Sajam održivosti za krajnje korisnike u Kantonu Sarajevo

Počtekom januara, REPLACE tim iz BiH imao je priliku uzeti učešće na „Sajmu održivosti“ koji je održan u popularnom CosmoHub-u. Sajam održivosti namijenjen je široj javnosti/krajnjim kupcima, koji žele da se upoznaju sa inovativnim tehnologijama održivog razvoja, njihovim mogućnostima za primjenu, ali i pristupačnosti za „obične“ ljude.

U svom izložbenom prostoru, predstavnici REPLACE tima su odrgovarali na mnoga pitanja krajnjih korisnika u vezi sa mogućnostima zamjene sitema grijanja. Najveći broj pitanja, kako je i očekivano, bio je vezan za cijene, isplativost te period povrata investicije. S tim u vezi, tim je iskoristio priliku da pokaže na koji način mogu lako doći do tih informacija korišteći brzi proračun u REPLACE kalkulatoru kao i pregled koristeći REPLACE matrice grijanja.

U toku trajanja sajma održana je i prezentacija o REPLACE projektu na kojoj su prisustvovali građani Kantona Sarajevo različitih zanimanja i područja djelovanja. Nakon predstavljanja projektnih rezultata, kako u BiH, tako i u regionu, zainteresovanost učesnika da iskoriste REPLACE alate i prilike je porasla u značajnoj mjeri.

Zaključak prezentacije je bio da su razne prilike nadomak nas, ali da gradađani nemaju pirliku da se dovoljno informišu o njima. Zbog toga je projekat REPLACE prepoznat kao odličan alat za promociju upotrebe OIE, ali i prilika koje omogućavaju lakšu i jednostavniju tranziciju krajnjih korisnika na čistije alternative za grijanje i hlađenje. 

Građani su dobili odgovore na mnoga pitanja koja su imali u vezi sa sitemima grijanja, zakonodavnim okvirom u Kantonu Sarajevo, cijenama energenata, a za sve što naš tim nije stigao odgovoriti, građani mogu pronaći u promotivnim materijalim projekta REPLACE koje su preuzeli u toku sajma i prezentacije. 

Cookie Consent with Real Cookie Banner