Скапата енергија во голема мера го отежува греењето: бесплатните алатки помагаат при замена на системите за греење – Соопштение 

Матрицата за греење покажува кои системи за греење се најпогодни за одреден тип на објекти. Калкулаторот за греење ги одредува годишните трошоци и помага да се најде најдоброто решение за одреден објект.

Цените на енергенсите во последните две години пораснаа исто толку колку што пораснаа за време на нафтената криза во 1973 година. Ова им создава проблеми на многу домаќинства, бидејќи греењето на нафта, природен гас или особено јаглен стана скапо, посочува SDEWES-Скопје го координира европскиот проект REPLACE во Северна Македонија. За да се избегне „замката на трошоците за греење“, потребно е да се заменат старите, неефикасни и климатски неприфатливи системи за греење. Оние кои се греат на нафта, природен гас или јаглен не само што плаќаат многу пари, туку овие застарени системи за греење се исто така меѓу најштетните од сите достапни технологии за греење на просторот. За полесно да се префрлите на нов, климатски прифатлив систем за греење, достапни се две независни, бесплатни онлајн алатки на македонски јазик како дел од европскиот проект REPLACE.

Continue reading “Скапата енергија во голема мера го отежува греењето: бесплатните алатки помагаат при замена на системите за греење – Соопштение “

Семинари за обука, колективни акции и цени на енергијата – Теми на состанокот на конзорциумот на REPLACE во јуни 2022 година

Проектот REPLACE се движи напред според планираното. И како што покажа проектниот состанок на 30 јуни 2022 година, голем број од планираните алатки и активности веќе се имплементирани за да се мотивираат луѓето во проектните региони да се префрлат на обновливите извори на системи за греење и ладење и да заштедат енергија.

At the June 2022 meeting, the team focused on progress in the REPLACE project as well as the current energy price situation.

Меѓу другото, сите семинари за обука на REPLACE, вклучително и некои последователни обуки, веќе се имплементирани. Професионалци во Северна Македонија, Хрватска, Бугарија и Словенија добија информации за тоа како да ги заменат системите за греење со климатски прифатливи опции и како да ги поддржат клиентите во заштеда на енергија. Во Словенија е планирана уште една обука за септември 2022 година.

Друга тема која беше во фокус на прокетниот состанок е имплементацијата на колективни акции кои истовремено таргетираат голем број клиенти. Покрај локалните мрежи за греење во Германија или логистички центар за биомаса во Шпанија, партнерот во Северна Македонија планира да започне заедничко купување на топлински пумпи со инвертер и PV за колективни станови со помош на предфизибилити студија. Во Австрија, за прв пат беше развиен едношалтерски систем преку веб-страна и од средината на јули го олеснува едноставното префрлување од системи со фосилни горива на системи за обновливи извори и централно греење.

Конечно, тема на средбата беа и актуелните високи цени на енергенсите. Од една страна, тие ја зголемуваат желбата за енергетска независност, на пример преку топлински пумпи и сончева топлинска енергија. Во исто време, порастот на цените може да ја отежне и промената, како што е пример во Босна и Бугарија, каде што порастот на цената на пелетите ја забавува климатската замена на системите за греење. Покрај нив и други земји се соочуваат со слични предизвици. Во двата случаи, REPLACE алатките и активностите помагаат да се насочат напорите за замена на системите за греење во поодржлива насока.

REPLACE вебинар во соработка со ЕУ порталот BUILD UP – Транзиција кон обновливи извори на греење и ладење преку замена на неефикасните системи во резиденцијалниот сектор

Во мај, BUILD UP  порталот на ЕУ се фокусираше на тоа како да се намали потрошувачката на енергија во зградите. Вебинарот на REPLACE на 31.5.2022 година за постепено укинување на системите за греење со фосилни горива беше совршено прилагоден и се одржа во соработка со BUILD UP порталот на ЕУ и проектот HARP.

Панелистите разговараа за предизвиците и двигателите за обновливите извори на греење и ладење. Од доле кон горе: Herbert Tretter (АЕА, Австрија), Vladimir Gjorgievski (SDEWES-Скопје, Северна Македонија), Angel Nikolaev (BSERC, Бугарија), Dražen Balić (EIHP, Хрватска), Ignacio Macías Rodríguez (ESCAN, Шпанија), Stefan Drexlmeier (EWO, Германија), Federica Sabbati (EHI, EУ), Karina Knaus (Модератор, АЕА)
Continue reading “REPLACE вебинар во соработка со ЕУ порталот BUILD UP – Транзиција кон обновливи извори на греење и ладење преку замена на неефикасните системи во резиденцијалниот сектор”

Заедно до поголем успех – колективни акции во проектот REPLACE

Колективните активности можат да ја направат енергетската подостапна, да постигнат технички поефикасни резултати и да промовираат греење и ладење кое е клиамтски прифатливо. На проектниот состанок што се одржа на 6 април 2022 година, партнерите на REPLACE ги презентираа можностите што ги спроведуваат во нивните региони.

Continue reading “Заедно до поголем успех – колективни акции во проектот REPLACE”

Семинар за обука на инвеститори, проектанти, изведувачи и презентација на REPLACE алатки

Со намалување на мерките за КОВИД-19 пандемијата, во април 2022 година беше организиран трет семинар за обука на инвеститори, проектанти и изведувачи со физичко присуство. Претходно беа одржани два онлајн семинари за обука во септември и декември 2021 година. Потребата за ваква активност беше повеќе од очигледна, бидејќи учесниците беа желни да слушнат повеќе за материјалите и алатките, но и да разменат знаења и искуства.

На 18.04.2022 година во Скопје беше организиран тренинг семинар за посредници и инвеститори како целодневен настан, проследен од околу 25 учесници. Обуката беше поделена во три дела, 2 сесии и панел дискусија со практична работилница, проследена со заклучоци и препораки за понатамошна работа.

Continue reading “Семинар за обука на инвеститори, проектанти, изведувачи и презентација на REPLACE алатки”

Работилницата за иновации на Светските денови за одржлива енергија – проектот REPLACE обезбедува информации за системи за греење и ладење на обновливите извори во резиденцијалниот сектор

„Почна уште една војна со фосилните горива во центарот на конфликтот… А фактот што енергетската зависност, безбедноста на снабдувањето, доверливоста, стабилноста на цените сега се повторно од големо значење е единствената добра работа во ситуацијата. Со оглед на моменталната ситуација во Украина и нејзиното влијание врз европскиот енергетски сектор, Доминик Руц (WIP Renewable Energies) им посака добредојде на повеќе од 40 учесници на REPLACE работилницата за иновации во Велс, 8 април 2022 година. Како дел од Светските денови за енергетска ефикасност, проектниот тим на REPLACE ја искористи можноста да размени знаење и искуство со учесниците за теми поврзани со обновливите извори на греење и ладење во резиденцијалниот сектор.

Долго време политичкото внимание беше насочено само кон електричната енергија, а потоа и кон секторот за мобилност, занемарувајќи го секторот за греење и ладење, но последиците сега се чувствуваат, рече Руц. „Проектот REPLACE започнува токму тука и го промовира преминот од фосилни енергии кон обновливи системи за греење во секторот за греење и ладење.

Тркалезна маса: Учесници беа претставници од REPLACE регионите: (горе лево кон десно) Карина Кнаус (AEA, Австрија, Модератор), Самра Муратспахиќ (ENOVA, Босна и Херцеговина), Ангел Николаев (BSERC, Бугарија), Емилија Михајлоска (SDEWES-Скопје, Северна Македонија), Херберт Третер (АEA, Австрија), Инго Бол (WIP, Германија)

На работилницата беше претставен проектот REPLACE со неговите цели, алатки и активности. Воедно се даде и преглед на декарбонизацијата на секторот за греење и ладење во Европа, и главните предизвици и двигатели, како и можните решенија и препораки за успешна транзиција на климатски прифатливите технологии.

Continue reading “Работилницата за иновации на Светските денови за одржлива енергија – проектот REPLACE обезбедува информации за системи за греење и ладење на обновливите извори во резиденцијалниот сектор”

REPLACE калкулаторот, одлична алатка за спроведување на техно-економски студии за крајните корисници на КАГоП регионот

Со цел да се поддржат потрошувачите да го направат вистинскиот избор за замена со нов и климатски прифатлив систем за греење, во КАГоП регионот беше спроведена кампања за изработка на техно-економски студии. Физибилити студиите беа бесплатни за сопствениците кои се заинтересирани да го заменат стариот систем за греење. Оваа кампања ја изведе SDEWES-Скопје врз основа на онлајн интервју со сопствениците со користење на REPLACE калкулаторот

Continue reading “REPLACE калкулаторот, одлична алатка за спроведување на техно-економски студии за крајните корисници на КАГоП регионот”

Трет вебинар: REPLACE калкулатор, интерактивна матрица и локално адаптирана алатка за техно-економска пресметка на технологии за греење

Последниот од серијата вебинари кои беа дел од кампањите на REPLACE беше организиран на 4 април 2022 година преку платформата ZOOM. На настанот присуствуваа 24 клучни чинители, кои го претставуваат регионот КАГоП, како и некои други општини. Воедно, имаше и претставници од Агенцијата за енергетика, Електрани на Македонија, како и невладини организации и компании од областа на обновливо греење и ладење.

Continue reading “Трет вебинар: REPLACE калкулатор, интерактивна матрица и локално адаптирана алатка за техно-економска пресметка на технологии за греење”

Регионите на проектот REPLACE активно ги спроведуваат кампањите! Состанокот кој го одржа конзорциумот даде преглед на активностите за замена на системите за греење

На 14 февруари 2022 година, се одржа состанокот на конзорциумот на проектот REPLACE и даде импресивен преглед за тоа како луѓето во деветте целни региони во Западна, Централна и Југоисточна Европа моментално можат да имаат корист од акциите за замена на системот за греење.

Во Австрија, во април ќе почне со работа едношалтерска продавница за замена на котли и печки, која е во организација на Австриската агенција за енергетика. Со тоа крајните потрошувачи ќе можат да користат нова интернет платформа која прво ќе биде достапна во провинцијата Салцбург. Давателот на услуги, меѓу другото, се обврзува да инсталира системи за греење кои се климатски прифатливи, а притоа да го отстрани и правилно складира стариот котел, да врши проверки на греењето за да се оствари енергетска заштеда и да обезбеди мобилен (привремен) уред за греење во случај на дефект на системот за греење и со тоа да обезбеди доволно време за замена на нов систем за греење.

Во кантонот Сараево во Босна и Херцеговина, проектниот партнер ENOVA веќе додели 12 стикери на домаќинствата кои ги загреваат своите објекти со 100% обновлива енергија. Со цел да се мотивираат уште повеќе луѓе да ги заменат нивните системи за греење со еколошки алтернативи, ENOVA организираше голема медиумска кампања во регионот, но и пошироко преку социјалните мрежи, печатените медиуми и интервјуа на радио и телевизија. Како дел од кампањите беа поставени и десет општински информативни центри кои имаа голем успех, привлекувајќи повеќе од 200 заинтересирани потрошувачи да добијат информации за замена на системите за греење.

Во Бугарија, партнерот на проектот REPLACE, BSERC беше директно вклучен во зголемувањето на субвенциите за обновливите извори на системи за греење на национално ниво, до 70 милиони евра. За да се осигура дека крајните потрошувачи се опремени со пелети за претстојната зима, BSERC ќе организира заедничка набавка во две општини во летниот период во 2022 година, што исто така ќе има позитивен ефект врз цената.

Во Хрватска, партнерот REGEA им помогна на 100 крајни потрошувачи во северозападна Хрватска да добијат субвенции за замена на системот за греење и на тој начин да купат климатски прифатливи системи за греење, сончеви топлински системи и топлински пумпи. Истовремено, 30 идни инженери учествува во организирана тура низ иновативниот информативен центар за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија, запознавајќи ги од прва рака еколошките технологии. Во пролетта 2022 година, партнерот EIHP ќе организира настани и теренски патувања прикажувајќи примери за добра практика, каде што заинтересираните чинители ќе можат да научат за веќе имплементираните системи за греење во регионот на Приморско-горанската жупанија.

Во баварскиот Оберланд во Германија, централните топлински мрежи играат главна улога. Во Оберланд, заинтересираните можат да ги посетат локалните топлински мрежи на земјоделците кои се снабдуваат себеси и нивните соседи со топлина или општинските мрежи. На информативниот ден организиран од страна на EWO на тема за централни топлински мрежи и идните снабдувачи на топлинска енергија, предавачите ќе го дадат своето мислење и ќе го пренесат знаењето и искуството на заинтересираните страни.

Во Северна Македонија, крајните корисници веќе можат да добијат информации за одржливо греење во информативните центри во регионот КАГоП. Во општините, проектниот партнер SDEWES-Скопје обезбедува промотивни материјали, прирачници и обучува вработени кои можат да го пренесат знаењето. Воедно, достапен е и виртуелен информативен центар за поширока промоција на REPLACE и надвор од регионот. SDEWES-Скопје исто така организираше два вебинари и пренесе знаење на вкупно 50 учесници од општини, креатори на политики, професионалци и крајни корисници. Планиран е уште еден вебинар за пролетта 2022 година. На почетокот на октомври 2021 година во рамките на кампањата „Означување на 100% одржливи системи за греење и ладење“, КАГоП регионот иницираше повик и го објави на општинските веб-страници со цел граѓаните кои поседуваат такви системи за греење да аплицираат и да бидат награден со зелен стикер. Заинтересираноста беше голема, бидејќи речиси 80 граѓани се пријавија да бидат пример за еколошки свесни корисници.

Во Шпанија, проектните партнери EREN и ESCAN организираа работилница за професионалци. Повеќе од 40 учесници се информираа за климатски прифатливо греење, а со тоа стекнаа знаење што сега можат да го пренесат на своите клиенти. Партнерите на проектот доделија стикери на 200 куќи и 200 котли и споделија нови знаења и информации за биомасата до крајните потрошувачи. Воедно, воспоставени се 10 информативни центри. Новата шема за субвенционирање развиена од EREN помага да се префрлат котли од фосилни горива на биомаса со вкупен капацитет од 10 MW во рок од неколку месеци. Дополнително, како добра пракса беа снимени четири видеа со системи за греење на биомаса во индивидуална куќа, во станбена зграда, приватна и јавна мрежа за греење наместо користење фосилни горива.

Во Словенија, проектниот партнер институт Јожеф Стефан, преку REPLACE калкулаторот им помага на сите заинтересирани да аплицираат за субвенција за системи за греење кои се климатски прифатливи. Организацијата што ја доделува субвенцијата ги советува апликантите однапред да го пресметаат својот случај користејќи го калкулаторот, добивајќи информации за соодветни системи за греење кои се прифатливи за нивната ситуација и можностите за финансирање. Дополнително, 75 посредници го користат REPLACE калкулаторот како “white-label”алатка за нивниот бизнис. Во рамките на колективната акција 134 котли на нафта беа заменети со топлински пумпи, иако првичната цел беше поставена на 100 котли на нафта.

Кампањите на REPLACE се одвиваат во 9 проектни региони до август 2022 година. Дознајте повеќе од проектните парнери кои активности ќе се спроведуваат во вашиот регион во следниот период.

100% Renewable Heating Campaign

Со цел да се истакне напорот на потрошувачите кои го промениле својот систем за греење на обновлива енергија, беше дизајнирана ознака за 100% одржлив систем која ќе се закачи на нивните куќи или системи со цел да ги поттикне и мотивира другите потрошувачи да ги заменат старите системи со климатски прифатливи алтернативи. На почетокот на октомври КАГоП регионот иницираше повик кој беше објавен на веб-страници на општините преку кој граѓаните кои имаат инсталиран еколошки систем можат да се пријават и да бидат наградени со зелена налепница и енергетски ефикасни светилки. Одзивот беше навистина голем, односно 80 граѓани се пријавија да бидат пример за крајни корисници кои се свесни за животната средина. Со оглед на моменталната состојба со КОВИД-19 пандемијата, КАГоП регионот организираше посебни настани во секоја од општините каде граѓаните можеа да си ги подигнат зелените налепници. Првиот настан беше организиран во општина Карпош на 7 декември 2021 година каде градоначалникот ја поздрави оваа успешна кампања. Дополнително, беа организирани два други настани на 21 декември во општина Ѓорче Петров и на 23 декември во општина Аеродром каде претставници од општините ги поделија налепниците на граѓаните кои имаат инсталирано обновлив систем за греење. Граѓаните ги поставија зелените налепници на своите објекти или системи со што добивме многу фотографии од различни системи за греење на обновливи извори на енергија кои понатаму ќе бидат пример за добра практика.