Projekt REPLACE je objavil tri celovita poročila, ki so osredotočena na ključne vidike – povzetek rezultatov projekta REPLACE, pregled kampanj za zamenjavo starih sistemov za ogrevanje ter povzetek zaključkov za odločevalce

Od novembra 2019 do aprila 2023 je projekt REPLACE podpiral gospodinjstva, posrednike, oblikovalce politik in investitorje pri zamenjavi starih in neučinkovitih sistemov ogrevanja in hlajenja s trajnostnimi rešitvami. Ob zaključku projekta so na voljo tri poročila, ki povzemajo dosežene rezultate in lahko služijo kot navdih za trajnostne zamenjave starih sistemov tudi drugod po svetu. Vsa poročila so na voljo v angleškem jeziku.

Poročilo D1.2 Ogrevanje v času krize na 18 straneh povzema rezultate projekta REPLACE. Prikazuje sodelovanje z lokalnimi delovnimi skupinami, ki so pomagale oblikovati kampanje in robne pogoje za prehod na ogrevanje in hlajenje v devetih REPLACE regijah. V poročilu je pripravljen pregled različnih kampanj v regijah in glavnih rezultatov projekta, od prihrankov CO2 do spodbujenih naložb v trajnostno energijo. Med drugimi temami so predstavljena tudi REPLACE orodja, ki so bila razvita za podporo gospodinjstvom in strokovnjakom (REPLACE kalkulator, priročnika primerov dobrih praks, ki vsebuje uspešne zgodbe iz REPLACE regij ter oblikovana priporočila za oblikovalce politik).

Poročilo D6.2 podrobno predstavlja kampanje izvedene v osmih državah, od Zahodne do Srednje in Jugovzhodne Evrope. Vse aktivnosti so bile namenjene izboljšanju stanja pri uvajanju trajnostnih sistemov ogrevanja in hlajenja ter ozaveščanju o trajnostnih praksah na tem področju. Aktivnosti so vključevale označevanje kotlov in hiš, ogrevanih izključno z obnovljivimi viri energije, organizacija informacijskih središč in ogledi dobrih praks sistemov ogrevanja in hlajenja. Prav tako so aktivnosti vključevale tudi prenosne naprave za nujno ogrevanje med servisiranjem okvarjenih sistemov ter sodelovanje z montažerji in izvajalci ter izvajali skupinske ukrepe za promocijo sistemov ogrevanja in hlajenja. Poleg tega smo se osredotočili tudi na finančni vidik zamenjave sistemov, kar smo predstavili preko spletnih seminarjev, informativnih predavanj in celovitih paketov, ki so ciljnim skupinam omogočili pridobitev ustreznih informacij o zamenjavi ogrevalnih sistemov.

Poročilo D6.4 Povzetki projekta REPLACE za odločevalce – zamenjava ogrevalnih sistemov v času krize. Povzetek poročila zajema mnenja mnogih evropskih strokovnjakov s področja obnovljivih virov energije ter trajnostnega ogrevanja in hlajenja. V poročilu so predstavljene izkušnje ter priporočila, ki so bila oblikovana s pomočjo devetih različnih trgov (od tega dve zunaj Evropske unije). Jasno je, da je potrebno hitro ukrepanje in da obstajajo zrele tehnologije za dekarbonizacijo sektorja. V nadaljevanju je predstavljenih dvanajst glavnih vprašanj oz. področij, kjer je v prihodnje potrebna politična intervencija za učinkovitejše spodbujanje in pospešitev prehoda na trajnostno ogrevanje v Evropi. Poleg tega so v poročilu prikazane inovativne ideje, ki so bile razvite med projektom REPLACE za podporo prehoda na trajnostno ogrevanje.

Cookie Consent with Real Cookie Banner