Objavljena su tri sinoptička izvještaja u okviru REPLACE projekta – sažetak rezultata REPLACE projekta, pregled kampanja zamjene i zaključci za donosioce odluka

Od novembra 2019. do aprila 2023., REPLACE je podržavao domaćinstva, ali i posrednike, političare i investitore u tranziciji sa starih i neefikasnih sistema grijanja i hlađenja na rješenja sa manjim utjecajem na okoliš i klimu. Na kraju projekta, tri izvještaja daju sažet prikaz rezultata i mogu poslužiti kao inspiracija za imitatore prilikom zamjene sistema grijanja/hlađenja sa manjim uticajem na okoliš i klimu. Svi izvještaji su dostupni na engleskom jeziku.

Izvještaj D1.2 „Održavanje toplote u vrijeme krize“ daje sažet i ilustrovan prikaz REPLACE rezultata na 18 stranica. Prikazuje saradnju sa Lokalnim radnim grupama, koje su pomogle u oblikovanju kampanja i okvirnih uslova za tranziciju grijanja i hlađenja u devet REPLACE regija. Ovaj izvještaj daje pregled kampanja u navedenim regijama i glavnih rezultata projekta, od smanjenja emisija CO2 do investicija koje potiču ulaganja u obnovljive izvore energije. Daljnje teme su REPLACE alati razvijeni za podršku domaćinstvima i stručnjacima, poput REPLACE kalkulatora i dva priručnika usmjerena na praksu, uspješne priče iz REPLACE regija i 12 preporuka za donosioce odluka.

Izvještaj D6.2 pruža dublji uvid u kampanje provedene u osam zemalja od Zapadne, preko Centralne do Jugoistočne Evrope. Sve aktivnosti služile su povećanju korištenja sistema grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije, te podizanju svijesti o energetski efikasnijim praksama grijanja. Aktivnosti su uključivale označavanje kotlovnica i kuća sa 100% grijanjem na obnovljive izvore energije, organizovanje gradske informacione mreže i terenskih posjeta najboljim primjerima sistema grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije, olakšavanje upotrebe prenosnih uređaja za grijanje u slučaju nužde/vanrednih okolnosti, saradnju instalatera i izvođača radova, te provođenje zajedničkih akcija za promociju sistema grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije. Osim toga, aktivnosti su imale za cilj rješavanje pitanja finansiranja i dostupnosti, te pružanje informacija putem webinara, informativnih večeri i kompletnih paketa za zamjenu sistema grijanja.

Izvještaj D6.4 „Zaključci REPLACE projekta za donositelje odluka – zamjena sistema grijanja u vremenima višestrukih kriza“, predstavlja rezultat REPLACE projekta i odražava mišljenja mnogih evropskih stručnjaka iz oblasti obnovljive energije i grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije. U ovom izvještaj su razmatrana iskustva iz devet različitih tržišta, od kojih su dva izvan Evropske unije, i dat je prijedlog odgovarajućih preporuka. Jasno je da se mjere moraju poduzeti odmah, te da postoje razvijene i zrele tehnologije koje omogućavaju dekarbonizaciju sektora. Izvještaj identificira dvanaest hitnih pitanja koja zahtijevaju političke akcije, kako bi se unaprijedila i ubrzala tranzicija prema sistemima grijanja na obnovljive izvore u Evropi. Osim toga, u izvještaju su prikazane inovativne ideje koje su razvijene tokom REPLACE projekta, a koje podržavaju tranziciju na grijanje na obnovljive izvore energije.

Cookie Consent with Real Cookie Banner