REPLACE konferenca – vizija prihodnosti, trajnostne tehnologije, ovire in rešitve

Ogrevanje v času krize

“Ogrevanje v času krize” je bilo geslo REPLACE konference, na kateri se je 21. marca 2023 v Bruslju in preko spleta udeležilo približno 120 udeležencev. Projekt je od leta 2019 podpiral gospodinjstva v osmih evropskih državah pri zamenjavi neučinkovitih sistemov ogrevanja in hlajenja z okolju prijaznimi rešitvami. Pri implementaciji se je soočil s prvo pandemijo in nato še z energetsko krizo. Kot je dejal Karlis Goldstein iz estonskega Ministrstva za gospodarstvo in komunikacije v svojem uvodnem govoru: “Nismo pričakovali, da se bomo znašli v trenutnem geopolitičnem in energetskem prehodu. … če bi šele sedaj začeli razmišljati o rešitvah, bi zapravili nekaj dobrih let. Zelo sem hvaležen ekipi REPLACE projekta za njihov trud. In res je pravi čas, da preučimo rezultate njihovega dela.”

Vizija za sektor ogrevanja in hlajenja ter obnovljive tehnologije

Po pregledu projekta REPLACE s strani koordinatorja projekta Herberta Tretterja (Avstrijska energetska agencija), je Karlis Goldstein v svojem ključnem govoru predstavil vizijo prihodnosti sektorja ogrevanja in hlajenja v EU. Med drugim je predstavil smeri za trajnostno ogrevanje in hlajenje, kot npr. načrtovanje, elektrifikacija in shranjevanje energije, ter nakazal, da je pravičnost ključnega pomena za družbeno korist.

Na konferenci so bile predstavljene tudi tri trajnostne tehnologije: V zvezi z biomaso je Manolis Karampinis (Bioenergy Europe) poudaril potrebo po jasnih in doslednih politikah ter podpori vlade za množični prehod na obnovljive naprave. V zvezi s toplotnimi črpalkami v domačem ogrevanju je Jozefien Vanbecelaere (Evropsko združenje toplotnih črpalk) osredotočila na vprašanje, ali lahko toplotne črpalke zagotovijo dovolj toplote in poudarila spretnosti kot ključni dejavnik za spodbujanje uporabe toplotnih črpalk v gospodinjstvih. Vlogo daljinskega ogrevanja pri razogljičenju sektorja ogrevanja je predstavila Amélie Ancelle (Energy Cities). V projektu Decarb City Pipes 2050 sedem mest razvija strategije razogljičenja, vključno z energetskimi načrti, prilagojenimi EU in nacionalnim ter lokalnimi politikami.

Cilji, krizno povezane ovire in rešitve za prehod na ogrevanje v Evropi

Dražen Balić (Energetski inštitut Hrvoje Požar, Hrvaška) se je ukvarjal s cilji in s povezanimi ovirami za trajnostno ogrevanje v Evropi. Med drugim se je Balić ukvarjal z globalnimi izzivi, kot je podnebna kriza in prekinitve dobave goriva, z ovirami za prehod – tehnološke in tržne ovire z rešitvami ter o tem, da je nujno potreben močan regulatorni okvir in vključevanje državljanov.

Rešitve iz pilotnih regij REPLACE

Udeleženci so se v sekciji o rešitvah lahko podučili o lokalnih mrežah daljinskega ogrevanja na biomaso (Nemčija), o avstrijskem One-Stop-Shopu, ki omogoča zamenjavo ogrevalnih sistemov čim bolj preprosto, hitro in trajnostno, o uspešnem sodelovanju več organizacij v Sloveniji, ki je privedlo do tega, da so bili kampanje in REPLACE vsebine vpeljani na nacionalni ravni, ter o informacijskih središčih v Bosni in Hercegovini, ki so dosegla več kot 1000 končnih uporabnikov.

Panelna razprava: kako uvesti prehod na ogrevanje v Evropi?

Zadnja panelna razprava se je osredotočila na to, kako uvesti prehod na ogrevanje v Evropi. Glede toplotnih črpalk je Jozefien Vanbecelaere omenila standardizacijo in sisteme “plug and play”, da bi bile namestitve lažje in cenejše. Glede trajnostne energije je Manolis Karampinis trdil, da je treba upoštevati tudi vlogo obnovljivega vidika, kot način trajnostnega ogrevanja in hkrati uporabnikom omogočiti varno vlaganje v trajnostno ogrevanje. Govorec za projektna območja, Francisco Puente iz Španije, je poudaril, da ni ene same rešitve za vsa področja, ampak da je treba izbiro tehnologije prilagoditi situaciji, podnebju itd. Angel Nikolaev iz Bolgarije je poudaril izziv, da v njegovi nizko dohodkovni regiji ni subvencij za zamenjavo ogrevalnih sistemov, Natasha Markovska iz Severne Makedonije pa si želi državnega načrta na področju ogrevanja in hlajenja.

REPLACE Newsletter #4 – Final Conference

Presentaciones y video

Predstavitve in video posnetki: Če vas zanima več, si oglejte vse predstavitve in video posnetke tukaj.

Cookie Consent with Real Cookie Banner