Kako podržati zamjenu sustava grijanja i hlađenja – objavljena su 3 sintetička izvješća projekta REPLACE

Projekt REPLACE ima cilj potaknuti domaćinstva u osam europskih zemalja na zamjenu neučinkovitih sustava grijanja i hlađenja klimatski prihvatljivim. U sljedeća tri izvješća nalazi se pregled mjera koje su podržale zamjenu sustava grijanja i hlađenja u regijama projekta REPLACE. Dobrodošli su svi koji žele slijediti njihov primjer.

Sintetičko izvješće o političkim mjerama – Izvješće D5.1

Programi i mjere politike mogu podržati zamjenu neučinkovitih sustava grijanja i hlađenja klimatski prihvatljivima. Ovo izvješće sažima političke mjere koje su kreirane i provedene tijekom kampanja i aktivnosti projekta REPLACE. Primjerice, u bugarskoj pilot-regiji, REPLACE je pomogao u unapređenju dizajna i provedbi planova obnovljive energije na općinskom nivou. U Bosni i Hercegovini, REPLACE partner, Enova, sudjelovao je u “Strategiji za ograničavanje upotrebe ugljena i drugih čvrstih goriva u Sarajevskom kantonu u razdoblju 2021-2031” s ciljem poboljšanja kvalitete zraka u zimskim mjesecima. Rezultati i saznanja omogućavajućih aktivnosti REPLACE-a sažeti su u izvješću D5.1.

Rješavanje rodnih pitanja, energetskog siromaštva, povratnog i zaključanog učinka – Izvješće D5.2

Postupno ukidanje neučinkovitih sustava grijanja može biti otežano raznim aspektima: nedostatak financijskih resursa, nedostupnost informacija i starija dob mogu predstavljati izazove, jer zamjena kotla zahtijeva velik napor, posebno za osobe koje žive same. Žene posebno često žive same u starijoj dobi zbog svoje dulje životne dobi. Osim toga, postoji povratni učinak, prema kojem potrošači povećavaju svoje korištenje energetskih usluga kao odgovor na mjere energetske učinkovitosti koje su im inicijalno smanjile troškove energije. Tu je i zaključani učinak, gdje su domaćinstva vezana uz određenu vrstu sustava grijanja i goriva do kraja njegovog dugog vijeka trajanja. Izvješće D5.2 pokazuje što je učinjeno u regijama REPLACE-a kako bi se učinkovito riješila pitanja vezana za rod, energetsko siromaštvo, povratni i zaključani učinak.

REPLACE kolektivne akcije – Izvješće D5.3

Ne postoji univerzalno rješenje za izazov postupnog ukidanja sustava grijanja na naftu, prirodni plin, ugljen, neučinkovito drvo i električnu energiju na europskim tržištima stambenog grijanja. To se također može primijetiti u razvoju i provedbi kolektivnih akcija za olakšavanje transformacije energetskog sustava na tržištu stambenog grijanja. Na primjer, u austrijskoj pilotskoj regiji, provedena kolektivna akcija dovela je do uspostave jedinstvenog centra gdje domaćinstva na web platformi mogu pronaći kompletne dobavljače za prelazak na novi sustav. U španskoj pilotskoj regiji Castilla y León, kolektivna akcija uključivala je osnivanje lokalnih logističkih centara za gorivo od biomase, što predstavlja jasnu mogućnost za dobivanje veće količine biomase i stvaranje novih samostalnih radnih mjesta na područjima koja su nekad bila ugljenokopi. Rezultati i pouke iz uspostavljanja kolektivnih akcija u devet REPLACE pilot regija sažeti su u izvješću D5.3.

Cookie Consent with Real Cookie Banner