REPLACE – Preporuke za toplinsku tranziciju u Hrvatskoj (Primorsko-goranska županija)

Od studenoga 2019. do travnja 2023., EU projekt REPLACE je pružao potporu kućanstvima da svoje stare, neučinkovite uređaje za grijanje zamijene modernim, čistim i klimatski prihvatljivijim sustavima grijanja. U kontekstu energetske i klimatske krize, omogućavanje energetskih sustava koji se temelje na obnovljivim izvorima energije instaliranima u regiji – umjesto fosilnih goriva uvezenih iz nedemokratskih država – vrlo je važno za slobodna društva.

Ovaj dokument sadrži preporuke za djelovanje na političkoj razini, koje Energetski institut Hrvoje Požar na temelju rezultata projekta smatra korisnim za toplinsku tranziciju u Hrvatskoj.

Cookie Consent with Real Cookie Banner