REPLACE – Preporuke za poboljšanje zakonodavnog okvira za energetsku tranziciju u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Od studenog 2019. do travnja 2023. godine, projekt EU – REPLACE je pružao podršku kućanstvima u zamjeni starih, neučinkovitih uređaja za grijanje modernim, čistim i klimatski prihvatljivijim sustavima grijanja koji su udobniji i otporniji. U kontekstu energetske i klimatske krize, iznimno je važno osigurati energetske sustave koji se temelje na obnovljivim izvorima energije, koji su dostupni u blizini, umjesto da se koriste fosilna goriva uvezena iz nedemokratskih država. To je važno za slobodna društva.

Ovaj dokument daje preporuke za političko djelovanje na hrvatskom tržištu grijanja. Projektni partner, Regionalna energetsko – klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, koristeći rezultate projekta, pomogla je u procesu toplinske tranzicije.

Cookie Consent with Real Cookie Banner