Kako podpreti zamenjavo sistemov za ogrevanje in hlajenje – objavljena 3 zgoščena poročila projekta REPLACE

Projekt REPLACE si prizadeva spodbuditi gospodinjstva v osmih evropskih državah, da zamenjajo svoje neučinkovite sisteme ogrevanja in hlajenja s okolju prijaznejšimi alternativami. Sestavljena so bila tri poročila, ki predstavljajo pregled ukrepov, ki so bili izvedeni za podporo zamenjave sistemov ogrevanja in hlajenja v regijah projekta REPLACE. Ta poročila so na voljo drugim kot referenčni vir, z željo, da bodo navdih za podobne projekte drugod.

Zgoščeno poročilo o ukrepih – poročilo D5.1

Poročilo povzema ukrepe politike, ki so bili ustvarjeni in izvedeni med kampanjami in dejavnostmi REPLACE. Na primer, v bolgarski pilotski regiji je REPLACE prispeval k boljšemu oblikovanju in izvajanju občinskih načrtov trajnostne energije. V Bosni in Hercegovini je bil partner projekta REPLACE Enova vključen v pripravo “Strategije za omejevanje uporabe premoga in drugih trdnih goriv v sarajevski kantonu v obdobju 2021-2031” za izboljšanje kakovosti zraka v zimskih mesecih. Rezultati in ugotovitve REPLACE dejavnosti so povzeti v poročilu D5.1.

Enakost spolov, energetska revščina in drugi učinki  – Poročilo D5.2

Zamenjava neučinkovitih ogrevalnih sistemov lahko predstavlja izziv, saj obstaja več dejavnikov, ki lahko to nalogo otežijo. Nekateri od teh dejavnikov vključujejo pomanjkanje finančnih virov, omejen dostop do informacij ter napredna starost. Za posameznike, ki živijo sami, je zamenjava kotla lahko še posebej zahtevna naloga. Ženske, ki imajo običajno daljšo življenjsko dobo kot moški, so v svojih poznejših letih pogosto same in se lahko še težje spopadajo s to nalogo. Poleg tega je treba upoštevati povratni učinek (rebound effect), kjer posamezniki v odgovor na ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti, ki so sprva zmanjšali njihove stroške energije, lahko povečajo svojo uporabo energetskih storitev. Poleg tega lahko gospodinjstva ostanejo “zaklenjena” v določeno vrsto ogrevalnega sistema in goriva (lock in effect), dokler ne doseže konca svoje dolge življenjske dobe, kar otežuje prehod na bolj učinkovit sistem. Na srečo poročilo D5.2. izpostavlja nekatere učinkovite ukrepe, ki so bili sprejeti v regijah REPLACE za obravnavanje teh težav, vključno z vprašanji enakosti spola in energetske revščine ter povratni učinek (rebound effect) in ” učinek zaprtega sistema” (lock in effect).

REPLACE skupinski ukrepi – poročilo D5.3

Izziv opuščanja sistemov ogrevanja na nafto, zemeljski plin, premog, neučinkovito drva in sisteme ogrevanja samo na elektriko na evropskih tržiščih za ogrevanje stanovanj nima enostne rešitve, ki bi ustrezala vsem situacijam. To je očitno pri razvoju in izvajanju skupnih ukrepov za olajšanje preoblikovanja energetskega sistema na trgu ogrevanja stanovanj. Na primer, v avstrijski pilotni regiji so uvedli skupni ukrep, ki je privedel do vzpostavitve spletne platforme “vse na enem mestu”, kjer lahko gospodinjstva najdejo ponudnike, ki ponujajo vse vključeno za preklop sistema. V španski pilotni regiji Castilla y León pa je skupni ukrep vključeval vzpostavitev lokalnih logističnih središč za biomaso, kar je predstavljalo priložnost za pridobivanje več biomase in ustvarjanje novih avtonomnih delovnih mest v nekdanjih premogovniških območjih. Rezultati in nauki iz izvajanja skupnih ukrepov v devetih pilotnih regijah REPLACE so povzeti v tem poročilu D5.3. Poudarja, da ni ene rešitve, ki bi ustrezala vsem, in da različne regije potrebujejo različne pristope. Uspešna izvedba skupnih ukrepov v nekaterih regijah zagotavlja dragocene vpoglede, ki jih lahko uporabimo za obveščanje in vplivanje na politike in prakse v prihodnje.

Cookie Consent with Real Cookie Banner