REPLACE poudarki; Bosna in Hercegovina – Uvajanje inovacij v času svetovne energetske krize – REPLACE študije izvedljivosti pomagajo premagati ovire na področju trajnostnega ogrevanja

Zamenjava ogrevalnega sistema je kompleksen proces. Da bi bila zamenjava sistema ustrezna, je treba upoštevati številne dejavnike. Aktivnosti in orodja REPLACE ponujajo inovativen pristop k postopku zamenjave, ki je lahko razumljiv in dostopen ne le strokovnjakom, temveč tudi končnim potrošnikom.

Izdelava študij izvedljivosti za zamenjavo sistema ogrevanja je ena izmed inovativnih aktivnosti, ki je bila prvič predstavljena in je na voljo končnim uporabnikom v Kantonu Sarajevo (ciljna regija v BiH) – popolnoma brezplačno. Študije izvedljivosti prikazujejo ogrevalne sisteme, ki si priporočena za določeno gospodinjstvo, kjer so izpostavljene tudi  prednosti zamenjave ogrevalnega sistema.

Slika 1: Zbiranje podatkov za izdelavo študije izvedljivosti na info stičišču

Ta aktivnost predstavlja pomemben korak pri spodbujanju trajnostnih rešitev ogrevalnih sistemov, še posebej v obdobju, ko se prebivalci Kantona Sarajevo soočajo z globalno energetsko krizo, z zelo visokimi cenami peletov, in revščino nasploh. Kar zadeva cene peletov, njihov skoraj 150-odstotni dvig septembra 2022 v primerjavi s preteklim letom predstavlja veliko oviro za končne uporabnike pri prehodu na ogrevalne sisteme, ki uporabljajo ta energent. Zato je zelo pomembno, da so končnim uporabnikom na voljo informacije, ki jim lahko pomagajo pri stroškovno učinkoviti zamenjavi ogrevalnega sistema.

Ob promociji REPLACE kampanje, ki so potekale na info vozliščih v občinah ciljne regije, je bilo izkazano posebno zanimanje za študije izvedljivosti. Tam je potekalo posvetovanje med končnimi porabniki in člani ekipe ENOVA na podlagi katerih so bile pripravljene študije izvedljivosti. Za zamenjavo sistemov ogrevanja v stanovanjskih objektih na območju občin Ilijaš in Novi Grad Sarajevo je bilo do sedaj izdelanih skupno 6 študij izvedljivosti, do konca leta pa je predvidena izvedba še najmanj 4-ih študij. Predvideno je, da se bo ta aktivnost nadaljevala tudi po projektu in da bo postala standard pri zamenjavi ogrevalnega sistema v gospodinjstvih v Kantonu Sarajevo, in pa tudi na celotnem območju Bosne in Hercegovine.

Cookie Consent with Real Cookie Banner