Glas o projektu REPLACE se brzo širi cijelom BiH

U utorak, 13. decembra, članovi Enova tima su predstavili projekat REPLACE na Završnoj lokalnoj konferenciji STRIDE projekta u Zenici.

Na konferenciji je detaljno predstavljena regionalna strategija pametne mreže i rezultirajući akcioni planovi za promociju i integraciju pametne mreže u elektroenergetski sistem, te su predstavljeni rezultati projektnih aktivnosti.

Event has gathered various stakeholders from policy makers, the academic community, to the private and civil sector in the field of energy.

Događaj je okupio sve interesne strane – kreatore javnih politika, akademsku zajednicu, te privatni i civilni sektor u oblasti energije i energetike.

U okviru konferencije, predstavljeni su i ciljevi, alati i rezultati koji su do sada postignuti u okviru REPLACE projekta u Bosni i Hercegovini.

Učesnici su imali priliku da čuju nešto više o grijanju i hlađenju na obnovljive izvore energije te prilikama za tranziciju na obnovljive izvore za održivije snabdijevanje toplotnom energijom. Pored toga, predstavljeni su objekti koji su već izvršili tranziciju grijanja i hlađenja sa tradicionalnih sistema na obnovljive izvore energije u BiH.

Cilj završnog regionalnog događaja je, između ostalog, bila i razmjena iskustava i primjera integracije pametnih mreža između gradova/zajednica, kompanija i regionalnih aktera u pilot regiji i šire. Shodno tome, pokrenut je i dijalog o preprekama sa kojima se suočavaju korisnici koji se odlučuju na energetsku tranziciju i teže ka „pametnijim“ objektima. Zaključeno je da je upravo sada pravo vrijeme za okretanje ka sistemima grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije, obzirom na ekonomsku i energetsku krizu koja još uvijek traje u svijetu. Također, učesnici su prepoznali važnost REPLACE projekta, i prilike koje se nude u okviru istoga, ne samo u Kantonu Sarajevo, nego na području cijele Bosne i Hercegovine.

Cookie Consent with Real Cookie Banner