REPLACE Matrice grijanja

Pri zamjeni neučinkovitih sustava grijanja, REPLACE Matrice grijanja pružaju početni pregled: one pokazuju koji tip sustava grijanja temeljen na obnovljivim izvorima energije ili priključku na daljinsko grijanje je najprikladniji za vaše objekte individualnog ili kolektivnog stanovanja. Kakav se sustav preporučuje, zavisi od energetskih karakteristika razmatrane zgrade, tj. od potrebne korisne topline u kWh po m² i godini prema energetskom certifikatu. Izvještaj koji prikazuje matrice grijanja za oba tipa objekata za devet europskih zemalja možete pogledati ovdje.

Bilo da se radi o novoj gradnji ili renoviranju: s obnovljivom energijom vaš novi sustav grijanja – bilo da je to peć, vlastiti kotao ili priključak na daljinsko grijanje – ne donosi samo uštedu troškova i udobnost. Takođe daje dragocjen doprinos ublažavanju klimatskih promjena, te održavanju ekonomske snage vašeg regiona i sigurne opskrbe energijom. Sve navedeno sa energijom iz vašeg regiona: bilo sunčevom energijom, biomasom ili ambijentalnom toplotom koja se putem toplotne pumpe stavlja na raspolaganje električnom energijom iz vode, vjetra i sunca ili se radi o priključku na daljinsko grijanje.

U svakoj od devet partnerskih zemalja, u dvije matrice grijanja, sustavi grijanja klasificirani su prema sustavu semafora. Gradacija se temelji na sveobuhvatnom katalogu kriterija, pri čemu su udobnost, investicijski troškovi i emisije CO2 dobili visok značaj. Na primjer, sustavi grijanja s tamnozelenim poljima imaju vrlo niske emisije CO2, s niskim investicijskim troškovima i visokim komforom grijanja. Sustavi grijanja sa žutim poljima preporučuju se samo uslovno, a oni sa crvenim poljima se ne preporučuju – zbog neusklađenosti sa gornjim kriterijima.

  • Zgrade koje se mogu pronaći kreću se od pasivnih kuća preko niskoenergetskih do starih ili energetski neučinkovitih objekata.
  • Dostupni sustavi grijanja sadrže npr. toplotne pumpe, grijanje na pelet, daljinsko grijanje ili kamine.
  • Skala od zelene preko žute do crvene pokazuje koji sustav grijanja najbolje odgovara određenom tipu objekta. Potražite zeleno polje.
  • Informacije pri prelasku mišem objašnjavaju na šta korisnici trebaju paziti pri odabiru određenog sustava grijanja ili zašto se tačno preporučuje ili ne preporučuje sustav.

Pregled služi kao osnova za traženje stručnog energetskog savjeta i razjašnjavanje daljih detalja.

Savjet: REPLACE preporučuje da vanjska ovojnica zgrade i interni sustav za dovod topline pregleda energetski savjetnik prije promjene sustava grijanja. Dobra toplotna izolacija ovojnice zgrade, dobri prozori i hidraulički uravnoteženoa opskrba toplinom sprečavaju gubitak topline i na taj način značajno smanjuju godišnje troškove grijanja i ulaganja potrebna za novi sustav grijanja.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Organizacije Energetski institut Hrvoje Požar – EIHP i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – REGEA su, prema svom najboljem znanju i mogućnostima, izradili ovu matricu grijanja za odabir najprikladnijeg sustava grijanja na osnovu originalne matrice grijanja austrijske inicijative za zaštitu klime klimaaktiv Saveznog ministarstva za zaštitu klime, okoliša, energije, mobilnosti, Inovacije i tehnologija (BMK). Ova matrica je prilagođena uzimajući u obzir regionalne, strukturne, ekonomske i okolišne uvjete, tako da npr. različiti klimatski uslovi, građevinski standardi, udio uglja, nafte i plina u nacionalnoj mješavini električne energije za rad toplotnih pumpi itd. adekvatno se uzimaju u obzir s obzirom na preporučene tehnologije grijanja.

Matrica grijanja izrađena je sa najvećom pažnjom od strane EIHP i REGEA stručnjaka u koordinaciji sa relevantnim regionalnim akterima. Međutim, uključeni autori ne mogu prihvatiti nikakvu odgovornost za ispravnost, cjelovitost i aktuelnost sadržaja. Pored toga, isključena je odgovornost za sve odgovorne autore za svu štetu, posebno za direktnu ili indirektnu, kao i materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu uporabom ili nekorištenjem datih podataka. Isto se analogno odnosi na Europsku komisiju koja je financirala izradu matrica grijanja i austrijsku Vladu (posebno BMK) koja je razvila i dostavila originalnu verziju.

Cookie Consent with Real Cookie Banner