Zgoščena poročila o trajnostni zamenjavi sistema za ogrevanje – pregled zadnjega srečanja konzorcija REPLACE, ki je potekalo marca 2023

Projekt REPLACE je ustvaril velik nabor gradiv in izvedel številne ukrepe, ki pomagajo gospodinjstvom, strokovnjakom in odločevalcem pri prehodu na trajnostne načine ogrevanja. Na zadnjem projektnem srečanju, ki je potekalo 22. marca 2023 v Bruslju, je bilo osredotočeno na to, kako bodo rezultati projekta v prihodnosti na voljo v zgoščeni obliki.

Projektni partnerji bodo pripravili več poročil, eno izmed teh bo predstavilo ukrepe, razvite in izvedene v okviru projekta REPLACE. Drugo poročilo se bo osredotočilo na vidike, kot so spol, energetska revščina in druge učinke, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju podnebju prijaznih načinov ogrevanja. Poleg tega bodo povzeti tudi skupinski ukrepi, ki so bili uspešno izvedeni v projektu, na primer skupinski nakup ogrevalnih sistemov, ki lahko znižajo cene za končne potrošnike, ali vzpostavitev logističnega centra za različne vrste lesne biomase, s čimer je omogočen večji nadzor nad kakovostjo. Javno dostopni rezultati projekta REPLACE bodo vključevali tudi sklepe za oblikovalce politik in končno poročilo o rezultatih projekta, ki je bilo predstavljeno na sestanku. Vse to bo pomagalo gospodinjstvom, strokovnjakom in odločevalcem, da se lažje odločijo za prehod na trajnostne načine ogrevanja.

Med pogovorom z referentko projekta REPLACE s strani Evropske komisije,  ga. Ano Sin Bagues, smo se dotaknili tudi tematike toplotnih črpalk zrak-zrak in njihove ustreznosti za ciljne regije v projektu. Ta tehnologija je del matrike ogrevalnega sistema REPLACE v Bolgariji, in je tudi del orodja za predhodno ocenjevanje izvedljivosti, ki je bilo posebej razvito za zamenjavo sistemov neposrednega ogrevanja z električno energijo. Orodje uporablja kombinacijo strešne fotovoltaike in decentralnih inverterskih toplotnih črpalk v obstoječih zgradbah večjega obsega, ki ga je razvil SDEWES za pilotno regijo Severne Makedonije. V regijah s hladnejšim podnebjem, kot je Avstrija, pa toplotne črpalke zrak-voda, ki so celo učinkovitejše od toplotnih črpalk zrak-zrak, niso upravičene do enkratnih subvencij za obstoječe stavbe, ki želijo preklopiti iz ogrevanja na olje ali plin. V Sloveniji in na Hrvaškem se toplotne črpalke zrak-zrak občasno uporabljajo za hlajenje enosobnih prostorov, ponekod tudi v kombinaciji s fotonapetostnimi napravami, kar zniža stroške nakupa električne energije. V višjih in hladnejših predelih pa so po mnenju projektnih partnerjev peleti bolj primerni za ogrevanje.

Projekt REPLACE se zaključuje aprila 2023. Strnjena poročila o trajnostni zamenjavi sistemov ogrevanja in hlajenja bodo objavljena na spletni strani, družbenih omrežjih in drugih kanalih.

Cookie Consent with Real Cookie Banner