REPLACE Matrice grejanja

Pri zameni neefikasnih sistema grejanja, REPLACE Matrice grejanja pružaju početni pregled: one pokazuju koji tip sistema grejanja zasnovan na obnovljivim izvorima energije ili priključku na daljinsko grejanje je najprikladniji za vaše objekte individualnog ili kolektivnog stanovanja. Kakav se sistem preporučuje, zavisi od energetskih karakteristika razmatrane zgrade, tj. od potrebne korisne toplote u kWh po m² i godini prema energetskom certifikatu. Izveštaj koji prikazuje matrice grejanja za oba tipa objekata za devet evropskih zemalja možete pogledati ovdje.

Bilo da se radi o novoj gradnji ili renoviranju: s obnovljivom energijom vaš novi sistem grejanja – bilo da je to peć, vlastiti kotao ili priključak na daljinsko grejanje – ne donosi samo uštedu troškova i udobnost. Takođe daje dragocen doprinos ublažavanju klimatskih promena, te održavanju ekonomske snage vašeg regiona i sigurnom snabdevanju energijom. Sve navedeno sa energijom iz vašeg regiona: bilo sunčevom energijom, biomasom ili ambijentalnom toplotom koja se putem toplotne pumpe stavlja na raspolaganje električnom energijom iz vode, vjetra i sunca ili se radi o priključku na daljinsko grejanje.

U svakoj od devet partnerskih zemalja, u dve matrice grejanja, sistemi grejanja klasificirani su prema sistemu semafora. Gradacija se temelji na sveobuhvatnom katalogu kriterijuma, pri čemu su udobnost, investicijski troškovi i emisije CO2 dobili visok značaj. Na primer, sistemi grejanja s tamnozelenim poljima imaju vrlo niske emisije CO2, s niskim investicijskim troškovima i visokim komforom grejanja. Sistemi grejanja sa žutim poljima preporučuju se samo uslovno, a oni sa crvenim poljima se ne preporučuju – zbog neusklađenosti sa gornjim kriterijumima.

  • Zgrade koje se mogu pronaći kreću se od pasivnih kuća preko niskoenergetskih do starih ili energetski neefikasnih objekata.
  • Dostupni sistemi grejanja sadrže npr. toplotne pumpe, grejanje na pelet, daljinsko grejanje ili kamine.
  • Skala od zelene preko žute do crvene pokazuje koji sistem grejanja najbolje odgovara određenom tipu objekta. Potražite zeleno polje.
  • Informacije pri prelasku mišem objašnjavaju na šta korisnici trebaju paziti pri odabiru određenog sistema grejanja ili zašto se tačno preporučuje ili ne preporučuje sistem.

Pregled služi kao osnova za traženje stručnog energetskog saveta i razjašnjavanje daljih detalja.

Savjet: REPLACE preporučuje da vanjska ovojnica zgrade i interni sistem za dovod toplote pregleda energetski savetnik pre promjene sistema grejanja. Dobra toplotna izolacija ovojnice zgrade, dobri prozori i hidraulički uravnoteženo snabdevanje toplotom sprečavaju gubitak toplote i na taj način značajno smanjuju godišnje troškove grejanja i ulaganja potrebna za novi sistem grejanja.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Institucija Grad Šabac je, prema svom najboljem znanju i mogućnostima, izradila ovu matricu grejanja za odabir najprikladnijeg sistema grejanja na osnovu originalne matrice grejanja austrijske inicijative za zaštitu klime klimaaktiv Saveznog ministarstva za zaštitu klime, životne sredine, energije, mobilnosti, Inovacije i tehnologija (BMK). Ova matrica je prilagođena uzimajući u obzir regionalne, strukturne, ekonomske i uvete životne sredine, tako da npr. različiti klimatski uslovi, građevinski standardi, udio uglja, nafte i plina u nacionalnoj mešavini električne energije za rad toplotnih pumpi itd. adekvatno se uzimaju u obzir s obzirom na preporučene tehnologije grejanja.

Matrica grejanja izrađena je sa najvećom pažnjom od strane stručnjaka Grada Šabca u koordinaciji sa relevantnim regionalnim akterima. Međutim, uključeni autori ne mogu prihvatiti nikakvu odgovornost za ispravnost, celovitost i aktuelnost sadržaja. Pored toga, isključena je odgovornost za sve odgovorne autore za svu štetu, posebno za direktnu ili indirektnu, kao i materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu upotrebom ili nekorištenjem datih podataka. Isto se analogno odnosi na Evropsku komisiju koja je finansirala izradu matrica grejanja i austrijsku Vladu (posebno BMK) koja je razvila i dostavila originalnu verziju.

Cookie Consent with Real Cookie Banner