Potencijal zamene u regijama REPLACE – statistički inventari i 3 scenarija – Izveštaj D3.2

Kako ljudi u REPLACE regijama danas greju i hlade svoje zgrade? I kakav potencijal za klimatski prihvatljive zamene postoji u budućnosti? Na osnovu podataka dostupnih za baznu godinu, tim REPLACE razvio je tri scenarija koji opisuju utjecaj projekta REPLACE: U broju kotlova i domova koji zamenjuju stare neefikasne sisteme novim održivim, kao i uštede energije, smanjenje emisija CO2 i nivo pokrenutih investicija. Read more about the bonanza slot demo.

Tri scenarija pokrivaju uobičajeno poslovanje, optimistični i pesimistični REPLACE scenarij. Scenariji u Izveštaju D3.2 odnose se na celokupni projekat kao i na deset ciljnih regija od zapadne preko Centralne do jugoistočne Evrope.

Cookie Consent with Real Cookie Banner