Planirate novi HC sistem ili obnovu zgrade? REPLACE primeri najboljih praksi nude pomoć usmerenu na praksu – Izveštaj D4.4

Kada planirate zameniti stari sistem grejanja ili hlađenja (HC) ili obnoviti zgradu, mogu se pojaviti mnoga pitanja. REPLACE pruža ruku pomoći: sa svojih 38 primera najboljih praksi, predstavlja projekte koji su uspješno realizovani i koji sada pomažu u uštedi energije, novca i klime. 

Projekti koje provode pojedinačna domaćinstva uključuju projekte toplotne izolacije, kao i širok spektar zamena od grejanja na ulje, ugalj ili gas do grejanja klimatskim prihvatljivim toplotnim pumpama, peletom ili solarnim pločama. Ko planira zamenu na širem nivou, inspiraciju i odgovore može pronaći i u REPLACE primerima najboljih praksi. Uključeni su npr. obnova gradske četvrti, upotreba mobilnog spremnika za grejanje za upravljanje prelaskom na obnovljive izvore energije ili postavljanje mreže na biomasu u seoskom naselju.

Primeri sažeto prikazuju npr. koju su novu tehnologiju ljudi odabrali, ako je bilo poteškoća tokom procesa instalacije ili što je posebno dobro funkcionisalo i kako profitiraju od novog sistema. Tabela na kraju svakog primera sadrži najvažnije podatke o instaliranom kapacitetu, od početnih ulaganja do dostupnih shema poticaja.

Svih 38 primera najbolje prakse nalazi se u verziji na engleskom jeziku D4.4 Report.

Za svaku od deset REPLACE ciljnih regija dostupan je izbor prevedenih primera najbolje prakse.

Cookie Consent with Real Cookie Banner