REPLACE poudarki, Nemčija – Ogledi daljinskih omrežij – za bodoče izvajalce storitev in uporabnike

Daljinska omrežja, ki temeljijo na obnovljivih virih energije, so lahko dober vzvod za ohranjanje podnebja. Poleg tega, da nadomeščajo posamezne manjše ogrevalne sisteme in oskrbujejo naselja s trajnostno toploto, hkrati ponujajo tudi denarne prihranke ter tudi večjo neodvisnost od nihanja cen energentov iz tujine (dobave nafte in plina). Kako pa se načrtujejo, gradijo in upravljajo daljinska omrežja?

Spomladi 2022, so si zainteresirani izvajalci storitev in bodoči kupci na dveh strokovnih ekskurzijah lahko ogledali skupno osem obratov daljinskega ogrevanja. V gozdnatem Oberlandu upravljajo z ostanki gozdnega lesa, ali kot je na ekskurziji izjavil energetski svetovalec Andreas Scharli iz Energiewende Oberland: “Drevesa ne posekamo zato ker potrebujemo sekance. Drevo posekamo za vzdrževanje gozda, spravilo in žaganje, ne pa za proizvodnjo lesnih sekancev.”

Na prvem srečanju so nam odprli vrata objekti na kmetijah, tako imenovani vaški ogrevalni sistemi. Poleg kmetijskega objekta, s toploto iz kotla oskrbujejo svojo družino in do dvanajst sosednjih gospodinjstev. Na lokacijo, kjer se nahaja kotel, dovažajo lastne gozdne ostanke za ogrevalni sistem, ki deluje na lesne sekance in tako ustvarjajo dodano vrednost tudi za lastno kmetijo. Njihova priporočila za zainteresirane posameznike so segala od nasvetov kako pomembna je vloga ustreznega urada za načrtovanje tovrstnih projektov in kako pomembno je vključevanje sposobnih inženirjev ogrevanja, ki jih usmerjajo neodvisni partnerji, kot je Bürgerstiftung Energiewende Oberland, ki zagotavljajo ustrezne informacije o cenah in subvencijah, ki so na voljo. Štirje obiski so potekali v sodelovanju s kmetom iz regije.

Na drugem srečanju je bil možen ogled štirih daljinskih omrežij. Poleg stavb, kot so vrtci, šole ali mestne hiše, oskrbujejo s toploto tudi zasebne hiše. Zainteresirani predstavniki občin, dobavitelji sekancev, bodoči investitorji, pa tudi zasebniki so lahko pogledali v zakulisje delovanja daljinskih ogrevanj, kjer so zastavljali vprašanja, npr. o razvoju in delovanju trajnostne rabe energije. Obiski so bili organizirani in izvedeni v sodelovanju z Energiewende Oberland in komunalnimi operaterji. Obe ekskurziji sta bili deležni velikega zanimanja, skupaj je bilo prisotnih 60 udeležencev. Na kraju samem so bili prisotni tudi upravljavci in načrtovalci elektrarn ter energetski svetovalec Andreas Scharli iz Energiewende Oberland.

V istem obdobju, v okviru projekta REPLACE heat transition project, ki ga financira EU, je Energiewende Oberland organiziral dogodek, kjer je sodelovalo približno 60 udeležencev, vključno z župani, arhitekti in energetskimi svetovalci. Na informativnem dogodku, je bilo izpostavljeno, kaj vse je potrebno upoštevati pri načrtovanju daljinskih omrežij.

Cookie Consent with Real Cookie Banner