U sklopu projekta REPLACE objavljena su tri pregledna izvješća – sažetak rezultata REPLACE projekta, pregled kampanja zamjene i zaključci za donositelje odluka

Od studenog 2019. do travnja 2023., REPLACE je podržao kućanstva, ali i posrednike, političare i investitore u tranziciji sa starih i neučinkovitih sustava grijanja i hlađenja na klimatski prihvatljiva rješenja. Na kraju projekta, tri izvješća sažimaju rezultate i mogu poslužiti kao inspiracija za oponašanje zamjena s manjim utjecajem na klimu. Sva izvješća su dostupna na engleskom jeziku.

Izvješće D1.2 “Održavanje topline u kriznim vremenima” sažeto i ilustrovano prikazuje rezultate REPLACE projekta na 18 stranica. Prikazuje suradnju s Lokalnim Radnim Grupama koje su pomogle u oblikovanju kampanja i okvira za prijelaz na grijanje i hlađenje u devet REPLACE regija. Daje pregled kampanja provedenih u regijama i glavnih rezultata projekta, od smanjenje emisija CO2  do ulaganja koja potiču ulaganja u upotrebu obnovljivih izvore energije. Daljnje teme su REPLACE alati razvijeni za podršku kućanstvima i stručnjacima, poput REPLACE kalkulatora i dva priručnika usmjerena na praksu, uspješne priče iz REPLACE regija i 12 preporuka za donositelje odluka.

Izvješće D6.2 pruža temeljit uvid u kampanje provedene u osam zemalja, od Zapadne preko Središnje do Jugoistočne Europe. Sve aktivnosti imale su za cilj povećanje usvajanja sustava grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije, te podizanje svijesti o energetski učinkovitim praksama grijanja. Aktivnosti su uključivale označavanje kotlova i kuća sa 100% grijanjem na obnovljive izvore energije, organiziranje informativnih centara u gradovima i terenske posjete najboljim primjerima sustava grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije, olakšavanje upotrebe prijenosnih uređaja za grijanje u slučaju nužde, suradnju instalatera i izvođača radova, te provođenje zajedničkih akcija za promociju sustava grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije. Osim toga, aktivnosti su imale za cilj rješavanje pitanja financiranja i dostupnosti, te pružanje informacija putem webinara, informativnih večeri i sveobuhvatnih paketa za zamjenu sustava grijanja.

Izvješće D6.4 “Zaključci REPLACE projekta za donositelje odluka – zamjena sustava grijanja u vremenima višestrukih kriza” rezultat je REPLACE projekta i odražava mišljenja mnogih europskih stručnjaka iz područja obnovljivih izvora energije, te grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije. U izvještaju su razmatrana iskustva devet različitih tržišta, od kojih su dva izvan Europske unije, te su na osnovu toga iznesene odgovarajuće preporuke. Jasno je da je nužno djelovati odmah, te da postoje razvijene i zrele tehnologije koje omogućavaju dekarbonizaciju sektora. U nastavku izvješća je izneseno dvanaest hitnih pitanja u kojima je potrebno političko djelovanje kako bi se bolje potaknula i ubrzala tranzicija na sustave grijanja obnovljive izvore u Europi. Osim toga, u izvještaju su prikazane i inovativne ideje razvijene tijekom REPLACE projekta za podršku tranziciji na grijanje na obnovljive izvore energije.

Cookie Consent with Real Cookie Banner