Добри практики на обновливи системи за греење кај домаќинства

Оваа кампања опфати два најдобри практики на обновливи системи инсталирани во КАГоП регионот. Последните месеци од 2022 година, сопствениците на системите го поканија тимот на SDEWES-Скопје и енергетскиот консултант да ги покажат и објаснија нивните еколошки системи и придобивките што ги искусуваат.

Continue reading “Добри практики на обновливи системи за греење кај домаќинства”

Олеснување на реализацијата на иновативни модели за соработка помеѓу монтери и изведувачи на постројки

Олеснувањето за реализација на иновативни модели на соработка беше поддржано со тркалезна маса со важен придонес од релевантни клучни чинители. Оваа работилница беше организирана на 13 февруари 2023 година во Скопје со осум чинители.

Continue reading “Олеснување на реализацијата на иновативни модели за соработка помеѓу монтери и изведувачи на постројки”

Овозмжување на колективна акција за одржливо греење и ладење во КАГоП регион

Во периодот март – јули 2022 година, предфизибилити студија за постоечка зграда која ја проценува економската оправданост на група станови кои колективно купуваат инвертер клима и фотоволтаици (ФВ) и дејствуваат како енергетска заедница која дели електрична енергија внатрешно.

Continue reading “Овозмжување на колективна акција за одржливо греење и ладење во КАГоП регион”

Кампања „Офанзива за заштеда на енергија“ со годишно означување на котлите во КАГоП регион

Во текот на изминатата година локалната работна група во КАГоП регионот идентификуваше потенцијални куќи кои користат неефикасен систем за греење.

Continue reading “Кампања „Офанзива за заштеда на енергија“ со годишно означување на котлите во КАГоП регион”

REPLACE моменти во Северна Македонија: Се прашувате која опција за греење е исплатлива за станбена зграда? SDEWES-Скопје изработи техно-економска студија за Северна Македонија за избор на систем за греење како колективна акција

Ако размислувате да поставите обновлив систем за греење не само за вашата куќа, туку и за повеќестанбена зграда, процесот е полесен ако однапред можете да процените дали инвестицијата би се вратила во краток период. SDEWES-Скопје, партнерот од REPLACE разви техно-економска студија за репрезентативна зграда во КАГоП регионот која покажа ветувачки резултати.

Continue reading “REPLACE моменти во Северна Македонија: Се прашувате која опција за греење е исплатлива за станбена зграда? SDEWES-Скопје изработи техно-економска студија за Северна Македонија за избор на систем за греење како колективна акција”

REPLACE моменти во Словенија: Холистичко енергетско реновирање во согласност со REPLACE – семејство од Љубљана, Словенија повеќе не треба да се грижи за сметката за енергија

Еден од моделите на REPLACE, примери на добра практика во Словенија е холистичкото енергетско реновирање на куќа на семејството Жупанич во Љубљана. Како што беше предвидено во проектот REPLACE, семејството инсталираше климатски прифатлив систем за греење, а во исто време ја намали потрошувачката на енергија преку мерки за реновирање. Куќата се наоѓа во густо населена област во Љубљана. Пред спроведување на работите, инвеститорот ги помина сите потребни чекори како што е опишано во прирачниците REPLACE.

Continue reading “REPLACE моменти во Словенија: Холистичко енергетско реновирање во согласност со REPLACE – семејство од Љубљана, Словенија повеќе не треба да се грижи за сметката за енергија”

REPLACE моменти во Хрватска: Информирање на експерти за климатски прифатливо греење и ладење – REPLACE на најголемиот саем во регионот Загорје

Дури и професионалците можат да користат поддршка кога станува збор за климатски прифатливо греење и ладење. Со цел да се обезбеди оваа поддршка, проектниот партнер на REPLACE, REGEA беше дел од тринаесеттиот саем на Стопанската комора во Крапинско-загорската жупанија, најголемиот собир на бизнисмени, занаетчии, семејни земјоделски фарми и многу други во регионот на Загорје.

Continue reading “REPLACE моменти во Хрватска: Информирање на експерти за климатски прифатливо греење и ладење – REPLACE на најголемиот саем во регионот Загорје”

REPLACE моменти во Хрватска: Греење и ладење со обновливи извори во туристичка средина – настан „Отворен ден за посета на објекти“ во Хрватска

Островот Мали Лошињ во Јадранското Море е популарна хрватска дестинација за одмор. Бидејќи во лето собите не се ладат само за населението на островот, туку и за туристите гости, побарувачката за енергија е доста висока. За да покаже како побарувачката може да се задоволи со системите за обновлива енергија, партнерот од REPLACE, Енергетскиот институт Хрвоје Пожар (EIHP) организираше настан т.н. Ден на отворена куќа на островот на 12 април 2022 година.

Continue reading “REPLACE моменти во Хрватска: Греење и ладење со обновливи извори во туристичка средина – настан „Отворен ден за посета на објекти“ во Хрватска”

REPLACE моменти во Шпанија: Успешно реновирање на системот за греење во Кастиља и Леон, Централна-Северна Шпанија – место каде што заменувањето на старите котли заштедува уште повеќе CO2 и пари:

Со цел да се заменат фосилните горива со обновлива енергија, шпанските партнери во REPLACE, EREN и Escan ја промовираат употребата на биомаса во зградите и домовите. За да се заштеди поголема количина на CO2 емисии и да се поддржи Европа да стане климатско неутрална до 2050 година, партнерите во REPLACE се фокусираа на Кастиља и Леон, особено наградуван и препознаен регион во Шпанија.

Continue reading “REPLACE моменти во Шпанија: Успешно реновирање на системот за греење во Кастиља и Леон, Централна-Северна Шпанија – место каде што заменувањето на старите котли заштедува уште повеќе CO2 и пари:”

REPLACE моменти во Германија: Теренски патувања до приватни и општински мрежи за греење – за чинители и идни корисници

Грејните мрежи напојувани од обновливи извори на енергија можат да бидат добра транзиција за заштита на климата: покрај замената на индивидуалните системи за греење, тие снабдуваат цели улици со климатски прифатлива топлинска енергија. Во исто време, тие нудат можност да станат независни од флуктуирачките цени на енергијата и снабдувањето со нафта и гас од странство, како и заштеда на пари. Но, како се планираат, градат и работат топлинските мрежи?

Continue reading “REPLACE моменти во Германија: Теренски патувања до приватни и општински мрежи за греење – за чинители и идни корисници”