REPLACE tehnički priručnik korisnicima za zamenu sistema grejanja i hlađenja

Spremni ste da zamenite svoj stari sistem grejanja ili hlađenja novim, efikasnijim i manje štetnim po okoliš i klimu? Tražite jednostavne mere renoviranja kako biste postigli uštedu energije i novca?

Ovaj REPLACE priručnik je fokusiran na domaćinstva i vlasnike stambenih objekata, a krajnji cilj mu je da doprinese donošenju informisanih odluka. Priručnici su dostupni na lokalnim jezicima za svaku regiju (i jedan opšti na engleskom) te sadrže korisne informacije namijenjene krajnjim korisnicima, uključujući prednosti zamene starih neefikasnih sistema grejanja, tehno-ekonomske smernice za zamenu sistema, korake koje treba poduzeti, često postavljana pitanja, tehničke podatke (uključujući pasivne mere) i kontakte za dalje informacije (npr. o dostupnim subvencijama i energetskim savetima itd.) na regionalnom nivou.

Cookie Consent with Real Cookie Banner