REPLACE akcije su spremne za početak – sastanak konzorcijuma, april 2021.

Sastanak REPLACE konzorcijuma  u aprilu pokazao je da: Nakon faze intenzivnog pripremnog rada, akcije za održivo grejanje i hlađenje spremne su za početak u 10 evropskih regija! 

Primeri najboljih praksi spremni su za upotrebu, gde zainteresirane strane mogu pogledati šta su drugi već primenili u pogledu sistema grejanja i hlađenja na obnovljive izvore energije. Dostupan je i tehnički priručnik za krajnje potrošače – i onaj za posrednike i investitore onoliko koliko je spreman – koji predstavlja npr. prednosti održivih sistema, sistema između kojih možete birati odgovore na često postavljana pitanja. A REPLACE matrice i REPLACE kalkulator sistema grejanja su pri kraju. Od jula pa nadalje, online alati omogućit će ljudima da na prvi pogled vide koji je održivi sistem najprikladniji za njihov objekat i urade proračun za zamenske projekte, npr. u pogledu uštede CO2 i troškova.

Završetak ovih alata istovremeno omogućava pokretanje REPLACE kampanja koje se održavaju u 10 REPLACE regija, od zapadne preko srednje do jugoistočne Evrope, do augusta 2022. Provedba kampanja bila je stoga fokus i na sastanku konzorcija u aprilu: Koje se aktivnosti trenutno provode i koji su izazovi? Koje aktivnosti imaju najveći uticaj i kako su krajnji potrošači, posrednici i investitori u regijama informirani o akcijama?

Na primer, u Sloveniji je već održan prvi webinar koji je informirao energetske savetnike o tehničkim priručnicima, matricama za grejanje i drugim alatima i predstavio upotrebu toplotnih pumpi. U Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji uspostavljeni su informativni štandovi kako bi se osigurano namenski prostor za promoviranje grejanja i hlađenja na obnovljive izvore. A u Austriji se trenutno vrši implementacija akcije “zamena kotla na jednom mestu” sa test fazom u ljeto 2021. godine. Također su pokrenute ili su u pripremi akcije i u svim ostalim regijama, poput podrške korištenju mobilnih rezervoara za grejanje, olakšavanje kolektivnih akcija poput realizacije mreža daljinskog grejanja ili ponuda događaja otvorenih vrata za predstavljanje realiziranih projekata održivih sistema grejanja ili hlađenja.

Izazov koji ostaje prisutan u svim regionima je pandemija COVID-19. Iako bi to moglo otežati kampanje uživo, u zavisnosti  do regionalne situacije, ili može imati uticaj na ulaganja u obnovljive izvore energije, aktivnosti REPLACE projekta su pokrenute, prilagođene odgovarajućoj situaciji, s ciljem promicanja održivog grejanja i hlađenja u Evropi.

Cookie Consent with Real Cookie Banner