REPLACE akcije su spremne za početak – sastanak konzorcija, april 2021.

Sastanak REPLACE konzorcija  u aprilu pokazao je da: Nakon faze intenzivnog pripremnog rada, akcije za održivo grijanje i hlađenje spremne su za početak u 10 evropskih regija! Primjeri najboljih praksi spremni su za upotrebu, gdje zainteresirane strane mogu pogledati šta su drugi već primijenili u pogledu sistema grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije. Dostupan je i tehnički priručnik za krajnje potrošače – i onaj za posrednike i investitore onoliko koliko je spreman – koji predstavlja npr. prednosti održivih sistema, sistema između kojih možete birati odgovore na često postavljana pitanja. A REPLACE matrice i REPLACE kalkulator sistema grijanja su pri kraju. Od jula pa nadalje, online alati omogućit će ljudima da na prvi pogled vide koji je održivi sistem najprikladniji za njihov objekat i urade proračun za zamjenske projekte, npr. u pogledu uštede CO2 i troškova.

Završetak ovih alata istovremeno omogućava pokretanje REPLACE kampanja koje se održavaju u 10 REPLACE regija, od zapadne preko srednje do jugoistočne Evrope, do augusta 2022. Provedba kampanja bila je stoga fokus i na sastanku konzorcija u aprilu: Koje se aktivnosti trenutno provode i koji su izazovi? Koje aktivnosti imaju najveći utjecaj i kako su krajnji potrošači, posrednici i investitori u regijama informirani o akcijama?

Na primjer, u Sloveniji je već održan prvi webinar koji je informirao energetske savjetnike o tehničkim priručnicima, matricama za grijanje i drugim alatima i predstavio upotrebu toplotnih pumpi. U Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji uspostavljeni su informativni štandovi kako bi se osigurano namjenski prostor za promoviranje grijanja i hlađenja na obnovljive izvore. A u Austriji se trenutno vrši implementacija akcije “zamjena kotla na jednom mjestu” sa test fazom u ljeto 2021. godine. Također su pokrenute ili su u pripremi akcije i u svim ostalim regijama, poput podrške korištenju pokretnih spremnika za grijanje, olakšavanje kolektivnih akcija poput realizacije mreža daljinskog grijanja ili ponuda događaja otvorenih vrata za predstavljanje realiziranih projekata održivih sistema grijanja ili hlađenja.Izazov koji ostaje prisutan u svim regijama je pandemija COVID-19. Iako bi to moglo otežati kampanje uživo, ovisno o regionalnoj situaciji, ili može imati utjecaj na ulaganja u obnovljive izvore energije, aktivnosti REPLACE projekta su pokrenute, prilagođene odgovarajućoj situaciji, s ciljem promicanja održivog grijanja i hlađenja u Evropi.

Cookie Consent with Real Cookie Banner