Целта на проекта REPLACE е да мотивира и подкрепи населението в десет региона от девет европейски държави да подменят старите си и неефективни отоплителни системи с по- екологосъобразни алтернативи или да изпълнят прости мерки за обновяване, които цялостно ще намалят енергийното потребление на сградите.

Този доклад предлага на крайните потребители, които планират да подменят отоплителните си системи или да санират жилищата си, практически насоки, които да им помогнат да направят правилен избор.

  • Докладът съдържа полезна информация относно икономическите, екологичните и социалните ползи от подмяната на старото и неефективно отопление с иновативно, чисто отопление, използващо възобновяеми енергийни източници.
  • Освен това докладът препоръчва стъпки, които всеки информиран потребител следва да предприеме преди и по време на подмяната, и отговаря на най-често задаваните от потребителите въпроси в тази връзка.
  • Накрая докладът представя пълен списък с технологиите за отопление и охлаждане с ВИ, които днес се предлагат на европейския пазар, под формата на кратки илюстрирани фактологични технологични справки.

В днешно време човек може да избира между огромен брой решения за отопление: докато все още съществуват и се предлагат технологии, функциониращи на изкопаеми горива, този доклад разглежда само онези системи за отопление и охлаждане, които използват възобновяеми енергийни източници.

Cookie Consent with Real Cookie Banner