Kako podržati zamjenu sistema grijanja i hlađenja – objavljena su 3 sintetička izvještaja projekta REPLACE

Projekat REPLACE ima cilj da podstakne domaćinstva u osam europskih zemalja na zamjenu neefikasnih sistema grijanja i hlađenja klimatski prihvatljivim. U sljedeća tri izvještaja nalazi se pregled mjera koje su podržale zamjenu sistema grijanja i hlađenja u regijama projekta REPLACE. Dobrodošli su svi koji žele slijediti njihov primjer.

Sintetički izvještaj o političkim mjerama – Izvještaj D5.1

Programi i mjere politike mogu podržati zamjenu neefikasnih sistema grijanja i hlađenja klimatski prihvatljivima. Ovaj izvještaj sažima političke mjere koje su kreirane i provedene tokom kampanja i aktivnosti projekta REPLACE. Na primjer, u bugarskoj pilot-regiji, REPLACE je pomogao u unapređenju dizajna i implementacije planova obnovljive energije na općinskom nivou. U Bosni i Hercegovini, REPLACE partner, Enova, sudjelovao je u “Strategiji za ograničavanje korištenja uglja i drugih čvrstih goriva u Kantonu Sarajevo u periodu 2021-2031” s ciljem poboljšanja kvalitete zraka u zimskim mjesecima. Rezultati i saznanja omogućavajućih aktivnosti REPLACE-a sumirani su u izvještaju D5.1.

Rješavanje rodnih pitanja, energetskog siromaštva, povratnog i zaključanog efekta – Izvještaj D5.2

Postupno ukidanje neefikasnih sistema grijanja može biti otežano raznim aspektima: nedostatak financijskih resursa, nedostupnost informacija i starost mogu predstavljati izazove, jer zamjena kotla zahtijeva velik napor, posebno za osobe koje žive same. Žene posebno često žive same u starijoj dobi zbog dužeg životnog vijeka. Osim toga, postoji povratni efekat, prema kojem potrošači povećavaju svoje korištenje energetskih usluga kao odgovor na mjere energetske efikasnosti koje su im inicijalno smanjile troškove energije. Postoji i zaključani efekat, gdje su domaćinstva vezana za određenu vrstu sistema grijanja i goriva do kraja njegovog dugog vijeka trajanja. Izvještaj D5.2 pokazuje šta je urađeno u regijama REPLACE-a kako bi se efikasno riješila pitanja vezana za rod, energetsko siromaštvo, povratni i zaključani efekat.

REPLACE kolektivne akcije – Izvještaj D5.3

Ne postoji univerzalno rješenje za izazov postepenog ukidanja sistema grijanja na naftu, prirodni plin, ugalj, neefikasnih sistema grijanja na drva i električnu energiju na europskim tržištima stambenog grijanja. To se također može primijetiti u razvoju i implementaciji kolektivnih akcija za olakšavanje transformacije energetskog sistema na tržištu stambenog grijanja. Na primjer, u austrijskoj pilot regiji, provedena kolektivna akcija dovela je do uspostavljanja jedinstvenog centra gdje domaćinstva na web platformi mogu pronaći kompletne dobavljače za prelazak na novi sistem. U španskoj pilotskoj regiji Castilla y León, kolektivna akcija uključivala je osnivanje lokalnih logističkih centara za gorivo iz biomase, što predstavlja jasnu mogućnost za dobivanje veće količine biomase i stvaranje novih samostalnih radnih mjesta na područjima koja su nekad bila rudnici uglja. Rezultati i pouke iz uspostavljanja kolektivnih akcija u devet REPLACE pilot regija sažeti su u izvješću D5.3.

Cookie Consent with Real Cookie Banner