REPLACE калкулатор за вашиот систем за греење (MK)

Со што може да ги замените нафтата, гасот или неефикасниот систем за греење? Со REPLACE калкулаторот, можете да ја пронајдете најдобрата алтернатива за стариот систем за греење која климатски прифатлива во само три чекори. Погоден е и за за реновирање или замена на вашите котли или печки, прилагоден на вашиот дом и вашата ситуација во 10 европски целни региони. Калкулаторот е достапен на 8 јазици (BiH, DE, BG, ES, HR, MK, RS, SL) со функција речиси како енергетски консултации.

Кампањите во регионот КАГоП започнаа во февруари 2021 година и неколку активности беа спроведени во следните месеци.

Како дел од кампањите на проектот REPLACE, во мај 2021 година, Инфо центарот во општина Ѓорче Петров беше официјално претставен пред граѓаните. SDEWES-Скопје во соработка со претставници на Секторот за енергетска ефикасност во општината го направија ова катче достапно за сите заинтересирани страни и ќе помогнат со иницијативите за замена на неефикасните системи за греење и ладење со еколошки решенија.

Continue reading “Кампањите во регионот КАГоП започнаа во февруари 2021 година и неколку активности беа спроведени во следните месеци.”

Семинар за тренинг на посредници и инвеститори

Семинарот за обука за посредници и инвеститори беше организиран преку платформата ZOOM на 21.09.2021 година со почеток во 10:00 часот со времетраење од два часа.

Обуката има за цел да ги информира посредниците за опциите за обновливи системи за греење и ладење достапни на пазарот денес, со цел да бидат добро обучени при замена на системи и да можат да ги измерат очекуваните енергетски и финансиски заштеди, но и да ги промовираат општествените придобивки од замената на стар со ефикасен систем за греење и ладење.

Continue reading “Семинар за тренинг на посредници и инвеститори”

Декарбонизација на топлинскиот сектор – втор REPLACE вебинар (прв дел)

Изминатата година беше преполна со предизвици за сите и година која го промени начинот на работа, а воедно ја ограничи можноста за вмрежување на главните чинители. Со цел подобро запознавање на соработниците, партнерите и истакнатите претставници од различни сектори на енергетиката, но и со олеснување на КОВИД-19 мерките, не сакавме да ја пропуштиме можноста да организираме настан каде учесниците ќе може од прва рака да разменат искуства и ќе се запознаат со она што е најактуелно во областа на одржливо греење и ладење.

Continue reading “Декарбонизација на топлинскиот сектор – втор REPLACE вебинар (прв дел)”

REPLACE калкулатор за замена на системи за греење – вебинар во јуни 2021 година

Калкулаторот на REPLACE за замена на системи за греење ќе биде достапен на 9 јазици, вклучително и на македонски јазик. Крајните потрошувачи, посредниците и инвеститорите можат претходно да ги пресметаат своите проекти за замена во однос на системите за обновлива енергија или системите за централно греење за постојните куќи. Калкулаторот се планира и како “white-label” алатка, односно посредниците, добавувачите и други заинтересирани можат да го стават калкулаторот на сопствените веб-страници и да ја користат алатката профитабилно за нивните деловни активности.

Со цел да се направат завршните промени и подобрувања, меѓународниот проектен тим на REPLACE одржа вебинар на 15-ти јуни. Карактеристиките и функциите на калкулаторот беа презентирани од страна на тимот на Австриската агенција за енергетика, пришто се опфатени не само индивидуалните куќи, туку и зградите до 1.500m². Калкулаторот нуди две нивоа на пресметка, режим на краен корисник, лесен за употреба, кој може да премине во експертски режим со детални анализи и резултати што се прикажани графички на четири различни начини.

Continue reading “REPLACE калкулатор за замена на системи за греење – вебинар во јуни 2021 година”

Прв REPLACE вебинар

На 15-ти јуни 2021 како дел од кампањите на проектот REPLACE се организираше првиот од трите вебинари на тема: Преглед на одржливи технологии и примери за добри практики за замена на системи за греење и ладење. Вебинарот се реализираше преку ZOOM платформата на кој присуствуваа околу 20 учесници, меѓу кои претставници од општините, локалната работна група, невладините организации, агенцијата за енергетика, приватни компании во областа на инженерство, планирање и животна средина.

Continue reading “Прв REPLACE вебинар”

Отварање на Информативен центар

На 18-ти мај 2021 како дел од кампањите на проектот REPLACE во функција ставен e информативниот центар во општината Ѓорче Петров, дел од КАГоП регион. SDEWES-Скопје во соработка со претставници од секторот за енергетска ефикасност во општината го ставија на располагање ова информативно катче за сите заинтересирани граѓани за замена на постојниот систем за греење и ладење со нови еколошки алтернативи.

Continue reading “Отварање на Информативен центар”

Енергетски Самит

На 17.5.2021, македонската секција за Меѓународниот центар за енергетски, водни и околински системи (SDEWES-Skopje)во соработка со Заедницата на единиците на локална самоуправа (ЗЕЛС) го организираа Енергетскиот самит преку ZOOMплатформата. Настанот беше проследен од 48 чинители, претставници од општините низ целата држава, од невладиниот сектор, експерти итн. Низ размена на знаења и дијалог меѓу клучни чинители, целта на Енергетскиот самит беше да го поттикне развојот на политичка волја за делување во насока на Европскиот зелен договор преку имплементација на нови проекти за одржливо греење и ладење.

Continue reading “Енергетски Самит”

Започнаа кампањите за замена – состанок на конзорциумот во април 2021 година

Состанокот на конзорциумот на REPLACE во април покажа дека по интензивна и подготвителна работа, кампањите за одржливо греење и ладење се подготвени да започнат во 10 европски региони!

Примерите за најдобри практики се подготвени за употреба, каде што сите заинтересирани можат да погледнат што другите веќе имаат имплементирано во однос на обновливите системи за греење и ладење. Покрај прирачниците за посредници и инвеститори и техничкиот прирачник за крајни корисници е исто така достапен. Прирачникот за крајни корисници прикажува голем број на одржливи системи и бројни придобивки од истите, но дава и одговори на најчесто поставуваните прашања во врска со замена на системи на греење и ладење. Исто така и матриците на REPLACE и  REPLACE калулаторот за замена на системи за греење се во завршна фаза. Од јули 2021 година online алатките ќе им овозможат на луѓето да видат на прв поглед кој одржлив систем е најсоодветен за нивната зграда и да пресметуваат соодветни системи за замена во однос на заштедите на СОи трошоците.

Continue reading “Започнаа кампањите за замена – состанок на конзорциумот во април 2021 година”

Планирате да поставите нов систем на обновливи извори на енергија или обнова на куќа или зграда? Примерите за најдобри практики на REPLACE ќе ви помогнат во замената на системот – Извештај D4.4

Кога планирате замена на стар систем за греење или ладење обнова на куќа или зграда, може да се појават многу прашања. REPLACE нуди помош: со своите 38 примери за најдобри практики, документот презентира проекти кои се успешно реализирани и кои сега помагаат да се заштеди енергија, пари и да се зачува климата.

Continue reading “Планирате да поставите нов систем на обновливи извори на енергија или обнова на куќа или зграда? Примерите за најдобри практики на REPLACE ќе ви помогнат во замената на системот – Извештај D4.4”