вашия дом съвместно с енергийния консултант или инсталатор. Свържете се с българския партньор по проекта REPLACE, за да научите повече.

Cookie Consent with Real Cookie Banner