REPLACE poudarki; Bolgarija – Od starih kotlov na premog do učinkovitih tehnologij ogrevanja – dva primera iz prakse, kako REPLACE kalkulator pomaga gospodinjstvom v Bolgariji pri načrtovanju novega ogrevalnega sistema

V regiji Rodopa, v Bolgariji, je REPLACE kalkulator dragocena podpora gospodinjstvom pri izbiri tehnologije ogrevanja za njihov dom. Projektni partner na projektu REPLACE, BSERC, je skupaj z dvema gospodinjstvoma, pridobil informacije o tehnologijah in s tem povezanimi obratovalnimi stroški, vračilni dobi, denarnimi prihranki in prihranki CO2 emisij. Prvo gospodinjstvo, za katerega so bila razvita navodila za načrtovanje, se nahaja v Bratsigovu. Gre za manjšo hišo (55 m2), trenutno se ogreva preko individualnega štedilnika, ki porabi 8 m3 drv in 0,5 m3 premoga. Kalkulator je pokazal, da je najboljša možnost prehod na toplovodni kamin. Nova rešitev bi zahtevala investicijo v višini okoli 2.500 €, vendar bi se zaradi višje učinkovitosti obratovalni stroški znižali za 41 %, naložba pa bi se povrnila v 10 letih. Manjša poraba se odraža tudi v enostavnejšem servisu naprave in nižjim emisijami. Slednje bo pripomoglo tudi k dodatnim finančnim prihrankom, saj se v prihodnje načrtuje tudi, da bodo gospodinjstva vključena v sistem EU ETS 2 za trgovanje z emisijami.

Slika 1: Hiša, 55 m2, v Bratsigovu pred zamenjavo ogrevanja

Drugo vključeno gospodinjstvo, z večjo hišo (168 m²), se je prav tako nahaja v Bratsigovu. Ogreva se s starim kotlom na drva in premog, s skupno ekvivalentno porabo energijske vrednosti 9,85 m3 drv. Za to hišo je po izračunih REPLACE kalkulatorja najbolj ustrezna rešitev, prehod na nov in učinkovitejši kotel na drva, kjer so ocenjeni letni prihranki obratovalnih stroškov na 270 € in ocenjena vračilna doba, ki je manj kot 10 let. Dodatne prednosti so tudi nižje zahteve pri servisiranju in skladiščenju ter tudi 80-odstotno zmanjšanje emisij CO2. Druga rešitev, ki jo za ta primer ponuja REPLACE kalkulator, je prehod na toplotno črpalko zrak-voda. Kljub letnim prihrankom stroškov obratovanja, ki znašajo 263 € (37 %), se toplotna črpalka zaradi visokih investicijskih stroškov (11.300 €) ne bi povrnila v svoji tehnični življenjski dobi. Kljub vsemu je o tej rešitvi vredno razmisliti zaradi drugih prednosti – avtomatizacije, brez zahtev po transportu in skladiščenju goriva ter zmanjšanja emisij CO2.

Slika 2: Hiša, 168 m2, v Bratsigovu pred zamenjavo ogrevanja
Cookie Consent with Real Cookie Banner