Заключителна конференция на REPLACE – визия за бъдещето, ВЕИ технологии, пречки и решения

Поддържане на топлината във време на криза

“Поддържане на топлината във време на криза“ – под това мото се проведе заключителната конференция на проекта REPLACE на 21 март 20203 г. в Брюксел. От стартирането си през 2019 г., проектът подкрепя европейските домакинства при подмяната на неефективните и замърсяващи системи за отопление и охлаждане с екологосъобразни алтернативи. Изпълнението на проекта съвпадна най-напред с разразилата се епидемия на Корона вирус, а след това и с енергийната криза.

Както отбеляза Карлис Голдщайн от Министерството на икономиката и комуникациите на Естония: „Ние не очаквахме, че ще се окажем в сегашната геополитическа обстановка, както и в условия на енергиен преход… ако едва сега започвахме да търсим решения, щяхме да бъдем пропилели няколко ценни години. Аз съм изключително благодарен на екипа на проекта REPLACE за всички положени усилия. И действително, сега е най-точният момент да разгледаме резултатите от неговата работа.“

Визия за бъдещето на сектора на отоплението и охлаждането и три технологии за оползотворяване на ВИ

След представянето на проекта REPLACE от неговия координатор Херберт Третер (Австрийска енергийна агенция), Карлис Голдщайн очерта визията на бъдещия сектор за отопление и охлаждане в ЕС. Наред с другото, той представи векторите за отопление и охлаждане, съобразени с климата, като планиране, електрификация и съхранение, и намекна, че най-важна за обществото е справедливостта.

В рамките на конференцията бяха представени и три технологии за производство на енергия от възобновяеми източници. По отношение на биоенергията, Манолис Карампинис (Bioenergy Europe) изтъкна необходимостта от ясни и последователни политики и правителствена подкрепа за масово преминаване към ВЕИ технологии. Що се отнася до термопомпите за битово отопление, Йозефин Ванбеселер (Европейска асоциация на термопомпите) се спря на въпроса дали термопомпите могат да постигнат очакваните от тях резултати и подчерта, че уменията са решаващ фактор за стимулиране използването на термопомпи в домакинствата. Ролята на централизираното топлоснабдяване за декарбонизацията на отоплителния сектор бе представена от Амели Ансел (Energy Cities). В рамките на проекта Decarb City Pipes 2050 седем града разработват стратегии за декарбонизация, включително карти за енергийно планиране, съобразени с европейските, националните и местните политики.

Цели, пречки, породени от кризата, и решения за прехода в областта на отоплението в Европа

Дражен Балич (Енергиен институт Hrvoje Požar, Хърватия) разгледа целите и свързаните с кризата пречки пред прехода в сектора на отоплението в Европа. В своята презентация, Дражен обърна внимание на глобалните предизвикателства, като климатичните кризи и прекъсването на доставките на горива; пречките пред прехода, като бариерите пред технологиите и пазарната зрялост; и решенията, като наличието на силна регулаторна рамка и участие на гражданите.

Решения от пилотните региони на REPLACE

В сесия, посветена на решенията, участниците в конференцията имаха възможност да научат за местните мрежи за централно отопление на биомаса, като решение на проблема с недостига на монтажници (Германия), за обслужването на едно гише, което прави подмяната на отоплението възможно най-проста, бърза и устойчива (Австрия), за успешното сътрудничество между няколко словенски организации, което утвърди кампаниите и материалите на REPLACE на национално равнище (Словения), и за информационните центрове в Босна и Херцеговина, които достигнаха до повече от 1000 крайни потребители.

Панелна дискусия: как може да се осъществи преходът на сектора на отоплението в Европа

Заключителната дискусия бе посветена на това как може да се осъществи преходът в областта на отоплението в жилищния сектор в Европа. По отношение на термопомпите, Йозефин Ванбеселер спомена стандартизацията и готовите системи от типа “plug and play”, които биха направили инсталирането им по-лесно и евтино. По отношение на биоенергията, Манолис Карампинис заяви, че е нужно по-категорично признаване на възобновяемия аспект на биогоривата, а на потребителите да се даде възможност да инвестират безопасно в топлина от такъв вид горива.

От името на регионите, участващи в проекта, Франсиско Пуенте от Испания изтъкна, че не съществува едно общо решение за всички сгради, но че отоплителната технология трябва да се адаптира към ситуацията, климата и т.н. Ангел Николаев от България посочи, че в Родопския регион, където болшинството хора са с ниски доходи, няма субсидии за подмяна на отоплителните системи, а Наташа Марковска от Северна Македония пожела да се изготви карта на отоплението и охлаждането в цялата страна като основа за планиране за всички заинтересовани страни.

Информационен бюлетин на REPLACE #4 – Заключителна конференция

Презентации и видео запис

Презентациите от конференцията и пълен видео запис можете да откриете тук.

Cookie Consent with Real Cookie Banner